Directeur Informatiemanagement/CIO bij CIBG

CIBG

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 augustus
 • Vacaturenummer VWS21-128(CIBG)
 • Plaatsingsdatum 2 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Essentiële producten en diensten van het CIBG, zoals het Donorregister en het BIG-register, zijn onlosmakelijk verbonden met informatievoorziening (IV) en ICT. Hebben we die zaken niet op orde? Dan staan miljoenen burgers en duizenden zorgprofessionals met lege handen. Bovendien hebben de gebruikers van onze (publieke) registers en knooppunten steeds hogere digitale verwachtingen, én neemt de cybercriminaliteit toe. Binnen dit speelveld ben jij verantwoordelijk voor de instandhouding en doorontwikkeling van onze bestaande IV-systemen én het realiseren van nieuwe. Hierbij zet je sterk in op innovatie en heb je twee petten op. Allereerst bewaak je als CIO de kwaliteit van ons informatiemanagement en zie je erop toe dat wij voldoen aan de afgesproken kaders en richtlijnen. Verbinding met de business-kolom binnen het CIBG heeft hierbij jouw prioriteit. Daarnaast zorg je voor externe verbinding, onder meer met onze partners in de gezondheidsketen. Dankzij jou is iedereen ervan doordrongen dat informatiemanagement en ICT essentieel zijn voor de gezondheidszorg in ons land. Daarnaast treed je op als directeur richting het lijnmanagement en de medewerkers van de vier afdelingen CIO-office, Delivery, Functioneel Beheer en Applicatie- en Servicemanagement.

Jouw doel? Zorgen voor een hoger volwassenheidsniveau op verschillende gebieden: als het gaat om ons informatiebeleid, de visie en strategie van ons IV/IT-landschap en het gebruik van nieuwe technieken als artificial intelligence en clouddiensten. Je zorgt ook voor een logische indeling van onze i-organisatie. Bij deze organisatieverandering volg je uiteraard de voorliggende i-visie, i-strategie en sourcing-strategie. Je zoekt en vindt steeds de balans tussen wat we willen en wat we kunnen als het gaat om informatievoorziening. Natuurlijk doe je dit niet alleen. Jij en de hoofden van de vier i-afdelingen zoeken continu proactief de samenwerking met de business- en stafafdelingen, en jullie zetten je iedere dag opnieuw in om deze samenwerking verder te verbeteren. Zo lever je een grote verbindende bijdrage aan de samenwerking tussen b en i.

Jouw werkweken zijn afwisselend en enerverend. Zo neem je deel aan het CIO-beraad; de experts in dit gremium adviseren jou over ontwikkelingen binnen het CIBG met een sterk i-element. Binnen het directieteam vertaal jij de problemen van de werkvloer naar bestuurlijk niveau in begrijpelijke taal, gestript van de techniek. Daarnaast ga je in de CIO-raad om tafel met alle CIO’s binnen de andere onderdelen van het ministerie van VWS. Jullie bepreken casuïstiek en delen (potentiële) knelpunten waar jullie als CIO’s in de zorgbranche tegenaan lopen. Ook neem je deel aan de klantadviesraad bij de Dienst ICT Uitvoering. Je ziet erop toe dat de vier i-afdelingshoofden en hun medewerkers hun werk goed kunnen doen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aandachtspunt hier is de werving van nieuwe collega’s met uitzonderlijke expertises. Deze collega's zijn moeilijk te vinden, terwijl we ze wel nodig hebben om onze ambitie waar te maken.

Wat vraagt dit van je?
Jij begrijpt als geen ander het verschil tussen uitvoering en beleid en bent dan ook op je plek in onze uitvoeringsorganisatie. Probleemloos treed je op als een echte verbinder. Je toont groepsgericht én mensgericht leiderschap, en gaat effectief om met verschillende, soms tegenstrijdige, belangen en uiteenlopende partijen. Feilloos voel je aan wat er speelt en met je overtuigingskracht en vasthoudendheid krijg je steeds weer alle neuzen dezelfde kant op. Je bent toegankelijk, betrouwbaar, open, empathisch, sociaal en geïnteresseerd. Als coachend leider bouw en onderhoud je een effectieve, resultaatgerichte én ontspannen werkcultuur, steeds vanuit het vertrouwen dat je stelt in je medewerkers. Je zet je dan ook met hart en ziel in voor hun ontwikkeling. Daadkrachtig als je bent, stel je heldere prioriteiten en breng je structuur en focus aan in je team en het werk. Als echte netwerker bouw je snel hechte relaties op binnen en buiten CIBG en je zet je relaties adequaat in. Je opereert met tact en toewijding en schakelt snel tussen dossiers. Hierbij zie je ook vlot de essentie en hak je knopen door waar nodig. Dat je op jezelf reflecteert, is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Functie-eisen

Wat breng je mee?

 • Academisch werk en denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde opleiding informatica of informatiekunde;
 • Minimaal vijf jaar leidinggevende en bestuurlijke ervaring in een ICTomgeving;
 • Ervaring met informatiemanagement en vraagbundeling binnen de overheid;
 • Ervaring met projectmanagement, ICT-architectuur en ontwikkelmethoden (zoals agile en scrum);
 • Stevige affiniteit met digitalisering, innovatie, informatievoorziening en ICT in samenwerking met stakeholders.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Nico Laagland, Directeur CIBG.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

CIBG

Inzicht en toegang bieden tot transparante en betrouwbare zorgdata: dat is wat het CIBG doet. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgen wij al 25 jaar voor de betrouwbare en veilige registratie en beschikbaarheid van zorggegevens. Onder meer via het Donorregister, het Landelijk Register Zorgaanbieders, het register Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, de Verwijsindex Jongeren en het Unieke Zorgverleners Identificatie Register faciliteren we burgers, professionals en organisaties. Zij kunnen zelf informatie opzoeken en gegevens bij ons aanleveren. Onze online informatiebronnen zijn juist, actueel, veilig en beschermd en 24/7 toegankelijk. We werken voor meerdere ministeries, maar met name voor VWS. We schakelen dan ook regelmatig met dit ministerie en zorgen er zo, achter de schermen, voor dat de gezondheidszorg in Nederland optimaal is en blijft. We bieden langetermijnperspectief met dossiers zoals het BIG-register, én regelen ook ad hoc een register of helpdesk wanneer dat nodig is. Denk aan de CoronaMelder en het verwerken van de vaccinatiebewijzen. De verbindende schakel tussen overheid en samenleving: dat zijn wij. Meer weten over het CIBG in het algemeen? Bekijk dan hier onze corporate video.

Als directeur Informatiemanagement/CIO val je rechtsreeks onder de algemeen directeur (CEO) van het CIBG. Samen met deze directeur en de directeuren van Operationele Zaken (COO) en Bedrijfsvoering (CFO) vorm je het directieteam. Zelf geef je leiding aan de vier hoofden van de i-afdelingen CIO-office, Delivery, Functioneel Beheer en Applicatie- en Servicemanagement. Hier werken in totaal ongeveer 150 vaste en ingehuurde medewerkers. De vier afdelingshoofden zijn bevlogen, betrokken en betrouwbaar en dat straalt af op hun medewerkers. Je geeft dan ook leiding aan een toegewijd team dat elkaar vertrouwt, open communiceert, doelgericht is en aandacht heeft voor reflectie. Als directeur Informatiemanagement/CIO zorg je dat er aandacht is voor de i-afdelingen en waarborg je de onafhankelijkheid van de CIO-office. Je volgt hierbij onze i-visie: “Wij bieden een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening voor burgers, professionals en organisaties door middel van een wendbaar i-ecosysteem en oplossingen die aansluiten bij de i-behoefte en ontwikkelingen van vandaag én van morgen.”

Afdeling CIO-office
De afdeling CIO-office ondersteunt de CIO via strategisch advies, informatiebeleid en het opstellen en bewaken van kaders en richtlijnen op het gebied van informatiemanagement, architectuur, informatiebeveiliging, businessanalyse, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement. Zijn er ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de CIBG-dienstverlening, zoals nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving? Dan zorgt de afdeling CIO-office dat deze tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig worden geïmplementeerd. De afdeling werkt daarin nauw samen met alle andere afdelingen van het CIBG.

Afdeling Delivery
De acht teams van deze afdeling zijn verantwoordelijk voor de instandhouding, doorontwikkeling en nieuwbouw op het applicatielandschap van het CIBG. Zes ontwikkelteams onderhouden de maatwerkapplicaties van CIBG, daarbij ondersteund door het team Technisch Beheer. Het Integratieteam biedt veilige, betrouwbare en gestandaardiseerde interfaces waarmee onze applicaties sneller, eenvoudiger en goedkoper geïntegreerd kunnen worden.

Afdeling Functioneel Beheer
De afdeling Functioneel Beheer is de verbindende schakel tussen de business-/stafafdelingen en de ICT binnen onze organisatie. Zij is verantwoordelijk voor en voert de regie op de informatievoorziening bij het CIBG, waarbij afdelingen altijd over juiste en volledige informatie kunnen beschikken voor een betrouwbare uitvoering van de registertaken en knooppunten. Het team zorgt voor vertaling van de informatiebehoefte naar de technische vraag voor de afdeling Delivery of de ICT-leverancier, en beheert de informatiestromen binnen de gestelde (normen)kaders en richtlijnen.

Afdeling Applicatie- en Servicemanagement
De afdeling Applicatie- en Servicemanagement voert de regie over het beheer, het onderhoud, de doorontwikkeling, de beschikbaarheid en de beveiliging van de CIBG-(web)applicaties. Dit gebeurt binnen de overeengekomen afspraken, richtlijnen, (kwaliteits)normen en budgetten. De afdeling richt zich verder op de totale ICT-dienstverlening rondom de producten en werkt nauw samen met de businessafdelingen.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. Diversiteit en inclusie is één van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen een ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen en zo ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Publiek leiderschap
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap.

Als publieke leider beschikt je over de volgende kernkwaliteiten:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nico Laagland, Directeur CIBG

06-57660650

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD-Consultant (Niet bereikbaar tussen 19-30 juli)

06-50052293

Tamar van Beek, MD-Consultant (Bereikbaar tussen 19 – 30 juli)

06-21220992

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

CIBG nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Linux Ops-engineer

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior domeinarchitect infra/cloud

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiemanager / IV-regisseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon