Crisiscoördinator / Hoofd Departementaal Crisiscoördinatie Centrum (DCC)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 december
 • Vacaturenummer 63975180
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) opereert wereldwijd, vanuit het departement in Den Haag en ruim 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland om de Nederlandse belangen te behartigen. Daarbij staat BZ bloot aan dreigingen die continu aan verandering onderhevig zijn, waaronder terrorisme, criminaliteit, corruptie, druk op mensenrechten, spionage en het verspreiden van desinformatie om internationale samenwerking te ondermijnen. De afgelopen jaren heeft BZ een actieve rol gehad in het begeleiden van Nederlanders bij diverse crises. Denk hierbij aan de explosie in Beiroet, COVID-pandemie, Afghanistan. Om deze reden gaan wij een departementaal crisiscoördinatie centrum (DCC) oprichten.

Als hoofd DCC draag je bij aan de oprichting hiervan en geef je vervolgens leiding aan het DCC, bestaande uit vaste medewerkers en een flexibele interne crisispool. Je vormt het aanspreekpunt voor de departementsleiding in geval van een calamiteit of crisis op het terrein van BZ en je coördineert met je crisisteam deze situaties, zodat zij zo goed mogelijk worden afgehandeld. Je creëert een professioneel DCC dat toegerust is om zijn taken zowel in de crisisfase als in de fase daarvoor en daarna uit te voeren. Dat betekent onder andere ook het aansturen van de BZ-interne flexibele crisispool.

Tijdens een crisis draag je zorg voor een goed functionerend crisisteam. Je zit als Centrale Crisiscoördinator de (pre-)crisisberaden voor en je coördineert de samenwerking tussen bij de (pre-)crisis betrokken in- en externe partijen, waaronder de posten en andere departementen. Je informeert en adviseert de departementsleiding en stuurt het crisisteam aan waarmee je korte lijnen onderhoudt. Ook vervul je, in een roulerend schema, piketdiensten.

Je vertegenwoordigt BZ bij interdepartementale crisisoverleggen en begeleidt de departementsleiding bij hoogambtelijke en politieke crisisberaden op interdepartementaal niveau. Je hebt een agenderende, coördinerende en verbindende rol binnen BZ als het gaat om de samenwerking tussen bewindslieden, bestuur en directies, posten en externe partijen, zoals ministerie van Defensie en de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

In de koude fase richt het DCC zich op het voorbereiden van de BZ-organisatie (incl. het DCC zelf) op crises (opleiden, trainen en oefenen), het ondersteunen bij pre-crisissituaties, incidenten en calamiteiten, het onderhouden van een relevant netwerk en het uitvoeren van nafase-taken, zoals evaluaties en het implementeren van verbetermaatregelen.

Je bent verantwoordelijk voor een breed palet aan werkzaamheden en gaat een team vormen om hier inhoud aan te geven. In jouw rol als hoofd schakel je snel op alle niveaus binnen en buiten het departement en investeer je in een verbindend leiderschap. De functie van Hoofd DCC/Centrale Crisiscoördinator betreft een dynamische functie met een grote verantwoordelijkheid. Je maakt als hoofd DCC onderdeel uit van het management team van VCI.

Gamebased Assessment (GBA):
Voor deze vacature vragen we je een game-based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extraleuk voor jou: nadat je de game-based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Veiligheid Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI) ondersteunt BZ om medewerkers in een (sociaal- en fysiek) veilige werkomgeving op een integere en betrouwbare wijze te laten werken en om processen, informatie en overige belangen van het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen, wereldwijd, nu en in de toekomst. Binnen VCI zijn meerdere functionarissen ondergebracht met een specifieke zelfstandige taak, namelijk de beveiligingsautoriteit (BVA), de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de Centrale Crisis Coördinator (CCC) en de Centrale Coördinator Integriteit (CCI). Al deze functionarissen hebben een onafhankelijke positie en zijn daarom rechtstreeks opgehangen onder de (P)SG. Bij VCI werken momenteel 34 medewerkers die binnen de verschillende domeinen werkzaam zijn.

Binnen VCI wordt een departementaal Crisis Coördinatiecentrum (DCC-BZ) opgericht. Dit DCC vormt hét punt waar alle lijnen tijdens calamiteiten of crises op het terrein van BZ samenkomen en effectief worden gecoördineerd. Het DCC onderhoudt daartoe korte lijnen met de departementsleiding en draagt bij aan een doeltreffende crisisbesluitvorming door de ambtelijke top en bewindslieden. Het DCC bereidt daarnaast de BZ-organisatie voor op crises (opleiden, trainen en oefenen) en neemt deel aan relevante crisisgerelateerde interdepartementale en (inter-)nationale oefeningen. Verder vormt het DCC het aanspreekpunt voor crisisgerelateerde zaken voor andere departementen en onderhoudt het nauwe contacten met de onderdelen binnen de nationale crisisstructuur en investeert het in relevante departementale, rijksbrede en internationale netwerkpartners.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Liesbeth de Stoppelaar, waarnemend hoofd afdeling diplomatieke veiligheid VCI

06 2571 8461

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derek van der Kleij, Adviseur Werving & Selectie

070 348 4000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior projectmanager huisvesting Buitenlandse Zaken wereldwijd

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatieadviseur WereldWijd Werken

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur beheer en onderhoud

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon