Datasteward A&B

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 3 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2021/151
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Asiel & Bescherming (A&B )een nieuwe vacature van Datasteward (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, locatie Den Haag.

Werken bij de IND betekent werken midden in de actualiteit van de wereld. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct impact op ons werk, denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen uit Syrië of Eritrea, mensenhandel en Brexit. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland.

Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Zodoende breiden we de afdeling IV uit naar een nieuwe directie IV. Voor jou de unieke uitdaging om mee te bouwen aan het informatie- en data-gestuurd werken voor het gehele primaire proces van de IND. We werken Agile en hanteren de Scrum methode om in te kunnen spelen verandering. Jouw impact op onze verdere professionalisering en innovatie is groot. Denk hierbij het verbeteren van onze architectuur, de inrichting van een data-organisatie en het geautomatiseerd testen.

Wat ga je doen:

“Werken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als Datasteward behandel je thema’s die ertoe doen! Met jouw inzet lever je samen met collega Datastewards vanuit de andere directies en specialisten vanuit de afdeling Datadiensten een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze gegevenshuishouding en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving”.

Als Datasteward vertegenwoordig je jouw directie op het gebied van het (juridisch) correct en eenduidige gebruik en ontsluiting van data en behartig je de belangen van de directie op dit terrein. Hierin werk je samen met enerzijds de afdeling Datadiensten en anderzijds met de Datastewards van de andere directies. In deze samenwerking is de afdeling Datadiensten, samen met onder meer de afdeling Strategie en Regie en de plv. Chief Data Officer (CDO), kader stellend aan het werk van de Datastewards. Bovendien geeft de plv. CDO richting en schetst het grote plaatje op het gebied van data. In een gezamenlijk overleg wordt dan ook vooral met elkaar gesproken over de inhoud, de kaders en de problemen die men ervaart. Hiermee wordt geborgd dat de Datastewards weliswaar vanuit hun eigen directies werken, maar wel met voldoende blik op één IND het werk uitvoeren. Binnen de directie werk je nauw samen met de Informatiemanager. Je bent daarbij adviserend en geeft uitvoering aan gewenste IV ontwikkeling op het specifieke gebied van de data.

Eén van de projecten waar jij je, als Datasteward, mee bezig gaat houden is het project “Begrippenforum”. In dit project worden definities van begrippen gemanaged en de initiële inhoud (kritische data met relaties en link naar management informatie) verzorgd. Het project is voortgekomen uit de behoefte aan duidelijkheid over definities.
Ook kun je in samenwerking met collega’s bezig zijn met projecten die verbeteringen op het gebied van datamanagement tot doel hebben.

Belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die tot de Datasteward behoren zijn:

 • Bepalen waar (datamanagement)verbeteringen nodig zijn, i.s.m. andere Datastewards. De verbeteringen prioriteren, implementatie, coördineren, faciliteren en vervolgens borgen in de organisatie. Het gaat hierbij om zowel Directie-specifieke als IND-brede verbeterinitiatieven;
 • Vervullen van een “ambassadeursrol” alsook “coördinerende rol” m.b.t. data(management) binnen de directie;
 • Doorlopend monitoren van de gegevensgetrouwheid van de data (datalifecycle) binnen de directie, middels de diverse voorhanden zijnde rapportages en metingen;
 • Optreden als vertegenwoordiger richting de afdeling Datadiensten als het gaat om ingebruikname van gegevensdefinities, -modellen en regels.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een enthousiaste verbinder die de weg weet te vinden in een omgeving met verschillende stakeholders, belangen en samenwerkingsverbanden tussen business en de afdeling Datadiensten. Je bent sensitief en resultaatgericht, hebt overtuigingskracht en een sterk analytisch vermogen. En verder:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met Master Data Management (MDM is een discipline waarin business en data-afdeling samenwerken om de uniformiteit, nauwkeurigheid, rentmeesterschap, semantische consistentie en verantwoording van de (bedrijfskritische) masterdata-assets van de onderneming te waarborgen);
 • Ervaring met Regelbeheer;
 • Kennis van Datastandaarden binnen het Rijk is een pre;
 • Kennis van de Agile werkwijze is een pre;
 • Kennis van de IND organisatie en processen specifiek is een pre.

Competenties

Mondelinge en schriftelijke communicatie, overtuigingskracht, besluiten nemen, resultaatgerichtheid en organisatiesensitiviteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.
 • Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.
 • We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie A&B beslist over asielaanvragen, aanvragen tot overkomst naar Nederland voor familieleden van mensen met een asielstatus en intrekkingen. Dit doen we op een professionele, doelmatige en respectvolle manier. Tijdig en zorgvuldig beslissen, daar draait het om. Hiervoor werken wij met gemotiveerde, integere en flexibele medewerkers. De focus ligt daarbij op het kennen van de klant en de (asiel)keten. Wij werken nauw samen met partners zoals Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een internationale omgeving
Wij werken in een internationaal georiënteerde omgeving. Wereldwijd speelt de verschuiving naar opvang van vluchtelingen in de regio. In Europees verband wordt toegewerkt naar een gemeenschappelijk asielbeleid. Door actief samen te werken en kennis te bundelen, dragen wij bij aan een krachtige uitvoering van dit beleid.

Veranderen
Onze directie is flink aan het veranderen. Het doel is tweeledig: de klant sneller en beter van dienst zijn én het beslisproces efficiënter en goedkoper inrichten. Technologische ontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yinka Tempelman, manager

06-11075613

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, Adviseur Werving en Selectie

06-31109140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kennisspecialist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Datamodelleur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Data

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon