Directiesecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 1 jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer IW DGMI 22-326
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als directiesecretaris ben je dé spin in het web binnen de directie. Als lid van het Management Team (MT) geef jij leiding aan het Taakveld Directiebrede Ondersteuning, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de directie. Daarnaast bewaak je de voortgang van de doelstellingen van de directie, gekoppeld aan de beschikbare financiële middelen en stuur je bij waar nodig. Jouw standplaats is Den Haag.

Wat ga je doen als directiesecretaris?
Je krijgt de verantwoordelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het realiseren van de prioriteiten waar de Directie Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) aan werkt. Daartoe ben jij in deze veelzijdige rol de schakel tussen de plannen van de directie enerzijds en de bedrijfsvoering en processen anderzijds. In jouw werk, heb je daarom met de hele directie te maken. De directie werkt in 10 teams, zogeheten taakvelden. Een effectief netwerk onderhouden is een vereiste om dit adequaat te kunnen doen.

Jij bent verantwoordelijk voor de opzet van de wekelijkse MT vergaderingen. Je bereidt de agenda voor, bewaakt belangrijke mijlpalen van beleid en bedrijfsvoering uit het DLCE Jaarplan en zorgt dat vervolgacties worden opgepakt. Ten aanzien van de bedrijsvoeringsthema’s, wordt van jou verwacht dat je het geheel van en de samenhang tussen ontwikkelingen overziet en het MT daarover proactief adviseert en ondersteunt. Thema’s zijn onder andere het financiële beheer en de effectieve besteding van middelen, organisatieontwikkeling van de directie, hybride werken en directiebrede bijeenkomsten, actieve openbaarmaking van documenten en informatiehuishouding. Jouw deelname als directiesecretaris aan het directiesecretarisoverleg binnen de DG-kolom, waar allerlei directie-overstijgende zaken aan bod komen, draagt ook aan bij aan jouw kennis hierover. Daarnaast kijk je vanuit jouw directiebrede rol mee op de inhoud van de MT-vergaderstukken. Jouw kwaliteit om overzicht te bewaren en management sturingsinformatie op te zetten komt goed van pas, omdat er aan veel verschillende onderwerpen wordt gewerkt.

Als leidinggevende van het taakveld Directiebrede Ondersteuning, ben je verantwoordelijk voor het succesvol opereren van het team zodat het taakveld door middel van continue procesverbeteringen de directie als een geoliëde machine blijft ondersteunen. Vanzelfsprekend kijk je samen met de individuele teamleden naar hun individuele doelstellingen en persoonlijke ontwikkeling. Je hebt daarbij veel oog voor het bevorderen van werkplezier, het creëren van een sociaal veilige werkomgeving en het bewaken van de werkdruk van het team.

Hoe ziet jouw inwerktraject eruit?
Je krijgt een hybride inwerkprogramma waarbij je kennis maakt met collega’s en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Natuurlijk sta je er niet alleen voor, collega’s en een buddy helpen je met al je vragen. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het Coalitieakkoord voor het kabinet Rutte IV wordt het belang van de transitie naar de circulaire economie (CE) in 2050 en een gezonde leefomgeving onderstreept. Ten aanzien van deze twee uitdagingen werkt de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) aan een breed scala van prioriteiten, waaronder: het verband tussen CE en klimaat, marktprikkels en maatschappelijk verantwoord inkopen, wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, afvalinzameling en recycling, het circulair maken van textiel biogrondstoffen, geurbelasting en emissies van de veehouderij, luchtkwaliteit en geluidhinder. Deze actuele thema’s betreffen beleid dat diep doordringt in de samenleving en daarom veel politieke en maatschappelijke belangstelling krijgt. Dit leidt er vaak toe dat er veel dynamiek is, zoals in diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld op flesjes en blikjes en luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Dit is iets waar jij energie van krijgt. Als je bij DLCE werkt, kom je in een omgeving waar er dus veel te beleven valt! Humor en werkplezier vinden we daarbij belangrijk.

Bij de directie DLCE werken er zo’n 110 collega’s en zijn er 10 taakvelden waarbinnen bovengenoemde beleidsthema’s zijn ondergebracht. Daarnaast beschikt de directie over een team dat alle taakvelden en leden van het Management Team actief ondersteunt: het taakveld Directiebrede Ondersteuning van 14 collega’s, waar jij leiding aan geeft. Dit taakveld komt wekelijks bijeen en bestaat uit het secretariaat, beleidsondersteuners en beleidsmedewerkers. Samen ondersteunen zij zowel de beleidsprocessen, zoals beantwoording van Tweede Kamer en burgerbrieven en actieve openbaarmaking, als de beheersprocessen, zoals financieel beheer en administratie. Het Management Team bestaat uit een directeur en naast jou, uit vijf andere MT-leden. Zij werken als een hecht team samen, waarbij er altijd ruimte is voor humor en collegiaal advies. Bij DLCE werken wij allemaal met een achtervang in geval van afwezigheid wegens verlof of ziekte.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Carolien Brinks (bereikbaar t/m 12 augustus)

06-25356096

Marieke Spijkerboer (bereikbaar vanaf 15 augustus)

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Gedrag en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Europese Unie en internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Accounthouder inkoop Directoraat Generaal water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon