• Den Haag  -  route
  • HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
  • 32 - 36 uur
  • schaal 10
    €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Documentatie en Informatievoorziening
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 8 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIBG 2024 - 33, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Als uitvoeringsorganisatie verwerkt het CIBG allerlei soorten informatie. Denk aan een archiefstuk of aan (digitale) documenten die behoren bij een bepaald dossier of zaak. Veel van deze informatie is wettelijk gezien archiefwaardig. En kan in bepaalde gevallen als bewijs dienen. Daarom is het belangrijk om alle informatie die betrekking heeft op onze activiteiten en transacties goed te ordenen, beheren, bewaken en vast te leggen. De teams Recordsmanagement (RM) en Documentaire Informatievoorziening (DIV) stellen hiervoor het beleid op. Zo ondersteunen RM en DIV de organisatie in het waarborgen van haar betrouwbaarheid, verantwoording, transparantie en continuïteit op het gebied van informatie, maar ook steeds meer van data. In de digitale wereld omvat het gebied van informatie zowel ongestructureerde (denk aan pdf'jes, Word-documenten, e-mails en afbeeldingen) als gestructureerde informatie (denk aan Excel-tabellen, datasets, financiële rapporten enz.).
De DIV-adviseur voert de volgende hoofdactiviteiten uit:
• Adviseren van de organisatie op het gebied van documentaire informatievoorziening;
• Bijdragen aan de uitrol en het beheer van het DMS/RMS;
• Opstellen en onderhouden van gebruikershandleidingen en instructies;
• Opstellen en onderhouden van beheerinstrumenten;
• Bijdragen aan het programma Open op Orde.
Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling CIO Office van het CIBG worden de CIO verantwoordelijkheden ten aanzien van strategisch advies & informatiebeleid, privacy, informatiebeveiliging, architectuur, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement bij elkaar gebracht. Het CIO Office zorgt ervoor dat ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de CIBG dienstverlening (o.a. nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving, het verlopen van grootschalige overeenkomsten) tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig worden geïmplementeerd. Op deze manier draagt het CIO Office bij aan het krijgen van inzicht, overzicht en transparantie t.b.v. een grotere integrale samenhang.
De afdeling CIO Office bevat de volgende disciplines: architectuur, strategisch informatiemanagement, informatiebeveiliging, business analyse, recordmanagement en documentaire informatievoorziening en strategisch portfoliomanagement.

We streven naar een inclusief en divers team zowel wat betreft (culturele) achtergrond als persoonlijke opvattingen en levensstijl.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk. Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op www.cibg.nl.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op CIBG - Werken voor Nederland.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen een ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen en zo ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer J.P.J.M. Lucassen 06-15035447

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw A. Demir 06-25523676

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon