• Den Haag  -  route
  • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1137, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt de afdeling Beleidsinformatie ervoor dat de vier directies binnen het DG Digitalisering en Overheidsorganisaties (DGDOO) de juiste informatie tot hun beschikking hebben om effectief beleid te voeren. De missie van onze afdeling is rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid datagedreven maken, met als doel op basis van feiten en cijfers sturing geven aan beleid en verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. Beleidsinformatie staat voor betrouwbare cijfers en producten, onmisbare en klantgerichte businesspartner in alle stadia van het besluitvormingsproces.

Als data analist binnen Beleidsinformatie vergroot je de data-, analyse- en presentatiedeskundigheid van de afdeling. Je geeft mede richting aan innovatie en je bent verantwoordelijk voor het realiseren van informatieproducten en data-oplossingen.

Vanuit een datagedreven mindset adviseer je en denk je mee over vernieuwende oplossingen en toepassingen voor concrete vragen. Jij begrijpt snel waar het om gaat en ziet onmiddellijk verbanden met andere vragen. Je benadert vraagstukken vanuit een concept en weet ze in de context te plaatsen. Zo realiseer je begrijpelijke informatieproducten en dataoplossingen op het gebied van personeelsbeleid, inkoop, huisvesting en duurzaamheid. Je weet je weg te vinden in R en gebruikt deze tool om verschillende analyses uit te voeren. Van eenvoudige databewerking en koppelingen tot een geavanceerde tekstanalyse of een automatiseringsslag, jij draait je hand er niet voor om.

Naast verstand van techniek, ga je als data analist bij Beleidsinformatie nog een stap verder. Je bent een luisteraar en doorvrager. Je maakt de vertaalslag tussen beleid en data analyse, en vice versa. Je geeft advies over datavraagstukken en je ontwikkelt nieuwe oplossingen. Je bent een vraagbaak voor je collega's.

De afdeling is volop in ontwikkeling en maakt een grote professionaliseringslag. Wij bieden een dynamische, uitdagende werkomgeving waarin ruimte is voor innovatie en professionele ontwikkeling. Je komt te werken in een warm en gedreven team.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Beleidsinformatie zorgt ervoor dat de vier directies binnen het DG Digitalisering en Overheidsorganisaties (DGDDOO) de juiste informatie tot hun beschikking hebben om effectief beleid te voeren. Dat doen we door de juiste gegevens binnen de Rijksoverheid samen te brengen en te analyseren. Om dit goed te kunnen doen onderhouden we nauw contact met de verschillende departementale contactpersonen.
We geven gevraagd en ongevraagd advies aan onze beleidscollega's op basis van verkregen inzichten. We maken terugkerende rapportages zoals de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk, maar doen ook ad hoc analyses of uitgebreider onderzoek. We zijn werkzaam op de verschillende terreinen van bedrijfsvoering zoals inkoop, duurzaamheid, ICT, personeel, facilitair en huisvesting.

De zes directies van het DG Digitalisering en Overheidsorganisaties (DGDOO) die de afdeling ondersteunt zijn: Digitale Overheid (DO), Digitale Samenleving (DS), CIO Rijk, Programma Open Overheid, Ambtenaar en Organisatie (AO), en Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mariya Hulzebosch +31 625023910

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon