Data-analist - onderzoeker regionale demografie en economie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PBL 22-164
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe ontwikkelt het aantal huishoudens zich in de verschillende regio’s van Nederland en hoeveel huizen zijn de komende jaren nodig om de verwachte groei op te vangen? Waar zijn die woningen precies nodig en is daar wel ruimte voor? Welke economische sectoren gaan profiteren van de energietransitie en welke hebben daar juist last van? Wat betekent dat voor de werkgelegenheid en welvaart in verschillende regio’s in Nederland? Dit zijn voorbeelden van de vragen waar de afdeling Verstedelijking en Mobiliteit (V&M) van het PBL zich mee bezig houdt. Met verschillende (regionale) modellen voor demografie, economie, woningmarkt, ruimtegebruik en mobiliteit in Nederland werken we aan doorrekeningen, prognoses en scenariostudies. Daarnaast vindt voortdurend verdere ontwikkeling en verbetering van de modellen plaats om beleidsvragen, bijvoorbeeld op het terrein van regionale woningmarkten of regionale economie, beter te kunnen beantwoorden.

Om het team dat dit werk verricht te versterken zoekt het PBL een onderzoeker/data-analist met affiniteit voor regionaal-demografische en economische vraagstukken.

Wat ga je doen?
Samen met collega’s haal je inzichten uit grote databestanden voor PBL-publicaties over regionale demografie, economie en verstedelijking. Je doet de databewerking voor de driejaarlijkse CBS/PBL regionale bevolkingsprognose, je draagt bij aan diverse doorrekeningen van regionale verstedelijking en mobiliteit en je zet je vaardigheden op het gebied van data-analyse en het programmeren in voor regionaal-economische onderzoeken.

Je komt met verbetervoorstellen over de inrichting van onze dataprocessen en pakt deze voortvarend samen met je collega’s op. Je denkt vanuit je kennis en expertise mee over wenselijke verbeteringen en mogelijke vernieuwingen van het modelinstrumentarium en de datatoepassingen van de sector. Je levert een bijdrage aan het onderzoeksprogramma van de sector en draagt zo bij aan het in kaart brengen van demografische en economische vraagstukken en het vertalen hiervan in voor beleidsmakers en publiek toegankelijke artikelen.

Je gaat samenwerken met collega’s binnen en buiten de sector V&M, bijvoorbeeld met collega’s uit de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit (ROL). Je onderhoudt daarnaast contacten met de beleidswereld en de vakwereld buiten het PBL. Je werkt in (multidisciplinaire) teams waarbij zowel een zelfstandige inbreng als kunnen samenwerken in teamverband gevraagd wordt.

Het PBL is een onafhankelijk kennisinstituut. Als PBL-onderzoeker krijg je veel vrijheid om, samen met je collega’s, onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Daarmee ontwikkel je maatschappelijk relevante kennis voor het openbare debat en voor beleidsprocessen.

Jouw taken

 • Je doet de dataverzameling, databewerking en -analyse voor de (driejaarlijkse) PBL/CBS regionale bevolkingsprognose. Samen met de projectleider werk je aan actualisatie en verbetering van het demografisch prognosemodel PEARL en je voert met dit model de berekeningen uit voor de regionale bevolkingsprognose.
 • Je doet de dataverzameling, databewerking en -analyse voor toepassingen van andere modellen zoals het mobiliteits- en ruimtegebruiksmodel Tigris XL en diverse modellen op het terrein van de regionale economie. Je denkt mee over gewenste verdere ontwikkeling van deze modellen en doet in voorkomende gevallen ook zelf modelruns hiermee.
 • Je bent mede-auteur van rapporten voor het PBL en publicaties voor nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften. Daarnaast presenteer je je werk aan beleidsmakers en collega-onderzoekers binnen en buiten het PBL.

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en verstedelijking. Het gaat daarbij om duurzame verstedelijking, (internationale) bereikbaarheid, (verduurzaming van) de woningbouwopgave, robuuste economische netwerken, duurzaam transport en mobiliteit. Het onderzoek binnen deze sector richt zich in het bijzonder op regionale analyses. Daarbij worden demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen ingezet, ontwikkeld, gebruikt en beheerd. De sector kent een informele werkomgeving met veel contacten, binnen en buiten het PBL en ook internationaal.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL?

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Femke Verwest

06 - 50 64 82 05

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robert-Jan Kregel

06 - 11 62 90 80

Ellen van Tongeren-Hartman

06 - 11 49 97 68

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker verkeer, klimaat- en stikstofbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetenschappelijk medewerker Ruimte & Transities

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon