Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Directeur concerndirectie Informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 26 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 331-20
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De concerndirectie Informatievoorziening in Den Haag treedt op als strategisch adviseur, kadersteller en concerncontroller op het gebied van data en ICT. Zowel voor het primaire proces op het kerndepartement Infrastructuur en Waterstaat als de agentschappen. Als directeur van onze concerndirectie breng jij de sturing en beheersing van IV-activiteiten - de IV-governance - naar een hoger plan.

“De belangrijkste ontwikkeling die ik op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zie afkomen, is digitalisering”, aldus Hillie Beentjes, hoofddirecteur van de directie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB). “Oftewel: de door data en ICT gedreven verandering van werkwijzen, producten en diensten. Daarbij moet je denken aan vragen als: welke invloed heeft ‘zelfrijdend’ op ons verkeer en onze infrastructuur? En wat zijn de gevolgen van de opkomst van quantum-computing voor de beveiliging van onze bruggen en sluizen?”

Het is duidelijk: ons werk in bedrijfsvoering gaat veranderen. Zo verandert er, bijvoorbeeld door robotisering, veel in de manier waarop we administratie voeren. Wat informatievoorziening (IV) binnen het geheel van de bedrijfsvoering bijzonder maakt, zijn de snelle ontwikkelingen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dankzij die ontwikkelingen beschikken we over steeds meer data. Tussen wat we met IV kunnen en wat we met IV doen, zit echter nog een behoorlijk gat. De bestuursraad ziet daarom graag dat IenW zich ontwikkelt tot een organisatie die vooroploopt in toepassing van IV (digitalisering).

Voor het ministerie brengt dit twee uitdagingen met zich mee. De eerste uitdaging is vaker kansen pakken die nieuwe IV ons biedt. De tweede uitdaging is een nog betere beheersing van risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de schending van privacy of schade als gevolg van cybercrime. Om die uitdaging aan te kunnen, moet de informatievoorziening van IenW volwassener worden. Dat zijn grote ontwikkelingen die voor flinke transities gaan zorgen. En als directeur van de concerndirectie Informatievoorziening speel jij daarbij een belangrijke rol.

Formeel is de hoofddirecteur FIB de chief information officer (CIO) van IenW, maar jij treedt als directeur IV namens haar op in die rol. Het komende jaar vindt er minimaal een fte-verdubbeling plaats binnen de concerndirectie IV. Als onze directeur heb je een duidelijke visie op hoe de directie eruit moet gaan zien. Je bent een verbindend leidinggevende, die energie en initiatief laat zien om deze directie samen met de medewerkers klaar te maken voor de toekomst. Je bent inspirerend en proactief, gericht op samenwerking en weet mensen mee te krijgen en te overtuigen. Daarbij weet je waar je het over hebt en waar je voor staat. En als dat nodig is, ben je niet bang om positie in te nemen en je rug recht te houden.

IV is een dominant kritische succesfactor voor beleid, uitvoering en inspectie geworden. De sturing en beheersing van IV-activiteiten bij ministeries - waaronder het ministerie van IenW - kan echter beter. De komende jaren wordt rijksbreed langs een drietal lijnen gewerkt aan versterking van de IV-functie:

 • (ook) strategische advisering aan de voorkant (IV in het hart van beleid, uitvoering en inspectie) in plaats van (alleen) control aan de achterkant;
 • opstellen van meerjarige departementale IV-plannen en het tegelijkertijd met de departementale begrotingen aanbieden op Prinsjesdag van die IV-plannen aan het parlement;
 • versterken van kennis en vaardigheden door meer aandacht te schenken aan het lerend vermogen van de IV-functie.

We verwachten dat die trajecten meerdere jaren in beslag nemen. Voor de CIO’s van de ministeries betekent dit dat zij een belangrijk deel van hun tijd bezig zijn met veranderen en kwartier maken. Zo ook de CIO van IenW. Belangrijk daarbij is dat IenW een grote organisatie is, bestaande uit veel verschillende onderdelen. Voor een succesvolle verandering richting een volwassenere sturing en beheersing van IV-activiteiten, is een goede afstemming met al die onderdelen essentieel.

Functie-eisen

 • Je koppelt academisch niveau aan kennis van IV en de ontwikkelingen op dat terrein.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke context op topniveau.
 • Je hebt kennis van het werkveld van het ministerie van IenW of minstens affiniteit daarmee.
 • Je combineert strategische advisering en innovatiekracht met ervaring met beheers- en controlemechanismen binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt een heldere visie op de ontwikkeling van IV (data en ICT) binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen de Rijksoverheid en daarbuiten, inclusief ervaring bij beleid en uitvoering.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen aan je.

Lees meer over de Algemene Bestuursdienst en publiek leiderschap:

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering staat voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor IenW: flexibel en wendbaar met een stabiele basis, waarbij de opgave van IenW centraal staat. De hoofddirectie bestaat uit drie concerndirecties: Financiën, Mens en Organisatie, Informatievoorziening (IV) en de directie Uitvoering en Decentrale Advies en Control (UDAC).

Concerndirectie Informatievoorziening
Op dit moment bestaat de concerndirectie Informatievoorziening uit ongeveer 15 fte. De bedoeling is om dit het komende jaar uit te bouwen tot 30/35 fte. De concern information security officer en beveiligingsambtenaar komen ook onder deze directie te vallen.

De taken en verantwoordelijkheden van de concerndirectie zijn:

 • sturen op afstemming van business- en IV-doelen;
 • signaleren van belangrijke ontwikkelingen, enthousiasmeren van het experimenteren met het gebruik hiervan én organiseren dat kansrijke toepassingen worden ingebed in de organisatie van IenW;
 • stellen van kaders waar het gaat om de manier waarop de organisatie(s) toepassingen ontwikkelen, beheren, beveiligen en onderhouden. Denk hierbij ook aan nieuwe terreinen, zoals data-governance;
 • kaderstelling en coördinatie van de maatregelen in het kader van informatiebeveiliging en monitoren of de onderdelen van IenW hier voldoende invulling aan geven;
 • toetsen en toezien op naleving van de kaders en realisatie van IT-doelen;
 • afleggen van verantwoording (intern en extern) over het gevoerde IT-beleid;
 • stimuleren van samenwerking tussen de verschillende IenW-onderdelen op het terrein van IV;
 • bieden van een thuisbasis voor programma’s en projecten voor nieuwe onderwerpen op het vlak van informatie en informatietechnologie.

Tot het taakgebied horen ook eisen op het vlak van onder andere de Wet Open Overheid (WOO), cyber, privacy, open data en de toegankelijkheid van informatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Wij werken aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, water en door de lucht. We beschermen tegen wateroverlast, zorgen voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en werken aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw H.J. Beentjes

070 - 456 72 95

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Bekhof

06 - 11 05 57 73

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Strategie en Regulering

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager afdeling Audit, Risicomanagement en Fiscaliteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 12 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon