Datasteward BV

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2021/151
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft een nieuwe vacature van Datasteward (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12). De Datasteward wordt gepositioneerd in de staf van directie Bedrijfsvoering (BV). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, locatie Den Haag.

Werken bij de IND betekent werken midden in de actualiteit van de wereld. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct impact op ons werk, denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen uit Syrië of Eritrea, mensenhandel en Brexit. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland.

Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Zodoende breiden we de afdeling IV uit naar een nieuwe directie IV. Voor jou de unieke uitdaging om mee te bouwen aan het informatie- en data-gestuurd werken voor het gehele primaire proces van de IND. We werken Agile en hanteren de Scrum methode om in te kunnen spelen verandering. Jouw impact op onze verdere professionalisering en innovatie is groot. Denk hierbij het verbeteren van onze architectuur, de inrichting van een data-organisatie en het geautomatiseerd testen.

Wat ga je doen:

“Werken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als Datasteward behandel je thema’s die ertoe doen! Met jouw inzet lever je samen met collega Datastewards vanuit de andere directies en specialisten vanuit de afdeling Datadiensten een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze gegevenshuishouding en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving”.

Als Datasteward vertegenwoordig je jouw directie op het gebied van het (juridisch) correct en eenduidige gebruik en ontsluiting van data en behartig je de belangen van de directie op dit terrein. Hierin werk je samen met enerzijds de afdeling Datadiensten en anderzijds met de Datastewards van de andere directies. In deze samenwerking is de afdeling Datadiensten, samen met onder meer de afdeling Strategie en Regie en de plv. Chief Data Officer (CDO), kader stellend aan het werk van de Datastewards. Bovendien geeft de plv. CDO richting en schetst het grote plaatje op het gebied van data. In een gezamenlijk overleg wordt dan ook vooral met elkaar gesproken over de inhoud, de kaders en de problemen die men ervaart.

Hiermee wordt geborgd dat de Datastewards weliswaar vanuit hun eigen directies werken, maar wel met voldoende blik op één IND het werk uitvoeren. Binnen de directie werk je nauw samen met de Informatiemanager. Je bent daarbij adviserend en geeft uitvoering aan gewenste IV ontwikkeling op het specifieke gebied van de data.

Eén van de projecten waar jij je, als Datasteward, mee bezig gaat houden is het project “Begrippenforum”. In dit project worden definities van begrippen gemanaged en de initiële inhoud (kritische data met relaties en link naar management informatie) verzorgd. Het project is voortgekomen uit de behoefte aan duidelijkheid over definities.
Ook kun je in samenwerking met collega’s bezig zijn met projecten die verbeteringen op het gebied van datamanagement tot doel hebben.

Belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die tot de Datasteward behoren zijn:

 • Bepalen waar (datamanagement)verbeteringen nodig zijn, i.s.m. andere Datastewards. De verbeteringen prioriteren, implementatie, coördineren, faciliteren en vervolgens borgen in de organisatie. Het gaat hierbij om zowel Directie-specifieke als IND-brede verbeterinitiatieven;
 • Vervullen van een “ambassadeursrol” alsook “coördinerende rol” m.b.t. data(management) binnen de directie;
 • Doorlopend monitoren van de gegevensgetrouwheid van de data (datalifecycle) binnen de directie, middels de diverse voorhanden zijnde rapportages en metingen;
 • Optreden als vertegenwoordiger richting de afdeling Datadiensten als het gaat om ingebruikname van gegevensdefinities, -modellen en regels.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering, de onmisbare motor van de IND, die ervoor zorgt dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Caroline Dorland

06-18259117

Ilse Blad, Adviseur Werving en Selectie

06-31109140

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, Adviseur Werving en Selectie

06-31109140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr. Data/ Informatie Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch Beheerder Data / Senior Technisch Beheerder Data

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Rules Specialist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon