Cyber security specialist zeehavens of drinkwaterbedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 november Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0553
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Stel je voor dat een grote zeehaven of een nationaal drinkwaterbedrijf slachtoffer wordt van een ransomware-aanval. De maatschappelijke gevolgen zouden enorm zijn. Als cybersecurityspecialist voorkom jij dit soort situaties door toe te zien op de informatiebeveiliging van deze organisaties. Nog geen ervaring met toezicht? Geen probleem, wij leiden je op tot professioneel inspecteur.

Wat ga je doen als cybersecurityspecialist?
Jij houdt toezicht op de digitale veiligheid en vitale infrastructuur bij drinkwaterbedrijven of zeehavens. Welke sector het wordt, bepalen we in overleg. Toezicht op cybersecurity is een relatief nieuw vakgebied, waarin je volop kunt pionieren. Gelukkig zit het met jouw cyberkennis wel goed. Die kennis zet je in om het toezicht te professionaliseren. Ondertussen werk je nauw samen met je ervaren collega-inspecteurs die toezichthouden op de fysieke veiligheid.

Als inspecteur voer je audits uit bij het bedrijf of de bedrijven waarvoor jij verantwoordelijk bent. Je toets of de bedrijven voldoen aan de zorg- en meldplicht vanuit de WBNI. Je beoordeelt het risico- en/of kwaliteitsmanagementsysteem en op welke wijze de bedrijven de opzet en werking van de beheersingsmaatregelen testen. Daarnaast zal je op onderdelen of thema’s meer de diepte ingaan, bijvoorbeeld door te kijken hoe er met pentesten wordt omgegaan.
Je leert de processen van de organisatie en de sector kennen, en de kwetsbaarheden daarbinnen. Ook vorm je je een beeld van de security-awareness en volwassenheid ten aanzien van cybersecurity van de organisatie.

Zijn er zaken niet op orde? Dan spreek je het bedrijf daarop aan (samen met collega’s) en geef je een termijn waarbinnen de situatie verbeterd moet zijn. Haalt dat niets uit, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder andere verscherpt toezicht of boetes opleggen.

Met jouw werk zorg je dat uiteindelijk de hele sector veiliger wordt. En voor je collega’s ben je een bron van kennis. Regelmatig geef je dan ook presentaties over cybersecurity en het scheidsvlak tussen digitale en fysieke veiligheid.

Hoe ziet je inwerktraject eruit?
Het werk dat we doen bij de ILT is uniek. Daarom begin je, net als andere nieuwe collega’s, met een uitgebreid inwerktraject waarin je opgeleid wordt tot inspecteur. Tijdens het inwerktraject leer je alle belangrijke aspecten van het toezicht en onze organisatie kennen. Zo kun je snel als volwaardig inspecteur aan de slag. En heb je tussendoor vragen? Je collega’s staan voor je klaar.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht publieke instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende en erkende instellingen. Het doel is het vergroten van het zelfinzicht van organisaties zodat een cultuur van adequate naleving ontstaat. De afdeling heeft 4 teams: Bedrijven, Infrastructuur, Instituties en Toezicht certificerende en erkende instellingen.

Team Bedrijven
Dit team adviseert bij de vergunningverlening voor bedrijven met een groot milieurisico. En houdt toezicht op de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en onder andere organisaties die warm tapwater leveren. Bij drinkwater ligt onze focus op kwaliteit, leveringszekerheid, doelmatigheid, digitale veiligheid en de governance van de organisatie. Onze adviestaak richt zich op het bevoegd gezag dat vergunningen verleent in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat om circa 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen en 300 andere risicovolle bedrijven. Het doel van onze advisering: een goede uitvoering van het beleid en de nationale en internationale regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op milieugebied en de (externe) veiligheid. In Caribisch Nederland houden we toezicht in het kader van de Wet drinkwater en elektriciteit BES.

Team Instituties
Het team heeft 3 grote toezichtsgebieden. In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht houden we toezicht op ongeveer 130 locaties van Defensie, waaronder de grotere kazernes, de militaire vliegvelden en de marinehaven in Den Helder. In het kader van Interbestuurlijk toezicht houden we toezicht op de wijze waarop provincies de milieuwetgeving uitvoeren en op de wijze waarop gemeenten de beveiliging van zeehavens hebben georganiseerd. Daar hoort ook bij het digitale toezicht op het havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast houden we toezicht op de 4 grote brandstofopslagen op Bonaire en Sint Eustatius, die sinds 2010 bijzondere Nederlandse gemeenten zijn.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sjoerd Backx, afdelingshoofd Toezicht publieke instellingen

06-15093686

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicky van Gulden, adviseur werving en selectie

06-24510480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Cyber security spoor

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contractmanager

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Drinkwater specialist

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon