• Den Haag  -  route
 • HBO bachelor, WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 31 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: NCSC240049, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaar maken tegen digitale dreigingen. Door het snelgroeiende en veranderende cybersecurity domein en technologische mogelijkheden zet het NCSC flink in op een transitie naar een steeds innovatieve hybride gedreven dienstverlening. Wil jij je inzetten voor de digitale veiligheid van Nederland en werken in een dynamische, innovatieve omgeving en met de nieuwste technologie? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Als System Integrator draag je T-shaped bij aan het implementeren, integreren en beheer van (maatwerk) producten en diensten van NCSC. Jij hebt op één discipline diepgaande kennis (op System Integration) en op een tweede en derde discipline kan je ook goed werkzaamheden oppakken, bijvoorbeeld op gebied van Systeem Beheer of Monitoring.
Een System Integrator verbindt technologieën en softwareapplicaties, in-house ontwikkeld of afkomstig van diverse externe partijen, op een consistente functionele manier, zodat er een samenhangende en goed werkende infrastructuur ontstaat.

Voorbeelden van integratiewerkzaamheden: oppakken van technische issues bij het invoeren van een nieuwe dienst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van connectiviteit voor MijnNCSC Portaal, aanpassen van configuraties, database gerelateerde aanpassingen, verder het bedenken en implementeren van (aangepaste) configuraties voor bijv. loadbalancers, routers, firewalls, monitoringsystemen enz., een controle en functioneel gebruik van beschikbare API’s, kleine aanpassingen en fixes in source code om een service werkend te krijgen, in het algemeen dus het (functioneel) aansluiten en configureren van nieuwe diensten en/of systemen in een bestaande infrastructuur. Concrete voorbeelden van afgelopen jaar zijn: configuratie en integratie van de vulnerabilityscanners IQ-Server en Sonarqube, functioneel aanpassen (oude) API Gateway, integratie Keycloak met Federatieve Service ACC en PRD, DMS integratie, en alle migraties naar en integraties met de nieuwe K8S omgeving.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Implementeren en integreren van nieuwe systemen en applicaties zodat diensten functioneel blijven aansluiten bij de wensen van de business.
 • Beheer kritieke producten en diensten zoals het MijnNCSC Portaal; borgen dat diensten blijvend voldoen aan de hoogste eisen op gebied van security (BBN3), beschikbaarheid en performance.
 • Een Piketdienst wordt naar verwachting onderdeel van de functie.
 • De werksfeer is informeel en er wordt veel ruimte voor eigen initiatief geboden. In tweewekelijkse sprints dragen we als team bij aan de missie van NCSC. Iedereen is elke dag welkom, maar als team zijn we 1 dag per week op kantoor.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Unit Informatievoorziening & Techniek (IV&T)

Binnen de Unit Informatievoorziening & Techniek (IV&T) zijn er de clusters Data & Analytics en Service Ontwikkeling en Beheer (SOB). Hier werken 10 multidisciplinaire Agile Scrum teams op een state off the art ontwikkelomgeving (Kubernetes ArgoCD GitLab Python React) onder het motto:

“Bouw bruggen, geen muren, altijd in beweging”

Onze kernprincipes zijn:

1. Samenwerking: Wij geloven in de kracht van het samenbrengen in één Agile team (Multidisciplinair) van ontwikkeling (Dev) en operations (Ops).
2. Automatisering: Wij streven naar automatisering van repetitieve taken.
3. Continue Levering: Wij omarmen het concept van continue levering (CI/CD).
4. Cloud-technologie: Wij zien Cloud-technologie als het cruciale hulpmiddel voor softwareontwikkeling, -implementatie en -ops.
5. Infra a Code (IaC): Daar waar mogelijk hanteren wij IaC hierdoor kunnen we snel en consistent infrastructuur implementeren, wijzigen en repliceren.
6. Microservices: Vinden wij essentieel omdat het de schaalbaarheid, flexibiliteit en onderhoudbaarheid van softwaretoepassingen verbetert.
7. Shift left: Wij integreren security- en testaspecten vroegtijdig in de levenscyclus van softwareontwikkeling om de beveiliging en kwaliteit te waarborgen, Shift left.
8. Feedback en Leren: Wij hechten waarde aan continue feedback en leren.
9. Gedeelde Verantwoordelijkheid: Elke teamlid, van ontwikkelaars tot operators, deelt de verantwoordelijkheid voor het leveren van waarde en het handhaven van systeembetrouwbaarheid.
10. Rijksstandaarden en Wetgeving : Wij hechten het hoogste belang aan het naleven van Rijksstandaarden en Wetgeving.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het NCSC werkt aan een digitaal veilig Nederland. Door het tempo waarin het cybersecuritydomein zich ontwikkelt en de rol van het NCSC daarin, ligt er een flinke uitdaging voor de toekomst. Het is voor ons als hét kennisinstituut van cybersecurity in Nederland essentieel dat wij Nederland van kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie voorzien, in crisistijd en daarbuiten. Deze kennis en kunde halen wij mede uit en delen wij ook weer met ons netwerk (overheden, bedrijfsleven en andere nationale en internationale partners). Op deze wijze proberen we tijdig in te springen op nieuw ontdekte kwetsbaarheden, aanvalscampagnes en ernstige ICT-verstoringen om deze te voorkomen en op te lossen. Als het toch misgaat beperken we op deze manier de impact.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Maarten Riemersma 06-50057546

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team Recruitment

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon