• Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 1197479
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om 1 miljard euro aan belastingopbrengst per dag veilig te stellen, is het van groot belang dat de continuïteit van ons complexe ICT-landschap blijvend geborgd is. Hierbij is niet alleen behoefte aan modernisering van wat er al is, maar ook aan nieuwe producten en diensten die passen bij de belevingswereld van burgers, bedrijven en medewerkers.

Dit doe je bij de belastingdienst
Je ziet toe op tijdig verwerven van de juiste applicatieve ICT-middelen en/of -diensten. Hierbij is de behoefte van de verschillende organisatieonderdelen voor jou leidend. Je bent dan ook continu in overleg met de business en de directie Informatievoorziening, waarbij je hen uitdaagt op nut en noodzaak van de gestelde behoefte. Zijn er ogenschijnlijke tegenstellingen dan creëer jij een oplossing met draagvlak bij alle betrokkenen.

Je bent binnen één of meerdere (business)ketens actief. In overleg met onder andere het lijnmanagement en architecten maak je een actueel beeld van behoeftes. Je hebt kennis van de toegepaste ICT-componenten in die keten(s) en houdt de ontwikkelingen in de gaten die lopende contracten of toekomstige verwervingen (kunnen) raken. Je levert een bijdrage aan de make-or-buy-beslissingen binnen een businesscase. Samen met de afdeling Inkoop bereid je verwervingen voor en je selecteert zo de juiste ICT-middelen en/of -diensten tegen de juiste voorwaarden.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je werkt in een uitdagend organisatieonderdeel, de directie Informatievoorziening, waar je te maken hebt met een complex ICT-landschap met veel technologieën voor beheer, onderhoud en vernieuwing.
 • Je nauw samenwerkt met onder meer inkoop; jij bent verantwoordelijk voor de inhoud van een verwerving en voert de regie over het ‘wat’, terwijl de inkoper gaat over het ‘hoe’ en voor de uitvoering.
 • Je alle ruimte en mogelijkheden krijgt om je als persoon en professional verder te ontwikkelen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Door mijn adequate kennis van zowel de IV-organisatie als de ontwikkelingen op de IT-markt kan ik een weloverwogen advies geven over de verwerving en inzet van IT-middelen. Ik ben actief op alle niveaus intern en bij externe leveranciers. Mede hierdoor is mijn functie zo mooi.” Stephan, Demandmanager.

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur op het gebied van ICT, bedrijfskunde of inkoop een opleiding gevolgd op wo-niveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt ervaring met het verwerven van grote en complexe ICT-systemen.
 • Je hebt ervaring met het werken in een ICT-omgeving.
 • Je hebt ervaring met (het meelopen binnen) aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt kennis van aanbestedingswetgeving.

Jouw competenties

 • oordeelsvorming
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewustzijn
 • creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen. IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business. 

CTO Office (CTOO) Belastingdienst richt zich op de inzet, ontwikkeling en verbetering van technologie.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michel Korte, teamleider

06 - 18 60 56 71

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laura de Jonge- van den Dikkenberg, adviseur werving en selectie

06 - 51 16 03 85

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon