Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Directiesecretaris Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 augustus
 • Vacaturenummer VWS200147 (DMO)
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als energieke en betrokken directiesecretaris ben jij lid van het managementteam van de directie Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent een leidinggevende voor het secretariaat, maar ook de steun en toeverlaat van de directeur en het MT op inhoud en het bewaken van processen. Een duizendpoot dus. Kom jij onze goede, sociale, maar ook drukke directie in Den Haag versterken?

Je bent de spil van de directie. Zo ben je verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de directeur en het MT in de dagelijkse aansturing van de directie. Dat betekent onder meer dat je je goed voorbereid op MT-overleggen, tijdig kwalitatief goede stukken voor diverse overleggen voor de directeur aanlevert en verbinding legt tussen inhoud van verschillende clusters. En waar nodig ook tussen lijn en programma’s zodat er een integraal op elkaar afgestemd advies wordt uitgebracht. Daarnaast maak je een jaarplan en werkorganisatieplan.

Als directiesecretaris ben je verantwoordelijk voor het personeel van het secretariaat van directie Maatschappelijke Ondersteuning en van de beleidsondersteuning. Jouw team bestaat in totaal uit zeven management- en beleidsondersteuners. Jij stuurt hen dagelijks aan en organiseert optimale administratieve processen binnen de directie.

Ook bewaak je de voortgang van parlementaire zaken. Denk aan Kamerbrieven, commissiebrieven, moties en toezeggingen. Je zorgt voor de logistieke voorbereiding van debatten, de juiste informatiebeveiliging en je coördineert klachten. Daarnaast handel je PIOFA-zaken af. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding afgerond op wo-niveau.
 • Je hebt minimaal een jaar leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring met interne en interbestuurlijke afstemmingsprocessen.
 • Je bent goed in plannen en organiseren
 • Je hebt een sterk analytisch en creatief denkvermogen.
 • Je bent resultaatgericht en goed in het bewaken van voortgangsacties.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent goed in adviseren en kunt met tegenstrijdige belangen omgaan.
 • Je gaat proactief te werk, hebt een flexibele instelling en kunt overtuigend en besluitvaardig zijn.
 • Je hebt veel energie en houdt ervan mensen aan elkaar te verbinden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200147 aan Henk Reinen.
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Maatschappelijke Ondersteuning richt zich op het bereiken van de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit betekent: het bieden van bescherming en ondersteuning aan iedereen die dit op eigen kracht of met behulp van zijn of haar netwerk niet kan. Zo kan iedereen volwaardig meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en operationeel verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de Wmo, maar daarnaast omvat het stelsel ook vele andere publieke en private partijen, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties. De directie is de hoeder van het stelsel van ondersteuning zoals dit in de Wmo 2015 is vastgelegd en borgt het publieke belang in de manier waarop het stelsel als geheel functioneert.

Die maatschappelijke ondersteuning is voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk, dicht bij huis, op maat en levensbreed georganiseerd, effectief en efficiënt. Hierbij letten wij op de kracht van de burger, gaan we samenwerkingsverbanden aan met departementen, gemeenten en veldpartijen en zoeken we naar creatieve oplossingen. Bij de directie is ook een aantal taken ondergebracht die niet voortvloeien uit de Wmo, zoals het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de ondersteuning van oorlogsgetroffenen.

Na de hervorming van de langdurige zorg ligt de focus van de directie op een merkbaar betere praktijk: inwoners van Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat zij passende noodzakelijke zorg en ondersteuning van de (lokale) overheid krijgen als hun zelfredzaamheid beperkt is.

Met actieprogramma’s, pilots, subsidieregelingen, ontwikkelagenda’s én afstemming met het uitvoeringsveld en stakeholders, werken we aan een verbetering van het stelsel en de uitvoering. Ook leren we uit (praktijk)onderzoeken en passen we waar nodig beleid en wettelijke en financiële kaders aan.

De directie kent geen afdelingen, maar is een flexibel verband van zelfstandige teams en van onderwerpen en mensen die gebundeld zijn per manager. Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de aansturing van de directie. Naast jou bestaat het team uit een directeur, drie MT-leden en drie plaatsvervangend MT-leden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Reinen, MT lid

06-50836079

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directiesecretaris Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon