Directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.298 - €8.599
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BABD 331-22
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als directeur geef je op een van de mooiste plekken binnen de rijksdienst leiding aan de opgave om de om 24 uur per dag te zorgen voor betrouwbaar, duurzaam en efficiënt watermanagement, vlot en veilig verkeer over de Rijksvaarwegen, berichtgeving over scheepvaart en water en dreiging van overstromingen en droogte. Je doet dat samen met 10 MT-leden en ruim 900 medewerkers.

De directie Scheepvaartverkeer- en Watermanagement staat de komende jaren voor de volgende opgaven:

 • voeren van landelijke regie op de uitvoering van Scheepvaartverkeer- en Watermanagementtaken en de inzet van drones, inclusief het optreden in crisissituaties. De directeur scheepvaart heeft een rol in de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat;
 • adequaat anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, zelfvarende vaartuigen, toenemende inzet van drones en toenemend gebruik van data. Deze ontwikkelingen vinden plaats in een dynamische omgeving waarbij de samenwerking met partners als Politie, NVWA, ILT, havenbedrijven, binnenvaartorganisaties en waterrecreatie van groot belang is;
 • begeleiden van de transitie naar modern Scheepvaartverkeer- en Watermanagement en Corridormanagement zowel in nationale als internationale context;
 • de Vervanging- en Renovatieopgave van de assets van Rijkswaterstaat heeft impact op de organisatie van VWM. Dit vraagt om deze opgave met creativiteit en binnen de kaders vorm te geven.

Wat vraagt dit van je?
Je bent een ervaren, mensgerichte en inspirerende leidinggevende in een dynamische omgeving. Respect, heldere communicatie, aanspreken, voorbeeldgedrag en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor je. Net als stressbestendigheid, een gezonde dosis relativeringsvermogen en een pragmatische instelling.
Je hebt een duidelijke visie, stuurt op hoofdlijnen, geeft ruimte, en bent resultaatgericht. Daarnaast ben je doortastend, besluitvaardig en kun je snel schakelen en handelen in het aansturen van de directie.

Je onderhoudt samen met de Bestuursstaf, de relatie op inhoud met de opdrachtgevende beleidsdirecties en je neemt deel aan diverse landelijke RWS-programma’s. Daarnaast vertegenwoordig je RWS in (inter)nationale samenwerkingsverbanden.

Zichtbaar en toegankelijk als je bent, zoek je de medewerkers op in het werkproces. Je beweegt je makkelijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je waardeert wat er is en ziet wat er nodig is. Je manier van sturen is helder en je toetst of medewerkers begrijpen wat je bedoelt. Zo zet je ze in op basis van hun kracht, waarbij je kijkt naar wat er buiten gerealiseerd moet worden.

Wat bieden we?

 • de kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken;
 • de kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

We ontvangen je reactie op deze vacature graag per e-mail. Stuur je cv en je motivatiebrief uiterlijk 30 juni 2022 onder vermelding van vacaturenummer BABD 331-22 naar wervingenselectieBABD@minbzk.nl.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Verkeer- en Watermanagement (VWM) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zorgen ervoor dat iedereen, onder gewone én bijzondere omstandigheden, vlot en veilig gebruik kan maken van onze (vaar)wegen. Dit doen wij onder meer door regulering van waterstanden, een efficiënte fileaanpak en de ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een langer traject (corridormanagement). Onze prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij water- en crisismanagement. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en vervoer. Daarom werken we nauw samen met relevante partners en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen we zichtbaar werk wat ertoe doet en waaraan medewerkers direct of indirect een bijdrage leveren.
In totaal werken er 1850 medewerkers bij VWM, waarvan het grootste gedeelte werkzaam op de weg en op het water of op verschillende locaties verspreid door het hele land. Het directieteam van VWM bestaat uit de HID en 3 directeuren: ‘Scheepvaartverkeer- en Watermanagement’, ‘Wegverkeersmanagement’ en ‘Bedrijfsvoering, Communicatie en Crisiscoördinatie’.

Directie Scheepvaartverkeer – en Watermanagement
De directie Scheepvaartverkeer- en Watermanagement heeft de verantwoordelijkheid om 24 uur per dag te zorgen voor betrouwbaar, duurzaam en efficiënt watermanagement, vlot en veilig verkeer over de Rijksvaarwegen, berichtgeving over scheepvaart en water en dreiging van overstromingen en droogte. Daarnaast is de directeur CEO-drones en is als zodanig verantwoordelijk voor de gecoördineerde inzet van drones door Rijkswaterstaat. De directie zorgt ervoor dat de scheepvaart conform planning kan doorvaren, bediening van de (spui-)sluizen, stuwen en gemalen en het continue informeren over het hoofdvaarwegen netwerk en het watersysteem. In crisis omstandigheden handelt de directie incidenten zo goed en zo snel mogelijk af en waarschuwt ze betrokken instanties over dreigingen voor overstromingen, milieu-incidenten of watertekorten. Daarnaast zorgt de directie voor de landelijke regie op het scheepvaartverkeer- en watermanagement voor de middellange termijn. Daarbij wordt veel samengewerkt met (inter)nationale partners. Ook is er een rechtstreekse relatie met belangenorganisaties en andere stakeholders.

De directie bestaat uit 10 afdelingen, te weten zes afdelingen operationeel scheepvaartverkeer- en watermanagement, een afdeling Vaarwegmarkering en de volgende drie landelijke afdelingen:

 • ondersteuning operaties scheepvaartverkeersmanagement;
 • ontwikkeling scheepvaartverkeersmanagement;
 • water en scheepvaartberichtgeving, waaronder ook het huismeesterschap van het Watermanagement Centrum Nederland.

De totale omvang van de directie is ca. 900 fte. De directeur valt rechtstreeks onder de Hoofd Ingenieur Directeur (HID) van RWS VWM.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erica Slump, HID RWS VWM

06-21243376

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ingrid Appel, adviseur Management Development Rijkswaterstaat

06-25189563

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker operationele verkeersmanagement

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Vrouwenpolder
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Varend verkeersleider

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Doesburg en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker centrale meldpost

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon