• Zoetermeer
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 000, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Ben jij een data-professional die wil bijdragen aan de doorontwikkeling van de AIVD en MIVD tot datagedreven organisaties? Ben je gedreven om samen met ons te werken aan Data Management-initiatieven die de inlichtingenteams beter, efficiënter en eenvoudiger hun werk laten doen?

Als Data Steward ben je binnen een specifiek datadomein (bijvoorbeeld data uit hacks of kabelinterceptie) verantwoordelijk voor de datakwaliteit en gegevensverwerking. Hiervoor werk je samen met enerzijds de inlichtingenteams (‘afnemers’) en anderzijds de afdelingen waar data wordt verworven, en waar data wordt ontsloten. Je hebt een goed beeld van de rol die data speelt in de processen van de diensten. Op basis hiervan initieer en implementeer je verbetervoorstellen, rapporteer je issues/incidenten en fungeer je als aanspreekpunt voor de datakwaliteit binnen je domein. Een helicopterview en goed stakeholdermanagement zijn hierbij erg belangrijk.

Binnen je domein ben je ook de expert als het gaat om de toepassing van wet- en regelgeving op de gegevensverwerking. Je vertaalt deze regels naar concrete requirements voor zowel processen als data en adviseert over de implementatie hiervan. Hiervoor ben je op de hoogte van welke data beschikbaar is, hoe en waar deze is opgeslagen, en hoe deze kan worden ingezet. Vanuit die positie vervul je een brugfunctie tussen de technische teams en de business.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De AIVD en MIVD willen meer uit data en technologie halen door samen te werken in een digitaal volwassen cultuur, waarin mensen centraal staan met een fundamentele rol voor data bij de uitvoering van het werk. De Joint Data Exploitatie Unit stelt afnemers in staat om meer en makkelijker informatie uit data te halen. De unit is verantwoordelijk voor het samenbrengen , verrijken, en tijdig ontsluiten van alle gegevens die de AIVD en MIVD verwerken voor hun onderzoeken. Het is een gezamenlijke unit die bestaat uit medewerkers van AIVD en MIVD.

De effectiviteit van het inlichtingenwerk wordt steeds meer bepaald door de beschikbaarheid van data, de kwaliteit van de data, en de processen rondom de verwerking van data. Het Bureau Data Management van de JDEU bewaakt de datakwaliteit rapporteert hierover aan stakeholders. Daarnaast levert het bureau advies- en architectuurproducten die betrekking hebben op datavereisten, procesinrichting, datastandaarden, (meta)datamodellen en prioriteiten voor data development. Ook is het bureau verantwoordelijk voor het inzicht in en de doorvertaling van juridische en beleidsmatige kaders naar data requirements. Verder ondersteunt en adviseert het team beide diensten op het gebied van data governance-vraagstukken.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ondersteunt Defensie bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Optical Engineer

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator SSD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiehuishouding

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon