Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Data-scientist / onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 13 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200193
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De laatste jaren is de hoeveelheid data die justitiële organisaties verzamelen explosief gegroeid en complexer geworden. Om alle data optimaal te benutten, zijn goed functionerende datasystemen nodig. Als onderzoeker bij de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse werk jij hieraan mee. Zo draag jij bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het wetenschappelijke kenniscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier lever je een bijdrage aan het ontwerp en de implementatie van onze datasystemen. Ook voer je zelfstandig analyses uit om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de strafrechtketen.

Jouw onderzoek richt zich vooral op het relateren, koppelen en integreren van data, afkomstig van verschillende organisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Dit zijn zowel bestanden op microniveau als geaggregeerde bestanden. Voor het analyseren van grote bestanden sluit je aan bij eigentijdse analysetechnieken uit deelgebieden van de informatica, zoals kunstmatige intelligentie, information retrieval en datamining.

Naast deze technieken en bestaande databasetheorieën maak je gebruik van domeinkennis op het gebied van justitie en veiligheid die aanwezig is bij je collega’s van de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa), het WODC of het ministerie. In deze functie kun je volop gebruikmaken van jouw creativiteit en ideeën en ben je voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen. In dit snel veranderende werkterrein krijg je daarnaast volop de ruimte om nieuwe trends en ontwikkelingen te volgen en toe te passen.

Jouw taken

 • Je verzamelt en verwerkt data afkomstig van verschillende partijen en bronnen.
 • Je brengt de informatiebehoefte van aanvragers in kaart en beantwoordt informatievragen.
 • Je verzorgt rapportages en assisteert en instrueert gebruikers hiervan.
 • Je borgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens en rapportages.
 • Je onderhoudt het datawarehouse waarin de data zijn opgeslagen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond in de exacte wetenschappen, bij voorkeur informatica.
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring in een datagedreven omgeving.
 • Je bent als echte data-expert op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van databases, data-science en -tooling.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van informatieanalyses en met datamodellering.
 • Je hebt ruime kennis van databases en selectietechnieken (SQL).
 • Je hebt kennis van rapportage- en presentatietechnieken om informatie op een goede manier te kunnen ontsluiten en presenteren.
 • Je hebt aantoonbare kennis van architectuurprincipes, de ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen en/of ervaring met het opbouwen en onderhouden van een datawarehouse, inclusief ETL-processen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met een of meer advanced analytics tools zoals R, SPSS of MATLAB, programmeertalen (Python) en big-data-tools zoals Hadoop of Spark.
 • Je hebt een goed analytisch denkvermogen en een sterk cijfermatig inzicht.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met veiligheid en justitie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling SIBa bestaat, naast het hoofd, uit ruim tien medewerkers. SIBa heeft zich in de afgelopen tien jaar mede ontwikkeld tot een ‘datacentrum’. De kerntaken van de afdeling SIBa zijn het verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële data en veiligheidsdata.

We voeren onder andere analyses uit op grote verzamelingen van data om specifieke beleids- en onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, waarbij naar het functioneren van ketens op het terrein van Justitie en Veiligheid gekeken wordt. Ook bestuderen we wat voor ongewenste gevolgen ICT-ontwikkelingen kunnen hebben voor het veiligheids- en justitiedomein en hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, zijn ketenpartners en relevante andere partijen buiten het ministerie.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van Justitie en Veiligheid. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit, Rechtshandhaving & Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, onder meer via ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) is verantwoordelijk voor ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht alle afdelingsondersteunende activiteiten van het WODC. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie- en kennisverspreiding van het WODC.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. S. van den Braak, Senior onderzoeker

06-52877456

De heer dr. ir. S. Choenni, Hoofd afdeling SIBa

06-48100301

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.W. Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Specialistisch adviseur Data Science

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon