Coördinerend Specialistisch Inspecteur B

 • Den Haag - Maj Jan Linzel Cplx
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 14
  €6.537 - €8.795 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 26 mei 2024 Nog 3 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 541024, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

Als Coördinerend Specialistisch Inspecteur B coördineer je en ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving bij defensieonderdelen. Je houdt toezicht, mogelijk ook in internationaal verband, en rapporteert daarover.

Jij bent als onderzoeksmanager verantwoordelijk voor het aansturen van zeer complexe, vaak politiek of maatschappelijke gevoelige en veelal multidisciplinaire onderzoeken en programma's. Je toetst de uitvoering aan de hand van (veld)normen en relevante wet- en regelgeving en je bent in staat de hiervoor benodigde tactische/strategische afwegingen te maken, gerelateerd aan het bredere toezichtbeleid van de IVD. Op basis hiervan stel je hoogwaardige rapporten op en doe je passende en bruikbare aanbevelingen voor verbetering. Waar nodig lever je een actieve bijdrage aan het onderzoeken van voorvallen en het behandelen van meldingen en signalen.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van onderzoeksinstrumenten en kaders, het voorbereiden en plannen van toezicht, het aansturen en uitvoeren van toezichtonderzoeken, het analyseren van de bevindingen en omzetten daarvan naar oordelen en het bondig en leesbaar rapporteren. Je treedt op als project- of programmaleider. Je geeft inhoudelijk en operationeel leiding aan onderzoeksprojecten. Je voert overleg over voorbereiding, uitvoering en de resultaten van (multidisciplinair) toezicht. Dit doe je met een veelheid aan verschillende overlegpartners tot het hoogste bestuurlijke niveau, zoals vertegenwoordigers van de diverse defensieonderdelen en andere betrokken ministeries en rijksinspecties, mogelijk ook in internationaal verband. Tevens begeleid en coach je je medewerkers. Je volgt de ontwikkelingen in het werkgebied en vertaalt dit naar toezicht(beleid).

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie Veiligheid Defensie
De inspectie is in 2018 opgericht om toezicht te houden op de taakuitvoering door Defensie op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. Zij spant zich in om een effectieve bijdrage te leveren aan het lerend vermogen van Defensie door met haar toezicht iedereen te stimuleren de veiligheid continu te verbeteren. Het toezicht strekt zich ook uit tot missiegebieden. Een brede en uitdagende opdracht dus. De inspectie bestaat vijf jaar en is met zo’n 38 vaste krachten bescheiden van omvang en te kenschetsen als professioneel. Dat wil zeggen, met korte lijnen, bemenst door zelfstandige, ter zake kundige specialisten.

De IVD kent twee afdelingen: Onderzoek & Toezicht en Strategie & Organisatie. Voor de afdeling Onderzoek & Toezicht zoekt de inspectie twee enthousiaste Onderzoeksmanagers c.q. Coördinerend Specialistisch Inspecteurs B: één met specifieke expertise op het gebied van voorvalonderzoek en één met specifieke expertise op het gebied van systeemgericht toezicht.

De afdeling Onderzoek & Toezicht
De afdeling Onderzoek & Toezicht bestaat uit inspecteurs, zowel burgers als militairen. Zij voeren in beginsel drie typen onderzoek uit:
1. naar de implementatie en de werking van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie: het systeemgericht toezicht;
2. naar veiligheidsrisico’s in de defensieorganisatie: het thematisch onderzoek;
3. naar ernstige ongevallen bij Defensie: voorvalonderzoek.

De inspectie ontwikkelt daarnaast haar toezichtinstrumentarium gestaag verder en verbreedt haar handelingsrepertoire om de ontwikkeling van veiligheid effectiever te ondersteunen en stimuleren.

Bestuursstaf Inspectie Veiligheid Defensie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel & IT (COMMIT). Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, DOSCO en COMMIT lijken op werkmaatschappijen. Defensie is met ongeveer 68.000 medewerkers één van de grootste werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. Van Valkenburg

06 30801556

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Universitair docent B Militair Recht

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Business controller vastgoed (projecten)

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder medior

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon