Directiesecretaris Internationale Aangelegenheden

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 25 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/030
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe kunnen we de besluitvorming binnen onze organisatie optimaal faciliteren? Hoe kunnen we bepalen welke ondersteuning het MT nodig heeft en hoe kunnen we dit het beste prioriteren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze doelen worden gerealiseerd? Met deze interessante vraagstukken houd jij je als directiesecretaris bezig.

In jouw rol als directiesecretaris van de Directie Internationale Aangelegenheden ben je nauw betrokken bij alles wat er speelt binnen de organisatie. Je geeft inhoudelijke ondersteuning aan het MT of een programmateam door middel van voorbereiding, advisering en secretariële en administratieve werkzaamheden.

Als Directiesecretaris ga jij MT overleggen voorbereiden en verzorg je de verslaglegging en de verspreiding van informatie. Daarnaast adviseer en bereid je het MT van de directie procesmatig en projectmatig voor. Je draagt bij aan organisatieresultaten door sturing te geven op de planning en voortgang, het bewaken van budget, het opstellen van (concept) planning en/of een plan van aanpak, het opstellen van actiepunten en het opstellen van voortgangsrapportages ten dienste van de directie of het programma.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van (jaar)plannen, interne beleidsdocumenten, annotaties en verantwoordingsrapportages voor het MT van de directie. Daarnaast maak je wekelijkse informatieberichten voor medewerkers van de directie of relevante partijen. Ook verleen je ondersteuning bij opstellen van de rapportage en andere relevante managementinformatie. Aan de hand van de inhoudelijke agenda van het MT bepaal je welke secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning nodig is.

Naast de bovenstaande werkzaamheden houd jij je bezig met het volgende:

 • Je coördineert, plant en organiseert overleggen en andere (keten)bijeenkomsten.
 • Je draagt bij aan een betrouwbare en tijdige registratie over de productie en werkvoorraad van de directie.
 • Je treedt op als achtervang voor de DT secretaris van het DT Overleg (instemming met andere Directie Secretarissen).  
 • Voorbereiden van de overleggen, verslaglegging daarvan, verspreiden van de informatie.

Functie-eisen

Persoonlijke eigenschappen en competenties

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis van de politiek-bestuurlijke context waarin de DT&V zich begeeft.
 • Je bestuurlijke en politieke sensitiviteit zijn goed ontwikkeld.
 • Je hebt kennis van projectmatig denken en werken.
 • Je beschikt over ervaring met het opstellen van interne (beleids-)documenten, rapportages, annotaties, overzichten, verslagen e.d.
 • Je bent vaardig in organisatie- en coördinatietaken.
 • Je hebt affiniteit met de werkzaamheden van de DT&V en Directie Internationale Aangelegenheden
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Je herkent je daarnaast in de volgende competenties:

Je kunt goed plannen en organiseren en beschikt over een klantgerichte instelling. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en vindt het leuk om te netwerken. Daarnaast hecht je waarde aan zelfontwikkeling en beschik je over een flexibele instelling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
 • In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.
 • Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden
 • Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als directiesecretaris ga je aan de slag voor het MT de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA). Deze directie voert de internationale terugkeertaken uit van de DT&V. Terugkeer is in hoge mate afhankelijk van internationale samenwerking binnen en buiten Europa. DIA heeft daarmee als hoofddoel het borgen van de toegang tot een ander land van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf in Nederland en stimuleert en ondersteunt de zelfstandige terugkeer via vertrek- en herintegratieprogramma’s.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, respectvolle, rechtmatige en tijdige terugkeer naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ) en Nederlandse gemeentes. Daarnaast werken wij intensief samen met maatschappelijke organisaties, en met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken wij vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren, een hoofd Bedrijfsvoering en een hoofd Strategisch Advies. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programma-/Projectsecretaris

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Administratief Medewerker

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directie-/programma secretaris MEVA

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon