Databeheerder

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 2 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD21/WODC/210316
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zoekt een veelzijdige databeheerder voor het verwerken en beheren van gestructureerde onderzoeksdata op het terrein van Justitie en Veiligheid, en het onderhouden van het datawarehouse. Je komt te werken in het datamanagementteam bij de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa). In dit team lever je een belangrijke bijdrage aan het op orde brengen en houden van het datamanagement bij het WODC.
Voor het doen van wetenschappelijk (beleids)onderzoek en het beantwoorden van allerhande vragen, ontvangt het WODC uit verschillende bronnen (privacygevoelige) data. Het gaat onder andere om data over vervolging, berechting en criminele carrières. Deze data worden opgeslagen in een Oracle-datawarehouse. Als databeheerder lever je een belangrijke bijdrage aan het (technisch) onderhouden en beheren van dit datawarehouse. Je draagt zorg voor de periodieke updates van de data en het oplossen van problemen. Ook ben je betrokken bij het afhandelen van binnenkomende dataverzoeken en bevraag je het datawarehouse om aan deze verzoeken te voldoen.
In deze functie ga je zelf geen onderzoek doen, maar zorg je ervoor dat de onderzoekers van het WODC op het juiste moment over kwalitatief hoogwaardige data kunnen beschikken. Daarvoor is het belangrijk dat je servicegericht en communicatief vaardig bent en goed kan samenwerken. Je kan je inleven in (wensen van) de onderzoekers, ook als zij niet technisch onderlegd zijn. Je bent in staat om vragen van onderzoekers over de beschikbaarheid en kwaliteit van data op een toegankelijke manier te beantwoorden, haalt de benodigde data uit het datawarehouse of ondersteunt de onderzoeker daarbij. De door jou gemaakte keuzes en scripts documenteer je steeds goed.
Het is in deze functie nodig dat je de wil hebt om ontbrekende kennis en vaardigheden te leren. Je bent een doorzetter en kan je vastbijten in lastige problemen en complexe datasystemen. Je bent inventief en weet creatief te zijn als er technische beperkingen zijn. Ook ben je bereid je inhoudelijk te verdiepen in het onderzoeksdomein van het WODC, zodat je de data beter gaat begrijpen en een betere bijdrage kan leveren aan het onderzoek.
Jouw taken:

 • Je verzamelt en verwerkt data afkomstig uit verschillende bronnen en zorgt ervoor dat deze op de juiste manier in het datawarehouse terecht komen.
 • Je bevraagt het datawarehouse door middel van SQL.
 • Je borgt en bewaakt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data en zorgt dat de documentatie up-to-date is.
 • Je beheert en onderhoudt het datawarehouse, spoort actief problemen op, en voert benodigde (kleine) wijzigingen zelfstandig door.
 • Je biedt ondersteuning aan onderzoekers bij het gebruik van data en het datawarehouse. Je ondersteunt hen bij het bevragen van het datawarehouse en helpt bij het interpreteren van de data.
 • Je ondersteunt bij het archiveren van data en scripts.

Meer over de functiegroep Onderzoeksmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) bestaat naast het hoofd uit ongeveer 15 medewerkers. Binnen de afdeling is er een kennislijn Datamanagement. Deze kennislijn bestaat op dit moment uit een kennislijncoördinator en 6 dataspecialisten en data stewards. De kerntaken van deze kennislijn zijn het verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële- en veiligheidsdata. Daarnaast worden er analyses op (grote verzamelingen van) data uitgevoerd om specifieke beleids- en onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De komende tijd wordt er binnen de kennislijn ook invulling gegeven aan het databeleid van het WODC en het opzetten van een data governance programma.

Afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over forensische zorg, langdurig toezicht op delinquenten, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht onafhankelijk, wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Dit gaat gepaard met een constructieve relatie met JenV, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.
Het WODC bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) richt zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Beleidsonderzoek (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Ook kent het WODC twee stafafdelingen: de afdeling Bedrijfsvoering & Directieondersteuning (B&D) en de afdeling Communicatie & Informatie (C&I).

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

dr. S.W. van den Braak

06-52877456

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

J. Ilmer

06-52877255

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker 11

WODC
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker geldelijke sancties

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Ketenanalyse

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon