Detentietoezichthouder Gesloten Gezinsvoorziening (GGV)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zeist
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.422 - €3.157
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DJI_340_21_LW26
 • Plaatsingsdatum 25 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het doel van de GGV is niet om vreemdelingen terug te laten keren in de Nederlandse maatschappij, zoals bij het gevangeniswezen, maar om ze terug te laten keren naar hun eigen land. Dit heeft voor vreemdelingen een grote impact.

Jij begeleidt deze mensen zo zorgvuldig mogelijk om mee te werken aan hun terugkeer. Je bent hun aanspreekpunt ten aanzien van alles aspecten van verblijf. Daarnaast help je ze om in contact te komen met advocaten, familie /vrienden en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Je helpt hen om zich, ondanks alles, thuis te laten voelen in de woonruimten en je stimuleert kinderen en AMV-ers om onderwijs te volgen. Je draagt zorg voor een vaste structuur in de dagelijkse werkzaamheden door het aanbieden van allerlei soorten dagbestedingen. Je organiseert sport-, spel- en creatieve activiteiten en stimuleert ze om hier aan deel te nemen. Je bespreekt gevraagd en ongevraagd zaken met de gezinnen/ouders of individueel met de kinderen, geeft informatie en bent aanwezig om in te spelen op zich voordoende zaken en/of op te treden als ‘luisterend’ oor.

Daarnaast grijp je in bij calamiteiten en begeleid je mede bij bezoek. Je bent goed in staat om multidisciplinair te werken met zowel interne functionarissen als externe partners, zoals DT&V.

Naast het werken op de eigen afdeling word je geacht om binnen andere afdelingen te ondersteunen indien dit nodig is.

Functie-eisen

 • Je hebt MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Je heb een opleiding in de richting van Zorg en Welzijn, zoals PBSD (Persoonlijk Begeleiden Specifieke Doelgroepen);
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor zowel je eigen werkzaamheden als het hele team;
 • Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team;
 • Je hebt kennis van penitentiaire aangelegenheden;
 • Je bent vaardig in het begeleiden van volwassenen, kinderen en jongeren al dan niet in groepsverband, rekening houdend met de psychosociale (en somatische) problematiek van het gezin, AMV en/of vrouwen;
 • Je hebt affiniteit met mensen met een andere culturele, etnische en religieuze achtergrond;
 • Je kunt omgaan met alle leeftijden van 0-88 jaar en daar rekening mee houden;
 • Het is een pré als je verschillende talen beheerst;
 • Je kunt rapporteren;
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig, flexibel en enthousiast;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je bent omgevingsbewust;
 • Je beheerst over veiligheidsvaardigheden;
 • Je bent in het bezit van een BHV-diploma.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.422 Max. €3.157 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring, en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Let op: de einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. De vacature kan dus vóór de vermelde einddatum sluiten. Wees er daarom op tijd bij en reageer snel!

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Detentiecentrum is een zelfstandige organisatie en maakt onderdeel uit van de divisie
Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring (GW/VB). De Divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen welke onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Het Detentiecentrum heeft twee locaties, één in Rotterdam en één in Zeist. Op beide locaties verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting.
De meeste van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. Daarnaast bieden beide locaties ruimte voor ingeslotenen op strafrechtelijke titel. Daarmee fungeren
onze locaties als extra capaciteit voor het Gevangeniswezen.

Het Detentiecentrum draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het beleid zo humaan en doeltreffend mogelijk uit te voeren en ingeslotenen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vertrek uit Nederland. Met inachtneming van de orde en veiligheid krijgen ingeslotenen maximale bewegingsvrijheid. Zij krijgen tijdens hun verblijf de gelegenheid om, materieel en emotioneel zaken te regelen voor hun vertrek.

DC Rotterdam is vanuit de Vreemdelingbewaring verantwoordelijk voor volwassen mannen, DC Zeist draagt de verantwoordelijkheid voor gezinnen, vrouwen en minderjarige alleen reizenden. Tevens huisvest DC Zeist verschillende doelgroepen waaronder arrestanten en is DC Rotterdam verantwoordelijk voor het regime Huis van Bewaring.

De categorieën vreemdelingen die detentiecentrum Zeist huisvest zijn gezinnen met kinderen, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) en vrouwen. Zij worden gehuisvest in de
afdeling Gesloten Gezinsvoorziening (GGv). Vreemdelingen hebben hier veel bewegingsvrijheid, doordat ze niet worden opgesloten. Deze afdeling bestaat uit twaalf bungalowhuisjes voor
gezinnen en vrouwen, met minimale detentiebeleving voor kinderen. Zo is er veel groenvoorziening, er is een sportveldje met meerdere speeltoestellen en een moestuin. Voor de AMV-ers is er een speciaal ingerichte afdeling die bestaat uit tien éénpersoonskamers.

Voor de Gesloten Gezinsvoorziening (GGv) zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker die affiniteit heeft met zowel de vreemdelingenbewaring als met jongeren (AMV-ers), vrouwen en gezinnen met hun kinderen. Wij doen een extra beroep op je flexibiliteit en humane bejegening van de vreemdelingen om het uitzettingsproces van de vreemdelingen zo soepel en rustig mogelijk te laten verlopen.

Teamsamenstelling:
Team GGV is samengesteld uit collega’s met verschillende culturele achtergronden. Wat dit team verder aantrekkelijk maakt is dat het gaat om collega’s met verschillende opleidingsniveaus, van MBO 4 tot HBO in verschillende richtingen. Wat de ervaring met de
doelgroep betreft, varieert het team van weinig tot vele jaren werkervaring.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Keric, Afdelingshoofd GGV

06-23879998

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Preventiemedewerker arbo

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker afd. TA/BPG (Penitentiair Inrichting Rotterdam)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Detentie Inrichtingsbeveiliger DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon