• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 9 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/004
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe kunnen we de besluitvorming binnen onze organisatie optimaal faciliteren? Hoe kunnen we bepalen welke ondersteuning het MT nodig heeft en hoe kunnen we dit het beste prioriteren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze doelen worden gerealiseerd? Met deze interessante vraagstukken houd jij je als directiesecretaris bezig.
In jouw rol als directiesecretaris van de Directie Bedrijfsvoering ben je nauw betrokken bij alles wat er speelt binnen de organisatie. Je geeft inhoudelijke ondersteuning aan het MT of een project/grammateam door middel van voorbereiding, advisering en secretariële en administratieve werkzaamheden.

Als Directiesecretaris ga jij MT overleggen voorbereiden en verzorg je de verslaglegging en de verspreiding van informatie. Daarnaast adviseer en bereid je het MT van de directie procesmatig en projectmatig voor. Je draagt bij aan organisatieresultaten door sturing te geven op de planning en voortgang, het bewaken van budget, het opstellen van (concept) planning en/of een plan van aanpak, het opstellen van actiepunten en het opstellen van voortgangsrapportages ten dienste van de directie of het programma.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van (jaar)plannen (volgens A3 systematiek), interne beleidsdocumenten, annotaties en verantwoordingsrapportages voor het MT van de directie. Daarnaast maak je wekelijkse informatieberichten voor medewerkers van de directie of relevante partijen. Ook verleen je ondersteuning bij opstellen van de rapportage en andere relevante managementinformatie. Aan de hand van de inhoudelijke agenda van het MT bepaal je welke secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning nodig is.

Naast de bovenstaande werkzaamheden houd jij je bezig met het volgende:

 • Je coördineert, plant, initieert en organiseert overleggen en andere (keten)bijeenkomsten op basis van jouw visie en de vastgestelde prioriteiten binnen de directie.
 • Je treedt op als achtervang voor de secretaris van het DT&V Directie Team Overleg.
 • Je kunt ook, voor zover de hoofdwerkzaamheden dit toelaten, worden ingezet als project secretaris.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis van de politiek-bestuurlijke context waarin de DT&V zich begeeft.
 • Je bestuurlijke en politieke sensitiviteit zijn goed ontwikkeld.
 • Je hebt kennis van projectmatig denken en werken.
 • Je beschikt over ervaring met het opstellen van interne (beleids-)documenten, rapportages, annotaties, overzichten, verslagen e.d.
 • Je bent vaardig in organisatie- en coördinatietaken.
 • Je hebt affiniteit met de werkzaamheden van de DT&V
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Je herkent je daarnaast in de volgende competenties:
Je kunt goed plannen en organiseren en beschikt over een klantgerichte instelling. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en vindt het leuk om te netwerken en bent een teamplayer. Je bent kritisch en doet pro-actief verbeter voorstellen. Daarnaast hecht je waarde aan zelfontwikkeling en beschik je over een flexibele instelling.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 11. Inschaling is onder meer afhankelijk van relevante werkervaring.

  Minimum salaris schaal 11: € 3.503,- bruto per maand
  Maximum salaris schaal 11: € 5.343,- bruto per maand

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie (voor maximaal 1 jaar) behoort tevens tot de mogelijkheden.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering (BV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V. In deze functie rapporteer je direct aan de Directeur Bedrijfsvoering.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit een zestal teams: Planning & Control (P&C), Regie, Beheer en Analyse (RB&A), Huisvesting & Facilitaire dienstverlening (H&F), Business Information Technology (BIT), Communicatie (COM), en Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O).

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke
organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het
gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager afdeling Noord-Nederland

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiecontroller (Senior adviseur Bedrijfsvoering, Planning & Control)

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Risicobeheersing

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon