Adviseur/(deel) projectleider Facilitair en Techniek Renovatie Binnenhof

Ministerie van Algemene Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van twee jaar met optie tot verlenging
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 11 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2022-010
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zie jij het als een uitdaging om vanuit jouw specialistische kijk op facilitaire en technische diensten en bedrijfshuisvesting de faciliteiten en (technische) inrichting in onze kantoren te optimaliseren? Kun jij de wensen van medewerkers wat betreft hoe zij graag willen werken en gefaciliteerd willen worden combineren en ook nog eens een vertaalslag maken naar de randvoorwaarden vanuit het ministerie van AZ? En spreek het je aan om als één van de trekkers projectmatig aan de slag te zijn? Mis deze kans dan niet! Solliciteer direct.

“Als (deel-)projectleider analyseer je, met oog voor het bijzondere karakter van het ministerie van Algemene Zaken, de bestaande processen en organisatiebehoeften om op basis daarvan de huidige stand van zaken te vertalen naar concrete en breedgedragen ontwerpoplossingen. Flexibiliteit en toekomstbestendigheid hanteer je hierbij als belangrijke uitgangspunten om de huisvestingsprojecten tot een blijvend succes te maken. Uiteraard doe je dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de andere projectleden die elk vanuit hun eigen expertise (Beveiliging, ICT en Informatiebeveiliging) bijdragen aan een optimaal eindresultaat.”

Functieomschrijving
Als (deel-)projectleider werk je, onder leiding van de projectmanager, aan de aanpalende projecten van de renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting. Je vormt de schakel tussen de interne gebruikers, de facilitaire afdeling van AZ en de opdrachtnemers en levert als zodanig een actieve inhoudelijke bijdrage aan het ontwerpproces en de realisatie van de deelprojecten.
Hierbij kijk je niet alleen naar je eigen aandachtsgebied, maar werk je gezamenlijk met de andere projectleden van het projectteam aan kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige huisvesting voor de medewerkers en processen van AZ.

Je stelt Programma’s van Eisen (PvE) op voor het deelgebied facilitair en techniek. Hier let je enerzijds op de dagelijkse gang van zaken, maar anderzijds adviseer je over de toekomstige huisvesting van AZ. Daarnaast focus je op de implementatie van de gestelde eisen (PvE) op het gebied van facilitair. Je brengt eventuele wijzigingen en aandachtspunten aan het licht door je toetsingsresultaten. En om te komen tot een consistent en optimaal pakket word je nauw betrokken bij de werkzaamheden van andere expertises (informatie- & fysieke beveiliging en ICT).

Het samenspel tussen de andere lopende facilitaire lijnprojecten en het deelproject facilitair van de aanpalende projecten van de renovatie bewaak je nauwgezet. Je bewaakt de informatiebehoefte vanuit de projectteams, je ontwikkelt (gevraagde) adviezen / documenten en stuurt op een tijdige realisatie/verstrekking hiervan.

De verschillende deelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd. Hiervoor is het van belang dat je in staat bent om snel te schakelen als de situatie hierom vraagt zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit en continuïteit.

Je wordt namens de Directie Bedrijfsvoering (DBV) ingezet in de projectorganisatie van de tijdelijke huisvesting en renovatie. Je rapporteert de projectresultaten aan de projectmanager renovatie.
Gewenste startdatum is zo spoedig mogelijk. Hierbij wordt uitgegaan van een fulltime werkweek van 36 uur waarbij de dagelijkse aanwezigheid in gezamenlijkheid wordt besproken, hierbij worden de coronamaatregelen nauwgezet gevolgd.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering (DBV) is binnen AZ verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Binnen de gehele directie staat integriteit hoog in het vaandel en hanteren we het ‘bouw’-principe, waarin onze kernwaarden zijn vervat: betrouwbaar, onafhankelijk, uitlegbaar, waardigheid. Als deelprojectleider val je onder de projectmanager Renovatie, die onder de directeur DVB valt.

Als deelprojectleider ben je verantwoordelijk voor het beheerst opleveren van projectresultaten. Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar in een projectteam met verschillende disciplines onder leiding van de projectmanager renovatie. Met je collega’s overleg je regelmatig om de samenhang tussen de projecten te bewaken en de kwaliteit ervan te verhogen. Aan de hand van informatie uit verschillende bronnen en in nauwe afstemming met de belanghebbende bepaal je de ideale projectaanpak voor Facilitair. Met als belangrijkste opgave: het treffen van voorbereidingen om de continuïteit van de integrale facilitaire dienstverlening te borgen.

Ministerie van Algemene Zaken

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het is een relatief klein departement met circa 450 medewerkers en ons doel is om het algemeen regeringsbeleid te bevorderen. Onze belangrijkste taak is de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekende informatie- en adviesorganen zijn het Kabinet Minister-President, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van ons ministerie. De directies Financieel-Economische Zaken en Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van deze organisatieonderdelen en ondersteunen eveneens een wisselend aantal onafhankelijke commissies.

Meer informatie over de organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Priscilla Visser, projectmanager renovatie

06-52874887

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, personeelsadviseur

06-11221294

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur/(deel) projectleider ICT Renovatie Binnenhof

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd Communicatie Algemeen regeringsbeleid

Het ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider onderhoud en renovatie vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon