Directeur Informatievoorziening en Databeheersing/CIO Belastingdienst

Ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.869 - €9.192
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BABD 274-21
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
De opgave van de directeur IV&D is veelomvattend en uitdagend. De functie kent een breed scala aan inhoudelijke dossiers en is breed in zijn/haar beïnvloeding binnen de Belastingdienst, Financiën, interdepartementaal en politiek. De uitdaging is fors vanuit de zeer grote omvang van processen en systemen en noodzakelijk omdat op veel dossiers nog een grote verbeterstap nodig is. De veranderopgave IV-projecten is zeer groot, rekening houdend met legacy-systemen, maar ook de implementatie van de nieuwste technieken en methoden van werken. Ook de gegevensbescherming en privacy is een cruciaal dossier dat bij de directeur IV&D ligt om richting op te geven.

De directeur IV&D geeft zelf leiding aan een aantal grote verandertrajecten. Dit betreft het IV-veranderprogramma dat uitvoering geeft aan de bevindingen van onafhankelijke adviesorganen, zoals het adviescollege ICT. En is ook nauw betrokken bij het op orde brengen van de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld de controle op basis van de AVG, BIO en archiefwet van alle bedrijfsprocessen. Daarnaast is de directeur IV&D verantwoordelijk voor de portfoliobesturing van IV-projecten en het jaarlijkse informatieplan. Bij deze programma’s werk je nauw samen met algemeen directeuren van de primaire proces directies, de ketenmanagers, de hoofddirecteur Control & Finance en directeur van de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid. De directeur IV&D onderhoudt een nauwe relatie met de CIO van het ministerie van Financiën en de CIO’s van Douane en Toeslagen. Vanwege de ontvlechting van Toeslagen en Douane uit de Belastingdienst en de vele verbindingen die er nog zijn, is samenwerking hierop cruciaal.


De directeur IV&D vertegenwoordigt de Belastingdienst als CIO op het gebied van IV en Databeheersing naar buiten. Hiertoe neemt hij/zij deel in het CIO-beraad o.l.v. de Rijks CIO en is het aanspreekpunt voor interdepartementaal overleg voor de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI). De Belastingdienst is als grootste uitvoerder binnen de Rijksoverheid hierin een belangrijke speler, belangrijk om kennis in te brengen en de belangen van de Belastingdienst te behartigen. Belangrijke dossiers zijn o.a. Toegang (digid, e-herkenning) en berichtenverkeer (MijnOverheid, Single digital gateway).
De directeur IV&D heeft een belangrijke (interne) kaderstellende rol. De uitdaging van de opgave is om de eisen vanuit wet- en regelgeving en de opdracht en verwachtingen vanuit politiek en opdrachtgevers, in balans te brengen met het verandervermogen en de prioritering van werkzaamheden en de hoge werkdruk binnen de Belastingdienst.
De directeur IV&D functioneert in een complex krachtenveld met onderlinge afhankelijkheden. Het primair proces werkt op basis van kaders en richtlijnen die door IV&D zijn uitgewerkt. Om vast te stellen dat de kaders ook opgevolgd worden, is input uit alle onderdelen nodig om succesvol te zijn. Blijven werken aan samenwerken en sturen op goede relaties is cruciaal.

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de https://www.algemenebestuursdienst.nl (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

onze Visie op publiek leiderschap

de criteria voor de Alemene Bestuursdienst

algemenebestuursdienst.nl/vacature-en-loopbaan/abd-profiel

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.


De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.


De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Informatievoorziening & Databeheersing (IV&D)
Voor de Belastingdienst is de Directie Informatievoorziening en Databeheersing (IV&D), binnen de grenzen van rijks- en departementale kaders, verantwoordelijk voor kaderstelling en tweedelijns control op het naleven van deze kaders op het gebied van IV en databeheersing inclusief de beveiligingskaders die voortkomen uit de BIO en de AVG/WPG.

De ICT-systemen van de Belastingdienst staan ten dienste van alle Nederlandse burgers en bedrijven. Dagelijks gaat er circa één miljard euro aan belastinggeld doorheen. Miljoenen Nederlanders communiceren alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. De Omzetbelasting en Loonheffing is samen al meer dan 200 miljard aan belastinginkomsten. Dit alles stelt hoge eisen aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Bovendien zijn alle data die de Belastingdienst verwerkt vertrouwelijk en moeten de privacy waarborgen. Jaarlijks is er een grote veranderopgave door nieuwe wetgeving, onderhoud & beheer en het verbeteren van de dienstverlening en de interne processen, waarbij vraag het aanbod van ICT overstijgt. IV&D is verantwoordelijk voor de kaders en voert de regie op het totale portfoliomanagement. Kortom: door voorwaarden en kaders te bepalen voor een bedrijf dat sterk afhankelijk is van IV en data, draagt IV&D bij aan verbeteringen bij de Belastingdienst; met snelle en betrouwbare behandeling van burgers en bedrijven, effectief toezicht en door bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

IV&D is een concerndirectie die te maken heeft met alle directies binnen de Belastingdienst. Dit is niet alleen de IV-organisatie, maar ook alle primair procesdirecties en de ketens die binnen de Belastingdienst zijn benoemd. In totaal werken er zo’n 100 mensen bij de directie IV&D, verdeeld over 4 afdelingen.

 • De afdeling Architectuur stelt de concern- referentie- en de domeinarchitecturen op en voert regie op de naleving van alle architectuurrichtlijnen via de concern architectuur board.
 • De afdeling CIO-office omvat meerdere taakgebieden, waaronder beleidsmatig en interdepartementaal coördinatie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), afspraken met CIO-Rijk op samenwerking en ontwikkeling i-agenda, doet CIO-oordelen voor projecten > 5 miljoen Euro, geeft bestuurlijk advies en omvat het strategisch leveranciersmanagement voor IBM en SAP.
 • De afdeling Concernportfolio en projectmanagement richt zich op de opzet en governance van portfoliosturing, de regie op het besluitvormingsproces van het concernportfolio en is verantwoordelijk voor de kaders en richtlijnen t.b.v. portfolio: plannen, afwegen, starten, executeren, monitoren en batenrealisatie.
 • De afdeling Databeheersing & Security richt zich op kaderstelling en toetsing van de integrale beveiliging, informatiebeveiliging, Baseline Continuity Management (BCM), data governance en privacy.

Ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.


Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.


Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.


De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.
Lees meer over het ministerie van Financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janet Helder, pDG Belastingdienst

06-55236420

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Victor Paumen, MD-Consultant bureau ABD

06-15273896

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Gegevens bij de directie Centrale Administratieve Processen (CAP)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend directeur Douane Landelijk Tactisch Centrum

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Datafundamenten en Analytics

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon