Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Directeur Internationale Zaken bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 maart Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer VWS200046 (IZ)
 • Plaatsingsdatum 14 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als directeur Internationale Zaken (IZ) voer je de internationale agenda van VWS uit, in nauwe samenwerking met de beleidsdirecties. Je vertegenwoordigt VWS bij internationale en rijksbrede vergaderingen en adviseert bewindspersonen tijdens buitenlandse bezoeken. Hierbij bestaat er geen “one-size fits all-formule”. De ene keer ligt het initiatief bij IZ, de andere keer bij de beleidsdirectie; maar in alle gevallen gaat het om zeer nauwe samenwerking. Dit vraagt om een brede blik, goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om op proactieve wijze beleidsprioriteiten van VWS te verbinden aan internationale agenda’s.

Werken bij IZ betekent dat je regelmatig in het buitenland bent. Als directeur ben je boegbeeld van een relatief kleine directie die gewend is om onder hoge druk professioneel en zelfstandig te opereren. De directie is ook in ontwikkeling. Dit vraagt om aandacht voor de samenhang en structuur van werkzaamheden maar ook om het stimuleren van een gezonde balans in werk en privé

Als directeur IZ ben je coachend en verbindend, stuur je op hoofdlijnen en inspireer en stimuleer je medewerkers om Nederland en VWS in internationale zin te vertegenwoordigen.

Aandachtsgebieden:

 • Internationale beleidsontwikkeling: op belangrijke internationale thema’s zoals antibioticaresistentie, betaalbare geneesmiddelen, het terugdringen van besmettelijke ziekten, dementie, eHealth en preventiebeleid (alcohol/ tabak/drugs).
 • Verbinding van internationale thema’s en ontwikkelingen in volksgezondheidsbeleid aan de nationale beleidsagenda’s in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke directies.
 • Economische diplomatie: het Nederlandse bedrijfsleven positioneren op belangrijke markten. In samenwerking met het bedrijfsleven organiseert de directie handelsmissies naar belangrijke partnerlanden.  
 • Vertegenwoordiging van VWS in binnen- en buitenlandse internationale overlegorganen: o.a. Europese Unie, World Health Organization, OESO, G20, World Economic Forum, Global Health Security Agenda, Verenigde Naties en Raad van Europa.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

 • Academische opleiding;
 • Meerjarige managementervaring als leidinggevende aan professionals
 • Internationale ervaring, zoals het zelfstandig optreden in een internationale beleidsomgeving
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met het werkveld van VWS 
 • Kennis van Europese en internationale betrekkingen, daarin flexibel kunnen opereren en Europees en internationaal relaties kunnen onderhouden.
 • Diplomatieke ervaring en ervaring met het begeleiden van bewindspersonen is een pré
 • Goede beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook Frans en Duits.

Persoonlijke typering

Je bent een verbindende leidinggevende met een stevige persoonlijkheid die zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar is. Je hebt een visie op volksgezondheidsbeleid, veel gevoel voor de politieke en bestuurlijke sensitiviteit van het werk en je bent in staat de meerwaarde voor Nederland en VWS te zien in de internationale beleidsagenda. Complexe materie breng je terug tot hoofdlijnen en je zet in een professionele werkomgeving een gezamenlijke koers uit. Je bent stressbestendig en je kunt onder tijdsdruk effectief blijven opereren. Je bent bereid om met regelmaat van huis te zijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie via email onder vermelding van het vacaturenummer: BABD 33-20  sturen naar het e-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl, je kunt deze richten aan: Angelique Berg, Directeur-Generaal Volksgezondheid.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het directoraat-generaal Volksgezondheid (DG V) is de directie Internationale Zaken (IZ) verantwoordelijk voor de internationale vertegenwoordiging van VWS. Hiertoe beschikt de directie onder andere over een attachénetwerk op de ambassades in het buitenland. De directie draagt bij aan de beleidsontwikkeling op dossiers met een sterk internationaal karakter. We stellen de internationale reisagenda op voor de bewindspersonen en de Bestuursraad en geven hier uitvoering aan.

De directie kent een binnen- (18 fte) en een buitendienst (7 fte). De “buitendienst” bestaat uit een netwerk van attachés (Brussel (3), Geneve, Washington, Beijing en New Delhi). De attachés zijn ingebed in de respectievelijke Permanente Vertegenwoordiging en ambassades van Nederland in de genoemde steden, maar vallen wel onder managementverantwoordelijkheid van de DIZ.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het Centraal Administratiekantoor (CAK), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en het Zorginstituut Nederland. VWS wil met haar werkwijze en optreden een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd. De grootste opdracht in deze kabinetsperiode is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt.

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap.

Als publieke leider beschikt je over de volgende kernkwaliteiten:

Samenwerken “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Angelique Berg, Directeur-generaal Volksgezondheid

070-3407760

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD-Consultant VWS

06-50052293

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatiestrateeg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator signalering en voorkoming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon