• Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 1195052
 • Plaatsingsdatum 12 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met een multidisciplinair team van dataprofessionals werken aan een diversiteit aan innovatieve projecten én de afdeling Informatiebeheer, Data & Analytics vooruit helpen. Jij doet het als data-analist Utrecht. Het interessante aan jouw functie? Met datagedreven, efficiënte én eerlijke oplossingen draag je bij aan vitale voorzieningen voor iedereen in Nederland.

Dit doe je bij Informatiebeheer, Data & Analytics

Innovatieve analyticsproducten, data-analyses en het ontwikkelen en beheren van het Toeslagen-datafundament: daar draait het om bij de afdeling Informatiebeheer, Data & Analytics (ID&A). Jij werkt samen met andere data-analisten en data-scientists in een zelforganiserend en multidisciplinair (ontwikkel)team. Reken op veel afwisseling, want je neemt deel aan verschillende projecten. Denk aan het opzetten van analyses, het ontwikkelen van dashboarding en het selecteren van populaties voor dienstverlening. Met je team leg je de link tussen vraag en oplossing in een dynamische omgeving.

Met jouw ervaring en expertise én de support van je team onderhoud en update je bestaande producten en lever je nieuwe producten conform de geldende standaarden op. Daarbij heb je regelmatig contact met de opdrachtgevers om zaken af te stemmen en de tussenresultaten te demonsteren. De vraag van deze opdrachtgevers is divers, jij doorgrond wat er precies nodig is. Daarnaast help je met jouw pragmatische én kritische blik, verbindende persoonlijkheid en verrassende ideeën mee aan het uitbouwen van de afdeling ID&A.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je samen met andere teams richting geeft aan een aanpak voor Toeslagen die leidt tot meer efficiëntie in de uitvoering, effectiever toezicht, rechtsmatigheidshandhaving en een betere interactie met burgers.
 • Je steeds weer aan andere projecten werkt in een dynamische omgeving. Ben je een echte puzzelaar? Dan zit je hier zeker op je plek!
 • Je jezelf voortdurend ontwikkelt. Wat dacht je van het jaarlijkse Oktoberfest, waar je gedurende drie dagen samen met inhoudelijk experts een innovatief analytics-idee uitwerkt? Maar denk ook zeker aan opleidingen en trainingen op het gebied van data, privacy, nieuwe communicatietools of presentatietechnieken.
 • Je samenwerkt in een gezellig multidisciplinair team van dataspecialisten. Onze waarden? Transparantie, wendbaarheid, overdraagbaarheid, voorspelbaarheid, kwaliteit leveren en waarde creëren. En bovenal: werkplezier!

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

Ik werk met veel plezier mee aan een rechtvaardige en optimale dienstverlening door Toeslagen te voorzien van mooie en waardevolle dataproducten, zoals informatieproducten, dashboards en signaalmodellen.” Danhi, senior data-analist.

 • Je hebt hbo-werk- en –denkniveau in een relevant vakgebied.
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring met data-analyse.
 • Je hebt kennis van processen rond data-analytics.
 • Je hebt basisvaardigheden in SQL, SAS-programmering, R of Python.
 • Je hebt basiskennis van statistiek.
 • Je hebt affiniteit met statistische methodologie zoals hypothesetests, voorspellende modellen en het maken van experimentele ontwerpen.
 • Je hebt affiniteit met agile werken.

Jouw competenties

 • klantgerichtheid
 • integriteit
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • zelfontwikkeling
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving *In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee. 

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden begind december 2022 de selectiegesprekken plaats. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen deze op locatie of via videobellen (Cisco Webex) plaatsvinden, hierover ontvang je tijdig nog informatie. De instroomdatum is 1 februari 2023.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

Toeslagen zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te
reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. 

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen.
Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Toeslagen gerechtigden van het directoraat-generaal Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De werkzaamheden zijn innovatief en resultaatgericht; de cultuur is gericht op ontwikkelen, van zowel werkprocessen als medewerkers. De burger staat hierbij centraal. We behandelen uitbetaling van toeslagen met de ‘menselijke’ maat.

Directoraat-generaal Toeslagen

Bij het directoraat-generaal Toeslagen werken 1350 mensen - verspreid over het hele land - voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.

De opdrachtgevende ministeries bepalen het beleid en de wetgeving, de staatssecretaris van Financiën voor Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering. Jaarlijks worden aan zo’n vijf miljoen huishoudens toeslagen uitgekeerd voor een bedrag van in totaal twaalf miljard euro.

Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van het directoraat-generaal Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget wordt nu uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Roele, teamleider Toeslagen

06 - 31 12 63 45

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daniella Tempelmans Plat, adviseur Werving & Selectie

06 - 51 43 99 66

Solliciteren?

Directoraat-generaal Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Vraag Den Haag

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Vraag Apeldoorn

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Vraag Utrecht

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon