• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Detachering
Kenmerk: 51557, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

Heb je talent voor organiseren en netwerken? Wil jij bijdragen aan een gezond en duurzaam onderzoeks- en wetenschapsstelsel waarin maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en waarin wetenschappelijke doorbraken worden gerealiseerd? Waarin ruimte is voor de nieuwsgierigheid en ontwikkeling van onderzoekers? Zoek je uitdagend werk dat ertoe doet en waarbij je werkt in een team vol enthousiaste professionals? 
 

Dan kun je nu bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de Directie Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (OWB) op basis van detachering ervaring opdoen op een uitdagend multidisciplinair en internationaal aansprekend project, de Einstein Telescope (ET). In eerste instantie gaat dit om detachering voor een periode van 12 maanden, waarin je naast de taken en rollen zoals hieronder beschreven, ook gelegenheid krijgt nader kennis te maken met de dynamiek in het wetenschapsbeleid.
 

De ET biedt Nederland de unieke kans een wereldwijde leiderschapspositie in te nemen in een nieuw baanbrekend wetenschapsgebied: zwaartekrachtsgolvenonderzoek. De grensregio van Zuid-Limburg is een van de mogelijke locaties voor dit innovatieve observatorium. Huisvesting van de ET in deze regio heeft een groot positief gevolg voor de wetenschap, economie en maatschappij.
 

Voor dit project heeft het Nationaal Groeifonds in 2022 € 42 miljoen toegekend, met name voor het projectbureau, bodemonderzoek, nieuwe technologie en ecosysteemontwikkeling voor de gezamenlijke kandidatuur van Nederland, België en Duitsland. Daarnaast reserveert het Nationaal Groeifonds € 870 miljoen voor de bouwkosten, onder de voorwaarde dat de ET in Nederland komt. De financiering draagt bij aan doorbraken in de fundamentele (astro)fysica door het bouwen van een nieuw observatorium. Daarvoor zijn nog te ontwikkelen technologieën nodig, zoals vacuümtechnologie, coatings voor spiegels, cryogene technologie en lasers. Naar verwachting is bredere toepassing van deze doorbraaktechnologieën mogelijk. Ook geeft de ET de regio een boost aan werkgelegenheid en versterkt de telescoop het hightech innovatie-ecosysteem. Zo leidt dit fundamentele onderzoek op lange termijn tot veel verdienvermogen. De Provincie Limburg is dan ook een belangrijke partner in dit project.
 

Het takenpakket bestaat uit een ondersteunende rol ten behoeve van enerzijds de projectleider Einstein Telescope en anderzijds de internationale profilering van de grensregio als vestigingslocatie van de Einstein Telescope.

 • Begeleiding van het consortium (Nikhef en LIOF) bij het toetsen van voorstellen en activiteiten aan de de voorwaarden van de commissie van het Nationaal Groeifonds. Concreet betekent dit samen met de projectleider aanspreekpunt zijn voor het consortium dat het project operationeel trekt.
 • Ondersteunen van de projectleider bij het monitoren en evalueren van de project specifieke afspraken met het groeifondsbeheer en het consortium; 
 • Samen met het projectteam zorgen voor het informeren van het Nationaal Groeifonds, Minister en Parlement over de voortgang van het proces, bijvoorbeeld door rapportages en Kamerbrieven. 
 • Het voorbereiden en begeleiden van werkbezoeken en buitenlandse delegaties die de regio en de ET Pathfinder bezoeken; bijvoorbeeld wetenschappelijke en ambtelijke delegaties, ambassadeurs en ministers.
 • Inzet op multilaterale samenwerking ten behoeve van de Einstein Telescope; met België en Duitsland maar ook met andere landen. 
 • Maken van factsheets en presentaties met strategische informatie over de Einstein Telescope voor binnen- en buitenlands gebruik door ons eigen ministerie of door bijvoorbeeld ambassadeurs en onderwijs en wetenschapsattachees (OWA’s).
   

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) is de beleidsdirectie die zorg draagt voor een goed functionerend wetenschapsbestel in Nederland, Europa en daarbuiten. Het wetenschapsbeleid kent drie speerpunten: een gezond en sterk fundament, ruimte geven aan divers talent en vergroten van de maatschappelijke impact.
 

 1. Een sterk fundament. OWB faciliteert een brede kennisbasis en topprestaties door Nederland te laten deelnemen in internationale onderzoeksprogramma’s en -infrastructuur. De Einstein Telescope is hier een voorbeeld van. Daarnaast helpt OWB Nederlandse kennisinstellingen om in aanmerking te komen voor Europese onderzoeksgelden en op een veilige manier samen te werken met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven. Ook stimuleert OWB samenwerking binnen en tussen de Nederlandse wetenschapsgebieden.
 2. Ruimte geven aan divers talent. OWB zet zich in om onderzoekstalent de ruimte te geven zich te ontwikkelen en om talent te behouden voor Nederland. We zetten daarbij in op een verandering van loopbaanbeleid door Nederlandse kennisinstellingen en stimuleren een onderzoekscultuur die wordt gekenmerkt door diversiteit, sociale veiligheid, academische waarden en wetenschappelijke integriteit.
 3. Vergroten van de maatschappelijke impact. Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken van vandaag en van morgen. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor open science, wetenschapscommunicatie en de Nationale Wetenschapsagenda.
   
Onderzoeks- en wetenschapsbeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc Nuhn (projectleider Einstein Telescope)

06-25735022

Martijn Poel (MT-OWB)

06-31748578

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker wetenschaps- en talentbeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker studiefinanciering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker journalistiek en innovatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon