Directiesecretaris directie Strategie & Regie

Logius (ministerie van BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, ICT
 • Reageren voor 7 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer LOGIUS/S&R/23/08
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie in het hart van de digitale overheid? Wil jij werken bij een organisatie die volop in ontwikkeling is en waar je zelf een direct bijdrage kan leveren aan de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid? Vind jij het leuk om in een dynamische omgeving het overzicht te houden en er zorg voor te dragen dat alles goed blijft draaien? Als directiesecretaris van de directie Strategie & Regie (S&R) bij Logius ben jij de centrale adviseur, informatiemanager en verbinder. Je krijgt energie van het zien en actief leggen van dwarsverbanden door de directie heen, met andere directies en andere stakeholders. De directiesecretaris neemt deel aan en faciliteert de besluitvorming binnen de directie S&R en is daarnaast ondersteunend aan het managementteam van de directie. Uiteraard adviseer je de directeur op directiebrede onderwerpen en verdiep jij je in de verschillende uitdagingen.
Je krijgt energie van het uitpluizen van complexe issues waar collega's tegenaan lopen en helpt de organisatie in het oplossen ervan. Geen dag is hetzelfde! Meerdere ballen in de lucht te houden is voor jou geen enkel probleem. Waar nodig kan je meedenken, meeschrijven of (mee)organiseren. In deze zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid draag je elke dag bij aan veilige digitale communicatie tussen burgers en bedrijven en de overheid. Wanneer je jezelf herkent in dit profiel dan gaan we graag met jou in gesprek!

Wat ga je doen?
Kortweg zet jij je in voor kwalitatief hoogwaardige en goed afgestemde besluitvorming en geef je advies over een breed palet aan onderwerpen die enerzijds binnen de directie S&R spelen en anderzijds heel Logius raken. Hierin trek je nauw op met de directiesecretarissen van de andere vier directies en de algemeen secretaris. Gaat het om de bestuurlijk-organisatorische kant van onze dienstverlening, dan ben jij nooit ver weg. Management, afdelingshoofden, stakeholders en medewerkers: allemaal vertrouwen ze op jouw kennis en kunde.
Je hebt contact met het lijnmanagement van de directie S&R en de andere directies binnen Logius om de tijdigheid en inhoudelijke kwaliteit van stukken te bewaken en om de processen aan te jagen. Als verbinder weet je niet alleen maar binnen Logius, maar ook breder binnen BZK de weg. Naast je nauwe samenwerking binnen het MT, werk je ook nauw samen met bijv. je collega-secretarissen, strategisch adviseurs/communicatieadviseur en portfoliomanagement.

Zowel intern als extern druk jij je stempel op de advisering en kan jij als verbinder de belangentegenstellingen overbruggen.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Adviseren, faciliteren en het bevorderen van samenwerking en het bewaken van kwaliteitsstandaarden in de breedste zin van het woord;
 • Adviseert de directeur over complexe ontwikkelingen en veranderingsprocessen gerelateerd aan de directie brede onderwerpen;
 • Betrokken bij de bedrijfsvoeringsprocessen van de directie op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting;
 • Organiseert en faciliteert besluitvormende overleggen van de directie: het MT S&R en het Logius Portfolio Overleg (LPO). Daarnaast ben je hoeder van de stukken uit de directie die voor het directieteam (DT) Logius voorbereid worden;
 • Werkt samen met de andere directiesecretarissen en de algemeen secretaris. Werkzaamheden worden afgestemd en jullie treden op als verbinder van de Logius organisatie;
 • Werkt samen met de Agile Release Train (ART) 4Logius van directie Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling, de directie Strategie en Regie, de directie Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie en de directie Security & Compliance Office. En zorgt voor aansluiting tussen de lijnorganisatie (MT/DT) en de ART 4Logius.
 • Creëert draagvlak bij stakeholders voor onder andere adviezen, notities en besluiten. Werkt beleidsinhoudelijke onderwerpen zelf uit c.q. laat deze uitwerken;
 • Bewaakt de tijdige aanlevering en de inhoudelijke kwaliteit en bruikbaarheid van stukken;
 • Bewaakt de follow-up van genomen besluiten en acteert hierop door het inschakelen van de juiste personen en zet processen in gang;
 • Verzorgt overzichten en sturingsinformatie (KPI’s) en duidt deze voor directeur en lijnmanagement.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een academische opleiding of een HBO+-opleiding op bedrijfskundig- of bestuurlijk gebied (bedrijfskunde, economie, bestuurskunde of personeelswetenschappen);
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met complexe administratieve en bedrijfsvoering processen en kan opereren in complexe omgevingen;
 • Je kan goed samenwerken met in- en externe stakeholders;
 • Je kunt uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands;
 • Je hebt affiniteit met agile/SAFe werken, ervaring hiermee is een pré;
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust;
 • Je bent vaardig in het omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Je bent vaardig in het maken en duiden van overzichten op basis van betrouwbare gegevens;
 • Je kunt goed netwerken, adviseren, en plannen en organiseren;
 • Je hebt overtuigingskracht en een praktische mentaliteit.

Voor het succesvol uitvoeren van de functie zijn de kerncompetenties van Logius van belang:

 • Durf
 • Initiatief
 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wat is jouw werkomgeving?

De directie S&R zorgt ervoor dat signalen van de omgeving met o.a. afnemers, opdrachtgever en gebruikers actief naar binnen gehaald worden en dat daar intern regie op gevoerd wordt. De directie is verantwoordelijk voor de vertaling van deze informatie naar strategische keuzes en zorgt in samenwerking met andere directies voor de concrete invulling ervan. Ook het delen van wat er binnen Logius gebeurt en de keuzes die gemaakt worden met deze omgeving hoort bij deze directie. De directie S&R bestaat uit de volgende afdelingen;

 • De afdeling Advies & Communicatie (A&C) houdt zich bezig met het adviseren van de algemeen directeur en DT-leden vanuit integraliteit op in- en externe ontwikkelingen en (bestuurlijke) overleggen. Daarnaast zorgen zij ook voor het opstellen, beheren, adviseren en uitvoeren van een eenduidig communicatiebeleid, zowel voor corporate communcatie en productcommunicatie, als arbeidsmarktcommuncatie.
 • De afdeling Klantcontactcentrum (KCC) levert een centrale klantingang en loketfunctie voor eindgebruikers (burgers en bedrijven) met vragen en voorziet in informatie waarmee de dienstverlening continu wordt verbeterd.
 • De afdeling Portfolio-Ontwikkeling (PO) coördineert de ontwikkeling en het gebruik van het portfolio van Logius en de bijbehorende enterprisearchitectuur en zorgen voor de doorvertaling naar concrete activiteiten. Daarbij toetsen zij of nieuwe dienstverlening en gewenste nieuwe functionaliteiten van bestaande dienstverlening aansluiten op de visie, strategie en architectuur van Logius en of sourcingtrajecten voldoen aan gestelde kaders.
 • De afdeling Data & Analyse (D&A) is een van de nieuwste afdelingen binnen Logius en opgezet om data gedreven werken binnen Logius verder te ontwikkelen. Naast het datateam zijn ook de UX-researchers onderdeel van deze afdeling, welke o.a. gebruikersonderzoeken uitvoeren.

www.logius.nl

Logius (ministerie van BZK)

Logius is de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We hebben eigen producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren we standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. En zijn we actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels.

Dankzij onze diensten kunnen bijvoorbeeld alle mensen inloggen met DigiD, en hun gegevens bekijken in MijnOverheid en bedrijven gestandaardiseerd gegevens uitwisselen met overheden. We leveren onze diensten aan publieke dienstverleners zodat zij onder andere veilig digitaal post kunnen sturen, meldingen uit basisregistraties ontvangen en hun toegankelijkheid kunnen toetsen. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Onze rol binnen de digitale overheid
Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar is. Vanuit onze expertise adviseren we en denken we mee over nieuwe kansen die het digitale tijdperk biedt. Dat doen we in gesprek met opdrachtgevers, afnemers en ook met burgers en bedrijven. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Onze missie
Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we publieke organisaties producten en diensten waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid. Dat doen wij vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert Nederhorst

06-52833308

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cherelle Kroonstadt

06-21312944

Solliciteren?

Logius (ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager ICT

Logius (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

DevOps engineer

Logius (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur Digitale Overheid

Logius (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon