Data steward/Databeheerder

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO oude stijl, Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD21/WODC/210231
 • Plaatsingsdatum 8 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zoekt een enthousiaste en leergierige data steward met een ICT-achtergrond die op verschillende terreinen inzetbaar is. Je komt te werken in het datamanagementteam bij de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa). In dit team lever je een belangrijke bijdrage aan het op orde brengen en houden van het datamanagement bij het WODC.

Voor het doen van wetenschappelijk (beleids)onderzoek en het beantwoorden van allerhande vragen, ontvangt het WODC structureel (privacygevoelige) data op zaaks- en/of persoonsniveau uit verschillende bronnen uit het domein van Justitie en Veiligheid. Het gaat onder andere om gestructureerde data over vervolging, berechting en criminele carrières. Om alle data optimaal te kunnen benutten, zijn goedwerkende datasystemen nodig. Als data steward lever je een belangrijke bijdrage aan het (technisch) onderhouden en beheren van deze systemen. Je draagt zorg voor de periodieke updates van de data en het oplossen van problemen. Ook ben je verantwoordelijk voor het coördineren en afhandelen van binnenkomende informatievragen en dataverzoeken. Daarbij zorg je ervoor dat steeds de juiste procedures gevolgd worden, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

In deze functie ga je zelf geen onderzoek doen, maar zorg je ervoor dat de onderzoekers van het WODC op het juiste moment over kwalitatief hoogwaardige data kunnen beschikken. Daarvoor is het belangrijk dat je servicegericht en communicatief vaardig bent en goed kan samenwerken. Je kan je inleven in (wensen van) de onderzoekers, ook als zij niet technisch onderlegd zijn. Je bent in staat om vragen van onderzoekers over de beschikbaarheid en kwaliteit van data op een toegankelijke manier te beantwoorden, haalt de benodigde data uit de systemen of ondersteunt de onderzoeker daarbij. De door jou gemaakte keuzes en scripts documenteer je steeds goed.

Het is in deze functie nodig dat je de wil hebt om ontbrekende kennis en vaardigheden te leren. Je bent een doorzetter en kan je vastbijten in lastige problemen en complexe datasystemen. Je bent inventief en weet creatief te zijn als er technische beperkingen zijn. Ook ben je bereid je inhoudelijk te verdiepen in het onderzoeksdomein van het WODC, zodat je de data beter gaat begrijpen en een betere bijdrage kan leveren aan het onderzoek.

Jouw taken:

 • Je verzamelt en verwerkt data afkomstig uit verschillende bronnen en zorgt ervoor dat deze op de juiste manier in de datasystemen terecht komen.
 • Je borgt en bewaakt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data en zorgt dat de documentatie up-to-date is.
 • Je beheert en onderhoudt de datasystemen, spoort actief problemen op, en voert benodigde (kleine) wijzigingen zelfstandig door.
 • Je coördineert de behandeling van informatievragen en dataverzoeken en handelt kleine of eenvoudige vragen zelf af. Grotere of complexere vragen behandel je samen met een van de dataspecialisten uit het team.
 • Je biedt ondersteuning aan onderzoekers bij het gebruik van data en systemen. Je ondersteunt hen bij het bevragen van de systemen en helpt bij het interpreteren van de data.
 • Je ondersteunt bij de administratie van informatievragen, dataverzoeken en onderzoeksprojecten, en het archiveren van data en scripts.

Meer over de functiegroep Onderzoeksmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) bestaat naast het hoofd uit ongeveer 15 medewerkers. Binnen de afdeling is er een kennislijn Datamanagement. Deze kennislijn bestaat op dit moment uit een kennislijncoördinator en 6 dataspecialisten en data stewards. De kerntaken van deze kennislijn zijn het verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële- en veiligheidsdata. Daarnaast worden er analyses op (grote verzamelingen van) data uitgevoerd om specifieke beleids- en onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De komende tijd wordt er binnen de kennislijn ook invulling gegeven aan het databeleid van het WODC en het opzetten van een data governance programma.

Afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over forensische zorg, langdurig toezicht op delinquenten, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht onafhankelijk, wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Dit gaat gepaard met een constructieve relatie met JenV, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.
Het WODC bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) richt zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Beleidsonderzoek (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Ook kent het WODC twee stafafdelingen: de afdeling Bedrijfsvoering & Directieondersteuning (B&D) en de afdeling Communicatie & Informatie (C&I).

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. S.W. van den Braak

06-52877456

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

J. Ilmer

06-52877255

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Intern Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data scientist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Inspecteur, Analist, S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon