Directeur directie Beleid en Bestuursondersteuning

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.174 - €8.431
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 7767
 • Plaatsingsdatum 23 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit. Elk jaar stromen ruim 47.000 justitiabelen binnen. De directie Beleid en Bestuursondersteuning is een van de stafdirecties op ons hoofdkantoor in Den Haag. Als directiedirecteur ben jij de eerste adviseur van de hoofddirectie en het DJI-beraad.
De directie Beleid en Bestuursondersteuning bestaat uit onderstaande organisatieonderdelen:

 • beleid (inclusief strategie, analyse en kennisontwikkeling)
 • corporate communicatie
 • juridische zaken
 • bestuurlijke en procesmatige ondersteuning van de hoofddirectie DJI
 • de secretariële ondersteuning van het hoofdkantoor DJI

Hieronder een korte beschrijving van de diverse organisatie onderdelen:

Directie Beleid en Bestuursondersteuning
De directie Beleid en Bestuursondersteuning (B&B) is een van de stafdirecties op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en is verantwoordelijk voor advisering en ondersteuning van de hoofddirectie DJI en de andere leden van het DJI-beraad voor de sturing van DJI(-onderdelen) en de samenwerking met het bestuursdepartement en ketenpartners. De directie kent een brede portefeuille met hoogwaardige specialismen op uiteenlopende vakgebieden: beleid (inclusief strategie, analyse en kennisontwikkeling), corporate communicatie, juridische zaken, bestuursondersteuning en de secretariële ondersteuning van het DJI-hoofdkantoor.


Afdeling Beleid
De afdeling Beleid bestaat uit vier clusters: Beleidsontwikkeling, Analyse, Strategie en Kennismanagement. De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, het herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive. De afdeling Beleid levert integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.


Afdeling Corporate Communicatie
Deze afdeling levert op corporate niveau binnen DJI maatwerk op het gebied van communicatie. De afdeling bepaalt de communicatiedoelstelling en adviseert over hoe de boodschap via het juiste communicatiemiddel de doelgroep(en) bereikt.


Afdeling Juridische Zaken
De afdeling Juridische Zaken behandelt de algemeen juridische aangelegenheden van DJI. Deze afdeling functioneert als de juridisch adviseur van de hoofddirectie, maar vormt ook de juridische staf van het hoofdkantoor en het veld. De afdeling doet dat met inachtneming van alle vertrouwelijkheid die professioneel hoort in de relatie tussen een ‘advocaat en cliënt’. De afdeling is verantwoordelijk voor de aansluiting op het departement voor de juridische control binnen DJI, voor de coördinatie van wetgeving in formele zin en het concipiëren van ministeriële regelgeving op het terrein van DJI.


Afdeling Bestuursondersteuning
Deze afdeling ondersteunt en adviseert de hoofddirectie, divisiedirecties en stafdirecties, zowel in procesmatige als administratief-secretariële zin. De medewerkers bestaan uit verschillende teams. De staffers voor de hoofddirectie adviseren de (p)HDJI in de wekelijkse gang van zaken en de besluitvorming DJI-breed. Het secretaresseteam draagt zorg voor de dagelijkse ondersteuning van de directeuren van het hoofdkantoor DJI.

Vervolg

De opgave
Samen met jouw afdelingshoofden geef je binnen de directie Beleid en Bestuursondersteuning leiding aan ongeveer honderd medewerkers. Met jouw leidinggevende ervaring stuur je met succes de verschillende disciplines van jouw directie aan. DJI opereert in een dynamische omgeving met sterk wisselende belangen. B&B weet wat er binnen en buiten DJI leeft en vertaalt ontwikkelingen (pro)actief naar bijvoorbeeld beleid en juridische kaders. B&B biedt zicht op kansen en bedreigingen die er zijn om de inhoudelijke doelen van DJI te bereiken en agendeert dillema’s. Zo werk je, samen met jouw medewerkers, aan de ontwikkeling en implementatie van de strategische DJI-koers en de vertaling daarvan naar handelingsperspectief.

Functie-eisen

 • Je koppelt academisch niveau aan leidinggevende ervaring met eindverantwoordelijkheid binnen een complexe uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld.
 • Je bent klantgericht en collegiaal.
 • Je kunt sturen op prestaties en resultaten, het taakzelfstandig vermogen van medewerkers stimuleren, ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid en vernieuwing en verbetering stimuleren.
 • Je kunt mensen bij elkaar brengen en verbinding realiseren, zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes.
 • Je weet op een open en soepele wijze te communiceren met interne en externe actoren.
 • Je kunt een netwerk bouwen en onderhouden, de organisatie vertegenwoordigen en namens de organisatie onderhandelen in het (inter)departementale speelveld.
 • Je hebt een sterke affiniteit met leren en het ontwikkelen van mensen.

Competenties

 • organisatie- en bestuurssensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • realisatiekracht
 • netwerken
 • aansturen van een organisatie en groep
 • ontwikkelen van medewerkers
 • creativiteit

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze Visie op publiek leiderschap
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst
 • het profiel van een ABD'er

https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/algemene-bestuursdienst

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.174 Max. €8.431 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Optioneel: Een onderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Informatie over de sollicitatieprocedure: Petra de Rooij, MD-adviseur, via 06 – 21 83 29 13 of p.d.rooij@dji.minjus.nl.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Beleid en Bestuursondersteuning
De directie Beleid en Bestuursondersteuning (B&B) is een van de stafdirecties op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en is verantwoordelijk voor advisering en ondersteuning van de hoofddirectie DJI en de andere leden van het DJI-beraad voor de sturing van DJI(-onderdelen) en de samenwerking met het bestuursdepartement en ketenpartners. De directie kent een brede portefeuille met hoogwaardige specialismen op uiteenlopende vakgebieden: beleid (inclusief strategie, analyse
en kennisontwikkeling), corporate communicatie, juridische zaken,bestuursondersteuning en de secretariële ondersteuning van het DJI-hoofdkantoor.


Afdeling Beleid
De afdeling Beleid bestaat uit vier clusters: Beleidsontwikkeling,Analyse, Strategie en Kennismanagement. De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, het herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive. De afdeling Beleid levert integrale adviezen waarin
feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.


Afdeling Corporate Communicatie
Deze afdeling levert op corporate niveau binnen DJI maatwerk op het gebied van communicatie. De afdeling bepaalt de communicatiedoelstelling en adviseert over hoe de boodschap via het juiste communicatiemiddel de doelgroep(en) bereikt.


Afdeling Juridische Zaken
De afdeling Juridische Zaken behandelt de algemeen juridische aangelegenheden van DJI. Deze afdeling functioneert als de juridisch adviseur van de hoofddirectie, maar vormt ook de juridische staf van het hoofdkantoor en het veld. De afdeling doet dat met inachtneming van alle vertrouwelijkheid die professioneel hoort in de relatie tussen een ‘advocaat en cliënt’. De afdeling is verantwoordelijk voor de aansluiting op het departement voor de juridische control binnen DJI, voor de coördinatie van wetgeving in
formele zin en het concipiëren van ministeriële regelgeving op het terrein van DJI.


Afdeling Bestuursondersteuning
Deze afdeling ondersteunt en adviseert de hoofddirectie, divisiedirecties en stafdirecties, zowel in procesmatige als administratief-secretariële zin. De medewerkers bestaan uit verschillende teams. De staffers voor de hoofddirectie adviseren de (p)HDJI in de wekelijkse gang van zaken en de besluitvorming DJIbreed.
Het secretaresseteam draagt zorg voor de dagelijkse ondersteuning van de directeuren van het hoofdkantoor DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw P. de Rooij, MD-adviseur

0621832913

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend directeur Financiën en Bedrijfsvoering/hoofd FAI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Milieu hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon