Directiesecretaris CIO Rijk / Sr. Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 6 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.957 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl, WO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, Personeel en organisatie, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 15 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/26
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie CIO Rijk zoekt per direct een combinatiefunctie: een directiesecretaris die zorgt voor een soepel lopende bedrijfsvoering en een goed lopend directiebureau. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het directieteam en het secretariaat met met 4 managementondersteuners. Samen met de 3 afdelingssecretarissen zorg je ervoor dat ook de bedrijfsvoering van de afdelingen op eenzelfde efficiënte manier verloopt.

Als adviseur bedrijfsvoering zorg je samen met de controller dat onze interne processen optimaal en doelmatig verlopen. Je structureert bestaande bedrijfsprocessen, verbetert ze en stelt waar nodig nieuwe processen op. Daarvoor beschik je over brede kennis van administratieve organisatie en de methodiek om ze LEAN uit te voeren. En voor het schrijven van heldere nota's of memo's draai jij je hand niet om.

CIO Rijk is in korte tijd gegroeid en dat maakt dat je in een vrij nieuw team komt waar je je eigen ziel in kan leggen. Je bent een echte teamspeler en tegelijkertijd heb je een zelfstandige rol. Door jouw overheidservaring kan je - na een inwerkperiode - snel waarde toevoegen. Je stelt heldere managementrapportages op voor het directieteam en bewaakt de planning en voortgang. In samenwerking met de afdeling Personeelszaken van het ministerie zorg je voor correcte en volledige personeelsoverzichten en ondersteun je de personele gang van zaken. Je coördineert de aanlevering van financiële- en inkoopdata voor de controller. Dit doe je door goed samen te werken met de drie afdelingssecretarissen en de collega's van de BZK-afdeling Financieel Beheer. Waar nodig schuif je ook aan bij de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). Ook voor inkoopdossiers, de bijbehorende processen en hoe het werkt met mantelpartijen ben jij de vraag- en antwoordbaak voor collega's van de directie.

Recent is CIO Rijk naar een nieuwe omgeving in DigiDoc (het dms-systeem van BZK) gegaan. Jij draagt actief bij aan een heldere structuur en bewaakt het archiveringsproces voor een effectieve informatiehuishouding.

Als directiesecretaris ondersteun je het directieteam met haar wekelijkse overleggen. Je bereidt deze voor, zorgt voor verslaglegging en bewaakt de acties. Samen met de afdelingssecretarissen, de secretarissen van de gremia en de managementondersteuners verbeter je de processen en producten waar nodig. Je evalueert je eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega's. Dit doe je door kennissessies te organiseren en het team te stimuleren zichzelf en de organisatie verder te ontwikkelen. Elke dag een stapje professioneler.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO Rijk is onderdeel van het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We zijn een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP), I-stelsel en Vakmanschap (ISenV), en ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV). De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen
Dagelijks werkt CIO Rijk aan:

 • De CIO's en CISO's van de ministeries helpen om de I meer 'in het hart' (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma's en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • En vanuit het Bureau Regeringscommissaris: het meerjarig op orde krijgen van onze Rijks-informatiehuishouding.

Het Directiebureau bestaat uit: een hoofd, managementondersteuners, secretarissen, communicatiemedewerkers, strategisch adviseurs, politiek-bestuurlijke ondersteuning en een financieel adviseur/controller.

Directie CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: 'samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur.'

DG Overheidsorganisatie
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.
Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de digitale samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anita van Os, waarnemend Hoofd Directiebureau

06-50174351

Rianne Blacquière, Afdelingshoofd ISenV

06-48585152

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur (S11) bij RADIO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon