Directiecontroller

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-108
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat doe je als je werkt voor de Arbeidsinspectie. Als directiecontroller werk je binnen een veelzijdig werkveld als expert op het gebied van sturing. Natuurlijk ben je deskundig op het gebied van financiën, maar je adviseert het management op veel meer terreinen. Daarmee zorg jij ervoor dat een impactvolle organisatie als de inspectie koers houdt.

Je werkt voor de afdeling Planning, Control en Financiën. Van daaruit werk je voor een van de directies van de inspectie. Je ondersteunt die directie en haar afdelingen in sturing op het halen van de organisatie- en afdelingsdoelen. Hoe? Onder meer door de directeur van de vereiste informatie te voorzien. Je oordeelt over de voortgang bij het behalen van de doelen en rapporteert en adviseert hierover, ook in directie-overstijgende rapportages. Signaleer je gedrag of ontwikkelingen die een efficiënte sturing in de weg staan, of die leiden tot ongewenste effecten? Dan geef je onafhankelijk advies.

Omdat het functiegebied van de controller steeds groter wordt , laat je jouw kennis en vaardigheden meegroeien met de behoefte van de organisatie. Ook jij bent zo altijd in ontwikkeling en beweeg je flexibel mee met veranderende producten en processen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nederlandse Arbeidsinspectie
De Nederlandse Arbeidsinspectie is onderdeel van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) en houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen binnen de keten van werk en inkomen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.

De Arbeidsinspectie kent de directies Toezicht, Meldingen en Verzoeken, Opsporing, Analyse Programmering en Strategie (APS) en Informatievoorziening (IV). De afdeling Planning, Control en Financiën (PCF) valt onder de directie APS.

Afdeling Planning, Control en Financiën
De afdeling PCF zorgt voor het beheer van het managementcontrolsysteem van de inspectie. Wij leveren management- en verantwoordingsinformatie en ondersteunen de verschillende managementniveaus bij de sturing en beheersing van de organisatie. Ook zorgen we voor een accuraat en betrouwbaar beheer van de financiële administratie voor zover de inspectie die in eigen beheer voert.

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen voor wie we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR-adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker team Instroom

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dataspecialist/adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon