Directeur Internationaal bij IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €7.474 - €9.976
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 12 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer BABD 699-23
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als directeur Internationaal zorg je voor:

 • De verdere ontwikkeling van de directie Internationaal naar een directie met een heldere opvatting over wat de strategische internationale rol van de directie betekent, wat deze directie de IenW-organisatie vanuit die rol kan bieden (positionering) en vervolgens daarnaar handelt (rolvastheid en lef) in de vorm van heldere en tastbare resultaten. Dat vergt oog voor de maatschappelijke opgaven van IenW, op welke wijze internationale gremia (bilateraal, EU, mondiaal) hierin van betekenis kunnen zijn om de IenW beleidsdoelstellingen te realiseren en ook goede afstemming/samenwerking met andere departementen.
 • Een goede strategische internationale agenda voor IenW die in goede verbinding met de andere onderdelen van het departement tot stand komt en een agenda die in de waan van de dag toch houvast geeft in een dynamische (beleids-)omgeving met oog voor geopolitieke ontwikkelingen - en die voldoende vooruitkijkt. Denken vanuit kansen is hierbij een groot goed. De inhoudelijke directies van IenW zijn primair verantwoordelijk voor de beleidsinhoud; het is van belang dat de verantwoordelijke, inhoudelijke directies ook verantwoordelijkheid voelen. Hier past bij dat de directeur/directie situationeel opereert: soms als “kritische” vriend, op andere momenten als aanjager en soms als (tijdelijke) eigenaar, maar altijd samen.
 • Goede advisering van de bewindslieden door ervoor te zorgen dat, vanuit een meer strategische positionering van IenW, de juiste prioritering wordt gekozen en dat de kwaliteit van de voorbereiding voor optredens goed is. In verbinding met de andere onderdelen van het departement, en met de directie communicatie, geef je daarmee ook invulling aan het internationale profiel van de bewindslieden.
 • Een duidelijke koers op het thema satellietnavigatie, met als belangrijke opgave de organisatie van de dienst die het gebruik van een Europees beveiligd satellietsignaal voor overheidsdiensten mogelijk maakt.
 • Versterken van de diversiteit en inclusiviteit van onze organisatie, zowel in de directie als breed binnen het DG.

Wat vragen we?

 • een inspirerende leidinggevende die rust uitstraalt, vertrouwen geeft aan mensen en dit vanuit een open, toegankelijke houding;
 • iemand die kan variëren in de rol van kritische vriend, aanjager dan wel tijdelijk eigenaar van vraagstukken en alert is op welke rol wanneer het meest functioneel is;
 • een sterk verbindende persoon die goed kan netwerken en netwerken goed kan opbouwen, zowel binnen IenW en de andere departementen als in de internationale context;
 • ruime leidinggevende ervaring bij voorkeur in een beleidsomgeving, die ook zorgt voor (zelf)reflectie zeker in tijden van hectiek;
 • goede interculturele vaardigheden, actieve kennis en vaardigheden van de Engelse taal; kennis en ervaring in Europese en internationale processen is een pre maar geen must.
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Maand­salaris Min €7.474 Max. €9.976 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden we?

 • een omgeving met een collegiale sfeer.
 • leidinggeven aan een team bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om in een internationale context te werken en Nederland beter te maken.
 • de kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • salarisschaal 17. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget (IKB) over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.
 • Preselectiegesprekken met de MD-consultant vinden (virtueel) plaats op 13 en 15 juni. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 29 juni.
 • Wij houden tijdens het sollicitatieproces rekening met een evenwichtige samenstelling van het (management)team.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 699-23 naar:

E-mailadres: [email protected]

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving. Het milieu raakt de vele opgaven die op dit moment spelen, zoals klimaat-, ruimtelijke- en woningbouwopgaven, maar ook biodiversiteit en stikstof.

De meest in het oog springende nationale onderwerpen voor DGMI zijn: circulaire economie met bijvoorbeeld bijzondere aandacht voor textiel en plastic, luchtkwaliteit, geluid, vuurwerk, stoffenbeleid (zoals pfas), nucleaire veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen, biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma.

DGMI coördineert bovendien de internationale component van het IenW-brede beleidswerk. De directeur Internationaal maakt deel uit van het directieteam van DGMI.

Directie Internationaal
De directie Internationaal staat voor een succesvol internationaal optreden van IenW. De directie Internationaal zet zich ervoor in om alle IenW-collega’s (bestuurskern en uitvoeringsorganisaties) te ondersteunen in hun internationale activiteiten. De directie is daarbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de internationale agenda van IenW om nationale doelen en internationale afspraken te behalen, het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen, het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het internationale optreden van (de bewindspersonen van) IenW, het internationaal stimuleren van publiek-private samenwerking van IenW-sectoren en het coördineren en regisseren van de internationale functie van het departement.

De directie signaleert daarnaast de relevante internationale ontwikkelingen op de thema’s waar het ministerie van IenW zich mee bezig houdt.

Tot slot voert de directie de regie op thema’s met een zware internationale dimensie die het hele ministerie raken. Hieronder vallen de voorbereiding van onder meer de Europese Milieu- en Transportraad, onderhandelingen in VN-processen en internationale organisaties, satellietnavigatie, innovatie en internationale financiering. Er is contact met alloze Europese en internationale organisaties als de Europese Unie, Verenigde Naties, G20, OESO en met landen over de hele wereld. Ook organiseert de directie regelmatig handelsmissies en werkbezoeken aan landen, ook buiten Europa.

De directie heeft 5 MT-leden en bestaat uit drie taakvelden (EU, Mondiaal en Bilateraal) plus het directieondersteuningsteam. Naast de Haagse bezetting is de directie ook verantwoordelijk voor de IenW-afdeling in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) en de uitzendingen vanuit het ministerie naar het buitenland, in het bijzonder de IenW-attachés op ambassades en collega’s die gedetacheerd zijn bij internationale organisaties. De directie bestaat uit een mooie mix van jonge medewerkers en medewerkers met meer ervaring.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afke van Rijn Directeur-generaal Milieu en Internationaal

06-21640635

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Muriel Verhees MD-consultant directoraat-generaal ABD

06-11622616

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT lid (plv directeur) Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager CIO-office, tevens plv. directeur CIV

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Directie Informatievoorziening & Inkoop

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon