Directeur Informatievoorziening & Databeheersing/CIO

 • Den Haag, Utrecht en Apeldoorn
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 17
  €8.281 - €11.036 (bruto)
 • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51069, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

Wie weleens de krant leest, weet hoe groot de opgave is waar de Belastingdienst (BD) voor staat op het gebied van informatievoorziening en -technologie: de grote omvang van processen en systemen en de grote hoeveelheid legacy-systemen, in combinatie met de implementatie van enerzijds wetgeving en anderzijds de nieuwe technieken en methoden. Informatievoorziening (IV) en data vormen het hart van de organisatie en de verdere ontwikkeling de komende 5-10 jaar. Ook de integrale beveiliging en privacy is een cruciaal dossier dat bij de directie IV & Databeheersing (IV&D) ligt, net als de informatiehuishouding, waarvoor deze directie beleidsverantwoordelijk is. Dit zijn binnen de gehele Rijksoverheid en zeker voor de Belastingdienst centrale thema’s. Als CIO en directeur IV&D speel jij hier een leidende rol in.

In totaal werken er zo’n 120 mensen bij de directie IV&D, verdeeld over 5 afdelingen. Je vormt samen met de afdelingshoofden het directieteam. De directie onderhoudt op haar beleidsterreinen contacten met alle directies en met alle ketens van de BD en is betrokken bij alle wetgeving en alle ontwikkelingen binnen de BD, omdat IV en data hierin van essentieel belang zijn. Ook de aandacht vanuit politiek en maatschappij gaat uit naar beveiliging, privacy, toegankelijke informatie en digitalisering. Je speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen, aanjagen en bewaken van grenzen voor teamleden in dit krachtenveld. De combinatie van de veranderopgave op alle beleidsterreinen samen met de politieke, bestuurlijke en maatschappelijk aandacht vraagt om sterk leiderschap.

De directie heeft een belangrijke (interne) kaderstellende rol, zowel richting de uitvoeringsdirectie IV als richting de rest van de organisatie. De uitdaging is om de eisen vanuit wet- en regelgeving op het gebied van IV, Data, beveiliging en privacy en de opdracht en verwachtingen vanuit politiek en opdrachtgevers, in balans te brengen met het verandervermogen en de prioritering van werkzaamheden. Je bent nauw betrokken bij het op orde brengen van de bedrijfsprocessen, zoals op het voldoen aan de AVG. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de portfoliobesturing van IV-projecten en het jaarlijkse informatieplan. Kaderstelling betekent in dit geval ook richting geven aan de organisatie, vanuit kennis, expertise en het vermogen te inspireren. Je geeft zelf leiding aan of bent betrokken bij een aantal grote verandertrajecten, zoals het op orde brengen van de Informatiehuishouding van de BD. Alle organisatieonderdelen en ketens werken op basis van kaders en richtlijnen die door IV&D zijn uitgewerkt. Om vast te stellen dat de kaders ook opgevolgd worden, is input uit alle onderdelen nodig om succesvol te zijn. Blijven werken aan samenwerken en sturen op goede relaties is daarom cruciaal.

Als CIO van de BD ben je onderdeel van het CIO-stelsel van het ministerie van Financiën en het Rijk. Je maakt deel uit van het hoogste bestuursorgaan van de BD en bent verantwoordelijk voor het opstellen van CIO-oordelen. Je verzorgt de contacten met onafhankelijke adviesorganen en toezichthoudende organen, zoals het AcICT, het ACOI, AP, ADR en AR. Je rapporteert functioneel aan de CIO van het ministerie van Financiën en levert een actieve bijdrage in het CIO-beraad van het ministerie van Financiën, in nauwe samenwerking met de andere leden van dit CIO-beraad. In overleg met dit CIO-beraad kun je een rol vervullen in het Rijksstelsel namens het ministerie.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voor de Belastingdienst is de directie Informatievoorziening en Databeheersing (IV&D), binnen de grenzen van rijks- en departementale kaders, verantwoordelijk voor kaderstelling, advisering, begeleiding en tweedelijns control op het naleven van deze kaders op het gebied van IV en databeheersing inclusief de beveiligingskaders die o.a. voortkomen uit de BIO en de AVG/WPG.
De ICT-systemen van de Belastingdienst staan ten dienste van alle Nederlandse burgers en bedrijven. Dagelijks gaat er circa één miljard euro aan belastinggeld doorheen. Miljoenen Nederlanders communiceren alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Dit alles stelt hoge eisen aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Bovendien is alle data die de Belastingdienst verwerkt vaak vertrouwelijk en moet de privacy worden gewaarborgd.

Jaarlijks is er een grote veranderopgave door nieuwe wetgeving, onderhoud & beheer van IV en het verbeteren van de dienstverlening en de interne processen, waarbij de vraag het aanbod van capaciteit en middelen overstijgt. IV&D is verantwoordelijk voor de kaders en voert de regie op het totale portfoliomanagement. Kortom: door voorwaarden en kaders te bepalen voor een bedrijf dat sterk afhankelijk is van IV en data, draagt IV&D bij aan verbeteringen bij de Belastingdienst; met snelle en betrouwbare behandeling van burgers en bedrijven, effectief toezicht en door bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

In totaal werken er zo’n 120 mensen bij de directie IV&D, verdeeld over 5 afdelingen: 

Afdeling Architectuur en data-office heeft 2 aandachtsgebieden. Enerzijds de verantwoordelijkheid voor de enterprise-architectuur, waarbij de concern- referentie- en de domeinarchitecturen opgesteld worden en regie wordt gevoerd op de naleving van alle architectuurrichtlijnen via de concern architectuur board. Anderzijds wordt vanuit het vorig jaar opgerichte dataoffice het beleid gedefinieerd op het gebied van gegevensmanagement en informatiehuishouding en wordt de organisatie geholpen om hier invulling aan te geven. Hier ligt ook het opdrachtgeverschap voor Informatie op Orde en voldoen aan de archiefwet.

Afdeling Portfoliomanagement richt zich op het beleid, de opzet en governance van portfoliosturing, de regie op het besluitvormingsproces van het meerjarenportfolio. Daarnaast wordt ook, samen met architectuur, gezorgd voor beleid op het gebied van onderhoud en productie op het gebied van IV, de totstandkoming van plannen hiervoor, de besluitvorming en de sturing op realisatie.

Afdeling Integrale beveiliging en privacy richt zich op kaderstelling, advisering, begeleiding en toetsing van de integrale beveiliging, informatiebeveiliging, Baseline Continuity Management (BCM), en privacy. Hierbij wordt gezorgd dat invulling wordt gegeven aan de BIO, AVG en Wpg. Daarnaast is hier de beveiligingscoordinator van de Belastingdienst gepositioneerd die werkzaam is binnen de context van het BVA-stelsel Rijk.

Afdeling bedrijfsvoering heeft 2 aandachtsgebieden. Het ene aandachtsgebied betreft invulling geven aan de bedrijfsvoering van de directie, zoals de financiën, en de directieondersteuning, o.a. door de directie adviseurs en – secretarissen. Het andere aandachtsgebied geeft invulling aan de architectuur en processen voor de Belastingdienst die horen bij de beleidsterreinen van IV&D. 

Afdeling services en projecten is verantwoordelijk voor alle activiteiten die bij de directie IV&D zijn geplaatst maar niet te maken hebben met de 2e lijns beleidsverantwoordelijkheid. Hier is bijv. het meldpunt datalekken van de Belastingdienst gepositioneerd en er worden implementatieprojecten en- programma’s uitgevoerd, zoals implementatie van de BIO.

directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Julien Spliet, plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst

Voor het maken van een belafspraak graag mailen naar:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Victor Paumen, MD Consultant DG Algemene Bestuursdienst, tot 18 juni

0615273896

Henny Bekhof, MD Consultant DG Algemene Bestuursdienst, vanaf 18 juni:

0611055773

Solliciteren?

directoraat-generaal Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Informatievoorziening, Data en Innovatie

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)

Kwartiermaker Afdeling IT Dienstverlening en Beheer

directoraat-generaal Douane
 • Apeldoorn
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)

hoofd Beleid, Kennis en Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.074 - €8.534 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon