Datasteward

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 5 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/AB/2022/534
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Asiel & Bescherming in Den Haag één vacature voor de functie Datasteward (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden.

De komende jaren zet de IND, maar ook de directie A&B fors in op vernieuwingen op gebied van informatievoorziening (IV) en ICT. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de realisatie van nieuwe systemen, applicaties en processen die onze organisatie en medewerkers in staat stelt om het werk nog beter te kunnen doen. Door deze vernieuwingen zullen we als IND en directie A&B in de komende jaren steeds meer data gaan vergaren.

Hierdoor zullen er interessante vraagstukken beantwoord moeten worden over bijvoorbeeld het (her)gebruik van deze data. Op welke wijze kunnen we de data slim (her) gebruiken ten behoeve van onze werkprocessen en het ondersteunen van onze hoor- en beslismedewerkers? En met welke wet- en regelgeving moeten we hierbij rekening houden? De verantwoordelijkheid, maar ook de ruimte voor de invulling van je rol zijn groot.Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om het (her)gebruik van deze data. Bijvoorbeeld: Op welke wijze kunnen we de data slim (her) gebruiken ten behoeve van onze werkprocessen en het ondersteunen van onze hoor- en beslismedewerkers? En met welke wet- en regelgeving moeten we hierbij rekening houden.
Voor jou als data-steward een unieke uitdaging om hieraan mee te werken en het managementteam van A&B hierop te adviseren. Jouw advisering is cruciaal omdat een van de sleutels van het verduurzamen van onze processen binnen het slim (her)gebruiken van data ligt. De verantwoordelijkheid, maar ook de ruimte voor de invulling van je rol zijn groot.

Wat ga je doen?

“De data steward is het cement dat afdelingen samenhoudt op het gebied van data: je vervult een brugfunctie tussen Informatie Voorziening en de businesskant binnen de IND. Dit in een organisatie die datagedreven wil gaan werken. Je zorgt voor de juistheid, volledigheid, integriteit en kwaliteit van de data daarbij altijd kijkend naar AVG-compliancy. Aan de ene kant een vraagbaak omtrent data, aan de andere kant een speurder naar (nieuwe) mogelijkheden met databronnen. In het kort, een afwisselende, enerverende functie waarin elke dag er anders uitziet”.

Als data-steward vertegenwoordig je de directie A&B op gebied van het correct en eenduidig gebruik van data. Hoe verwerken/gebruiken we bijvoorbeeld de gegevens van onze klanten en medewerkers binnen onze directie in het licht van de AVG en welke informatie delen we met met onze ketenpartners.

Je komt te werken binnen het team Staf van de directie A&B. Binnen de staf werk je nauw samen met de informatiemanager, senior adviseur informatiemanagement en de stafadviseur IV. Samen adviseren jullie de tactisch manager met de IV-portefeuille op alles wat voor A&B van belang is op gebied van IV/ICT.
Buiten A&B werk je veel samen met de afdeling Datadiensten, Strategie & Regie, Business Innovation & Support en IV en vorm je een netwerk met de datastewards van de andere directies binnen de IND. Binnen deze samenwerking wordt er onder andere overleg gevoerd over de inhoud, kaders en problemen die men ervaart als het gaat om het gebruik van data.

Hiermee wordt geborgd dat jij als data-steward enerzijds de belangen van jouw directie op IND-niveau kan behartigen en dat er met een voldoende blik gekeken wordt wat goed is voor de IND als organisatie.

Als datasteward werk je ook mee aan vernieuwingsprojecten. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een datastrategie waarin verankerd is hoe we als organisatie en directie onze data in de toekomst willen (her)gebruiken.
Daarnaast schuif je aan bij verschillende programma’s en projecten die zich bezighouden met vernieuwingstrajecten om aldaar te adviseren en zicht te houden op het vergaren en (her)gebruiken van data, waarbij je als data-steward kijkt naar datakwaliteit, AVG-compliance en begrippen.

Belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die tot de data-steward behoren, zijn:

 • Bepalen waar (datamanagement)verbeteringen nodig zijn, i.s.m. andere data-stewards. De verbeteringen prioriteren, implementatie, coördineren, faciliteren en vervolgens borgen in de organisatie;
 • Vervullen van een "ambassadeursrol" alsook "coördinerende rol";
 • Doorlopend monitoren van de gegevensgetrouwheid van de data (datalifecycle) binnen de directie;
 • Optreden als vertegenwoordiger van de directie A&B als het gaat om datamanagement.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie A&B beslist over asielaanvragen, over zaken waarin mensen met een asielstatus familieleden naar Nederland willen laten overkomen, en over herbeoordelingen van vergunningen. We gaan op een professionele, doelmatige en respectvolle manier te werk om onze klant duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Tijdig en zorgvuldig beslissen: daar draait het om. Daarom vinden we het belangrijk dat we de klant en de (asiel)keten goed kennen, en werken we met gemotiveerde, integere en flexibele medewerkers. We werken dan ook nauw samen met partners zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een internationale omgeving
Wij werken in een internationaal georiënteerde omgeving. Wereldwijd speelt de verschuiving van de huidige situatie naar opvang in de regio. Mede daarom wordt in Europees verband toegewerkt naar een gemeenschappelijk asielbeleid. Door actief samen te werken en kennis te bundelen, dragen we bij aan een krachtige uitvoering van dit beleid.

Veranderen
Onze directie is flink aan het veranderen. Het doel is tweeledig: we willen de klant sneller en beter van dienst zijn én we willen het beslisproces efficiënter en goedkoper inrichten. Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het behalen van dit doel.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Serge Kap, Informatiemanager A&B

06-51937095

Tim Schoemaker, senior adviseur informatiemanagement A&B

06-51937095

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nienke van Abeelen, Adviseur Werving en Selectie

06-50057626

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Business Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Business Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Tactisch Manager Datadiensten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon