Directeur Financien en Control, Bestuursstaf ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €6.408 - €8.536
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 562179
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Veranderopgave
De ambitie van het Financiën & Control-vakgebied binnen Defensie en de BS in het bijzonder is om de rol van de controller te versterken en te groeien naar gewaardeerde business partner, waarbij er meer aandacht komt voor proactieve advisering over (strategische) uitdagingen en sturen op doelstellingen en effecten. In de visie van de hoofddirectie Financiën & Control is de controller de vanzelfsprekende business partner van de commandant. Op basis van een strategisch personeelsplan (SPP) is in 2021, mede gebaseerd op de visie, een aanzet gedaan tot de verdere ontwikkeling van F&C werkveld en de rol van de controller. Samen met je mt-leden in de directie geef je leiding aan deze verandering binnen de BS.

Een belangrijke partner voor de directie binnen de BS is de directie HR & Bedrijfsvoering (HR&BV). Gezamenlijk zijn een aantal thema’s geprioriteerd waarop de samenwerking de komende periode geïntensiveerd zal worden. Dit betreft onder andere Data en BI, het dedicated werken in de BS en de voorzien-in-keten. Samen met de directeur HR&BV geef je leiding aan dit traject.

Genoemde opgaven vragen om een directeur F&C, een stevige professional, die inspireert en verandering weet te bewerkstelligen en te consolideren. Je beschikt over de volgende eigenschappen:

 • verbindende leiderschapskwaliteiten met oog voor inclusieve werkomgeving.
 • uitstekende netwerker.
 • uitstekend (bestuurlijk) analytisch vermogen.
 • communicatief sterk.
 • onafhankelijkheid.
 • sterke adviesvaardigheden.

Wij zoeken een persoon met het volgende opleidingsniveau en aantoonbare ervaring op:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Bij voorkeur een diploma algemene economie/(bedrijfs)economie/bestuurskunde met economische variant of gelijkwaardig.
 • Bij voorkeur aangevuld met register controller (RC) of public controller (CPC) of gelijkwaardig.
 • Ervaring in bestuurlijke advisering en ondersteuning.
 • Strategisch netwerken in een bestuurlijk complexe organisatie.
 • Ervaring met transitie- en verandermanagement.
 • Deskundigheid in overheidsfinanciën en de plannings- en begrotingscyclus.
 • Vaardigheid met en inzicht in het toepassen van soft controls.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €6.408 Max. €8.536 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er bent u manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze Visie op publiek leiderschap: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/documenten/publicatie/2016/06/30/visie-op-publiek-leiderschap
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/criteria-algemene-bestuursdienst
 • het profiel van een ABD'er: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/abd-profiel

Een MIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.
Defensie is wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: Beschermen wat ons dierbaar is. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

De sollicitatiegesprekken zullen onder voorbehoud plaatsvinden op 20 december 2023 op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag.

Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Financiën & Control (F&C) van de Bestuursstaf
De Directie Financiën & Control van de Bestuursstaf (DF&CBS) ondersteunt vanuit de FEZ-verantwoordelijkheid de plaatsvervangend Secretaris Generaal (PSG) in de besturing van de Bestuursstaf als defensieonderdeel. DF&CBS is onafhankelijk adviseur van de (P)SG en voert het begrotingsproces en het proces van managementinformatie uit. DF&CBS werkt aan de vernieuwing van de stuur- en verantwoordingsinformatie voor de Bestuursstaf en aan de invoering van een business control model. DF&CBS bewaakt en monitort de doelmatigheid en rechtmatigheid van de (voorgenomen) uitgaven, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken ten aanzien van de gestelde prioriteiten. DF&CBS draagt in financiële zin de verantwoordelijkheid voor ongeveer €2,3 miljard. Dit is in de Rijksbegroting hoofdstuk X Defensie opgenomen onder de niet-beleidsartikelen 9 en 10 en het defensie materieel fonds. De begroting is o.a. opgebouwd uit militaire pensioenen en overige uitkeringen, subsidies, investeringen, bijdragen aan kennisinstellingen en de (personele) exploitatie van de Bestuursstaf.

De directie F&CBS bestaat uit functies (ca 35 vte'n) die zijn verdeeld over de afdelingen Coördinerend Control, Dedicated Control Bestuursstaf en Dedicated Control MIVD.

De D F&C BS valt hiërarchisch onder de plaatsvervangend Secretaris Generaal en kent tevens een functionele aansturing vanuit de Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC).

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie
Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. De Bestuursstaf vervult met het proces besturen ook de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris enerzijds en de rest van de defensieorganisatie anderzijds.

Het ministerie van Defensie kent 7 onderdelen, naast de Bestuursstaf zijn dit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Bij de Bestuursstaf werken ca 3.500 burgers en militairen en bestaat uit het Directoraat Generaal Beleid, de Defensiestaf, de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD), overige bijzondere organisatie eenheden en meerdere kleinere eenheden, waaronder de Directie Financiën & Control Bestuursstaf (DF&CBS).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. Gazenbeek

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. Van Valkenburg

06-30801556

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur COID

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Financiën & Control

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

plaatsvervangend directeur Communicatie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon