Directiesecretaris

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda / Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 31 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 31008
 • Plaatsingsdatum 23 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Help jij het gevangeniswezen mee om de juiste stappen te zetten op het gebied van digitalisering?

Alles is informatie en we werken steeds digitaler. Van het elektronische patiëntendossier van gedetineerden tot de gegevens die we uitwisselen met het OM of de politie. Het managementteam van de Directie Informatievoorziening is verantwoordelijk voor een passende informatievoorziening en digitale ondersteuning  voor al deze in- en uitgaande informatiestromen. En jij? Jij bent de directiesecretaris die het team op koers houdt. 

Het vijfkoppige managementteam van de Directie Informatievoorziening zorgt dat de gehele Dienst Justitiële Inrichtingen is voorzien van informatie en digitale ondersteuning die nodig is om taken goed uit te voeren. Een behoorlijke opgave. Zeker gezien alle ontwikkelingen op IV-gebied waar de directie een belangrijke rol in heeft. Als directiesecretaris houd jij het hoofd koel en de managers met beide benen op de grond. Dat doe je door hen als rechterhand te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Jij bent als Directiesecretaris onderdeel van het managementteam. 

Waar je aan kunt denken? Bijvoorbeeld aan het beheren van de planning-en-controlcyclus. Of aan het sturen op een managementcontract waarover we drie keer per jaar rapporteren aan de hoofddirectie. Ook verzorg je de voorbereiding en follow up van de agenda voor de wekelijkse bijeenkomst van de directie. En omdat je inhoudelijke kennis hebt van de onderwerpen die worden besproken, weet je de agendapunten goed te prioriteren. Je bent dan ook aanwezig bij de overleggen om te sturen op inhoud en om processen te bewaken. Als directiesecretaris ben jij degene die structuur houdt in de dynamiek die de te bespreken onderwerpen veroorzaken. Je coordineert actiepunten en werkt en  schrijft aan belangrijke nota’s en memo’s. Je vindt het daarnaast leuk om te organiseren zoals bijeenkomsten voor alle medewerkers.

Naast directiesecretaris ben je een stafadviseur die het klankbord vormt voor de directie. Bij een aantal DI brede onderwerpen vervul je ook een adviserende en coördinerende rol. Dat is naast het voorbereiden van overleggen en MT’s, ook bepaalde onderwerpen onder je hoede nemen, coördineren en adviseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het hybride werken. Jij bekijkt van een afstand wat beter kan. Zie je mogelijkheden? Dan leg je die voor aan het managementteam. Constructief tegendenken is een must. Wat we waarderen, is dat je bij verschillende werkgroepen aansluit om hier een bijdrage aan te leveren. Je krijgt ook de nodige vrijheid om jouw rol te ontwikkelen. 

Afdeling

De Directie Informatievoorziening is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI-collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI. Ook zorgt de directie dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant en business) en aanbod (leveranciers) in. 

Managementteam directie Informatievoorziening
Naast jou, als stafadviseur / directiesecretaris, bestaat het managementteam uit de chief information officer (CIO), manager CIO-office, manager Projectmanagement en Implementatie, manager Functioneel Beheer en Dienstenmanagement en de manager Informatiemanagement en Architectuur. Het team is, naast jouw functie, aangevuld met een adviseur communicatie en een business controller. In het team komen thema’s als  infomatiemanagement, vraagarticulatie, projectsturing, informatiebeveiliging, privacy en datakwaliteit samen. Thema’s die ook steeds vaker politieke en media-aandacht genereren. Aan ons de taak om kaders te stellen en een strategie te formuleren waarop we als Dienst Justitiële Inrichtingen met onze data en informatie omgaan. De teamleden werken verspreid over Gouda en Den Haag, maar de wekelijkse overleggen zijn meestal  in Gouda of digitaal. In deze vergaderingen gaan we voor efficiency en inhoud, maar horen we ook graag hoe het met de ander gaat. We vullen elkaar goed aan, hebben ieder onze eigen expertise en kunnen altijd op elkaar bouwen. 
 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer W. Wichers, Hoofd CIO Office

06-30019340

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Dienstenmanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(ICT) Adviseur bestuur en strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon