Data en informatie adviseur CEI

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 17 mei Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer O&B/2021/878
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij gedreven in het verzamelen van data in dashboards en het verrijken van deze informatie door het maken van data-analyses? Ben jij gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en kwantificeren van de kwaliteit van de informatiehuishouding van de rijksoverheid? Wil jij directies en medewerkers met data en informatie ondersteunen in de uitvoering van hun werkprocessen? Dan is OCW op zoek naar jou.

Actualiteit
Een goede informatiehuishouding is voor de rijksoverheid van cruciaal belang als het gaat om de democratische legitimatie van haar handelen en voor de archivering van deze informatie als cultureel erfgoed voor toekomstige generaties, journalistieke- en onderzoeksdoeleinden. Het adequaat verzamelen, analyseren en ontsluiten van deze informatie en data door gebruik van moderne technieken en methodes wordt daarbij steeds belangrijker.

Een transparante overheid stelt eisen aan de wijze waarop zij haar processen en informatiestromen organiseert en ondersteunt. OCW heeft daarbij ook aandacht voor het ambtelijk vakmanschap (cultuur, houding en gedrag) en de digitale organisatie (processen en systemen) die in samenhang met de vigerende wet- en regelgeving zorgdragen voor de juiste waarborgen ten aanzien van de informatiecreatie, -beveiliging, ontsluiting en archivering van informatie.

Diverse actuele ontwikkelingen, zoals de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, de komst van de nieuwe Archiefwet, de Covid-19 crisis, die binnen de rijksoverheid tot de vorming van een hotspot heeft geleid, en de aanstaande implementatie van de Wet Open Overheid vragen om een krachtige impuls voor het verder verbeteren van de informatiehuishouding. OCW heeft als hoeder van de Archiefwet de ambitie om in deze ontwikkelingen een voortrekkersrol te vervullen en van daaruit bij te dragen aan het vervullen van deze maatschappelijke opgave.

Functie van informatie- & data-adviseur
Als data- en informatie adviseur maakt je onderdeel uit van de afdeling advies van de Centrale Eenheid Informatiehuishouding (CEI) van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering (O&B). Samen met de collega’s werk je resultaatgericht aan initiatieven om de informatiehuishouding verder te verbeteren.

Jij bent daarbij gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van rapportages in de vorm van dashboards die je samen met de collega adviseurs van (data-) analyses voorziet. De rapportages vormen de basis voor het meer gekwantificeerd sturen op de ontwikkeling en kwaliteit van de informatiehuishouding. Op basis van de vergaarde inzichten lever je een bijdragen aan het verder ontwikkelen van de gebruikersondersteuning, meer specifiek bij het vertalen van de interactie tussen mens, werkprocessen en techniek.

Daarbij heb je kennis van en affiniteit met het domein van de informatiehuishouding, waardoor je in staat bent proactief bij te dragen aan het ontwikkelen en formuleren van strategisch, tactisch en operationeel IV-beleid. Daarbij vormen de vigerende wet- en regelgeving (o.m. Archiefwet, WOB, WOO, AVG), de I-Strategie Rijk en de I-Visie van de CIO OCW de belangrijkste kaders.

Vanuit deze opgave lever je een bijdrage aan het uitwerken en realiseren van het verbeterplan voor de informatiehuishouding van OCW.

Functie-eisen

 • Je beschikt over WO-werk- en denkniveau (bijvoorbeeld: Informatiekunde, Bestuurlijk informatiekunde, etc.)
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met de vakgebieden Informatiemanagement, informatiebeveiliging, recordmanagement, architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera).
 • Je bent in staat rapportages/dashboards op te stellen op basis van systeem- en gebruikersdata en in samenwerking met de collega-adviseurs tot (data-)analyses en voorstellen te formuleren ter verbetering van de informatiehuishouding en inrichtingskeuzes. Daarbij bewaak je de samenhang tussen de gebruikersvriendelijkheid, IV-kaders en onderliggende techniek en informatie-/datamodellen.
 • Je hebt ervaring met zowel agile werken als waterval werkmethodes.
 • Je bent analytisch sterk en hebt goed ontwikkelde adviesvaardigheden in woord, daad en geschrift en je bent communicatief in staat de brug te slaan tussen beleidsmedewerkers en I-professionals.
 • Je bent in staat vanuit verschillende rollen en stijlen te opereren, waardoor je proactief tot de juiste analyses en (beleidsmatige) vertaling en aanpak voor organisatievraagstukken op gebied van informatiebeheer en – gebruik komt.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving binnen het domein van de informatiehuishouding.
 • Kennis en inzicht in de primaire processen van OCW is een pre.
 • Je hebt kennis van informatiebeheer en –ontsluiting, procesgangen en praktische kennis over de DM-, RM- en BPM-systemen en de werking ervan.
 • Je hebt ervaring met het analyseren van bedrijfs- en managementprocessen, administratieve processen en procedures en als gevolg daarvan identificeren en concretiseren van informatiebehoeften en -beheeraspecten.
 • Je bent aangesloten op alle relevante vak gerelateerde ontwikkelingen t.a.v. digitalisering van de rijksdienst.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  De aanloopschaal betreft een schaal 10.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Overige informatie:
We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Centrale Eenheid Informatiehuishouding (CEI) maakt onderdeel uit van het I-domein van de directie Organisatie & Bedrijfsvoering. Zij adviseert en ondersteunt het bestuursdepartement en de dienstonderdelen van OCW bij het overzichtelijk, georganiseerd en vindbaar houden van formatie.

De verschillende afdelingen vervullen daarbij de rollen van:

 1. Kadersteller: vertalen van en control houden op wet- en regelgeving.
 2. Vertaler: van vragen van de organisatie naar het instrumentarium en/of nieuwe digitale werkwijzen (innovatie).
 3. Adviseur: op het brede terrein van het managen van informatie en digitaal samenwerken
 4. Dienstverlener: ten aanzien van de uitvoering van informatiebeheer-, digitale proces- en archieftaken.

Met deze rollen vervult de eenheid een belangrijke stimulerende en intermediaire functie waarbij continuïteit, samenwerking, communicatie en ontwikkeling van groot belang zijn. CEI bewaakt en beheert de eenduidigheid van de sets metagegevens, zorgt voor het onderhoud en beheer van de set metagegevens, (laat) het selectieregime uitvoeren, monitort de tijdigheid van het uitvoeren van wijzigingen en borgt het institutioneel geheugen van de organisatie. Hiervoor wordt veelvuldig contact onderhouden met de informatie- en proceseigenaren om zo (de vraag naar) het informatiegebruik en het informatiebeheer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de documentmanagementprocessen (concern)breed beter te laten verlopen.

De (senior) adviseurs werken voor verschillende directies en dienstonderdelen volgens een portefeuilleverdeling (1 aanspreekpunt voor de klant). Het is daarbij aan de adviseur om in overleg met de klant indien gewenst (tijdelijk) specifieke expertise vanuit CEI te verbinden aan de vraag of opgave van de klant. Op deze manier is de expertise van de CEI-adviseurs OCW-breed beschikbaar

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart van Sprundel, Hoofd Centrale Eenheid Informatiehuishouding

06-15038455

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Openbaarheid (publiek en parlementair)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker toetsing en examinering voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsjurist onderwijsstelsel

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon