• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 29 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51968, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

De opgave 

 

Veelzijdigheid troef, dat kun je wel zeggen van jouw baan. En dat is nu juist wat jou drijft op je werkplek in Den Haag. De brede mix aan aandachtsgebieden en de diversiteit in rollen; van adviseur op bestuursniveau tot het aansturen van activiteiten op de werkvloer. Juist de combinatie van de aansturing van de verschillende onderdelen is je op het lijf geschreven. Dit alles vindt plaats in een periode waarin we geconfronteerd worden met een krappe arbeidsmarkt en een grote vervangingsvraag, waarbij de komende jaren tegelijkertijd vorm moet worden gegeven aan een bezuinigingsopgave vanuit het hoofdlijnenakkoord. 

 

Binnen de Bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) versterken we momenteel de control bij en advisering aan de Directoraten-Generaal en de directies. We werken daarbij in multidisciplinaire teams vanuit de bedrijfsvoering, de zogenaamde UDAC-teams (Uitvoering, Decentraal Advies en Control). Vanuit jouw directie spelen de HR-adviseurs in deze teams een belangrijke rol. We verwachten dan ook dat je als directeur Organisatie en Personeel (OenP) intensief samenwerkt met je collega’s van Financiën en Inkoop en van Informatie en Exploitatie. Het doel van de samenwerking op de verschillende domeinen (Financiën, Inkoop, Informatievoorziening, HR etc.) is om te komen tot meer integrale advisering op de bedrijfsvoering. 

 

Daarnaast draag je bij aan de organisatieontwikkeling van het ministerie, waarbij we wendbaar willen organiseren, opgavegericht werken en grensoverstijgende samenwerking van belang vinden. Tenslotte ben je als directeur tevens lid van het directieteam van Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB), waarin de bedrijfsvoeringsdirecties nauw samenwerken. Dit houdt in dat je medeverantwoordelijk bent voor de realisatie van de missie van de bedrijfsvoering, maar ook partner bent in het resultaat van IenW.  

 

Met je MT-leden geef je leiding aan meer dan 130 medewerkers, die zich met enthousiasme inzetten voor de uitvoering van het beleid op de domeinen HR en organisatieontwikkeling, duurzaamheid van de bedrijfsvoering, personenvervoer, communicatie en facilitaire zaken en huisvesting. Veel uitvoerende taken zijn belegd bij shared service organisaties van de Rijksoverheid, zoals P-Direkt en Organisatie en Personeel Rijk. Daarnaast wordt samengewerkt met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en FMHaaglanden. Jij bent verantwoordelijk voor het adequaat richting geven aan de dienstverlening door deze leveranciers, waarbij je scherp bent op de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. 

 

Je maakt deel uit van het ketenoverleg met HR-leidinggevenden van het ministerie van IenW, het zogeheten strategisch HR-beraad. Daarnaast is een belangrijke relatie voor jou die met de concerndirectie Mens en Organisatie, de directie die verantwoordelijk is voor het beleid en de kaders op het gebied van de bedrijfsvoering binnen het ministerie van IenW. Omdat beleid en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, werk je hier intensief mee samen, zodat de directies binnen het ministerie op bedrijfsvoeringsterrein zo goed mogelijk ondersteund worden. 
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Financiën en Integrale Bedrijfsvoering

 

Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) is de gezamenlijke naam voor alle bedrijfsvoeringsdirecties van IenW. Wij zijn verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoering binnen IenW, zoals HR, financiën, inkoop, informatievoorziening, huisvesting en duurzaamheid. Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze collega's probleemloos en optimaal gefaciliteerd hun werk kunnen doen.

 

FIB is onderverdeeld in concerndirecties (FIB-CD) en uitvoerende directies (FIB-UDAC). Als FIB-UDAC zorgen we voor de Uitvoering, Decentraal Advies en Control. Het bedriifsvoeringsbeleid en de kaders worden, met inachtneming van het geldende rijksbrede beleid, door onze collega’s binnen FIB-CD ontworpen, ontwikkeld en in samenwerking met de uitvoerende directies geïmplementeerd. We werken daarin nauw met elkaar samen.

 

Als FIB-UDAC leveren we onze dienstverlening niet alleen aan de Bestuurskern van het ministerie IenW, maar ook (deels) aan de agentschappen van het ministerie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 

 

FIB-UDAC bestaat uit de drie directies Financiën en Inkoop (FenI), Informatie en Exploitatie (IenE) en Organisatie en Personeel (OenP). 

 


Directie Organisatie en Personeel 


De directie Organisatie en Personeel bestaat uit de volgende afdelingen:

 

 • HR Advies: eerstelijnsadvisering op HR-terrein, leren en ontwikkelen, organisatieontwikkeling.
 • Processen en Informatie: ondersteuning, administratie en informatievoorziening.
 • Personenvervoer: chauffeurs en wagenpark voor de politieke en ambtelijke top.
 • Duurzaamheid en Huisvesting: advisering over duurzame bedrijfsvoering en huisvesting.
 • FIB-Communicatie.

 

De directie maakt daarbij gebruik van de dienstverlening van de rijksbrede concerndienstverleners. 

 

De directeur en de afdelingshoofden vormen tezamen het managementteam, en worden ondersteund door een directiesecretaris. 
 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. 
 

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Hillie Beentjes, plv. SG 06-21995158

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Rins Flapper, MD-Consultant 06-52753571

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Den Haag of Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)

Hoofddirecteur Financiën en Services

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Groningen
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 17
  €8.281 - €11.036 (bruto)

Regiodirecteur Midden- en Kleinbedrijf Rotterdam

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 16
  €7.457 - €10.133 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon