Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Divisiehoofd Laboratoria

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer NVWA_20200310_16
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur; daar staan we voor bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht. Als divisiehoofd Laboratoria zet jij daarvoor de lijnen uit. Want jij bent verantwoordelijk voor het realiseren van het jaarplan van de divisie en voor het behoud en de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de laboratoria.

Als divisiehoofd Laboratoria geef je leiding aan drie afdelingen. In totaal draait het om ongeveer 130 fte. De afdelingen van de divisie Laboratoria zijn het Nationaal Referentiecentrum in Wageningen, de afdeling Laboratoria Productveiligheid in Groningen en Zwijndrecht en de afdeling Sturing Programmering en Coördinatie. En namens de inspecteur-generaal treed je op als coördinerend opdrachtgever van Wageningen Food Safety Research.

De ontwikkeling van de divisie is in volle gang. De verschillende afdelingen van de divisie kennen elk hun eigen dynamiek en hebben ook gemeenschappelijke opgaven. Je stuurt en bewaakt de samenhang in de (verander)opgaven van de verschillende afdelingen, waardoor afdelingen elkaar versterken: eenheid in verscheidenheid. Als divisiehoofd draag je bij aan het verbeteren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als geheel. Jouw specifieke opgave is het creëren van een stevige positie om als kenniscentrum voor de NVWA en voor (inter)nationale en internationale gremia te fungeren, waardoor de toezichtketen wordt versterkt.

De divisie wil haar positie als kenniscentrum verstevigen door nog meer in te spelen op maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Van jou wordt verwacht dit samen met de divisie te realiseren en de randvoorwaarden daarvoor de creëren. Bovendien ben jij het boegbeeld van de laboratoria, zowel binnen de NVWA als bij (internationale) samenwerkingspartners. Je zorgt daarbij voor verbinding, zowel in- als extern.

Samen met het managementteam Laboratoria geef je vorm aan het strategische personeelsbeleid van de divisie, waarin duurzame inzetbaarheid, vakmanschap en kennisborging prominent op de agenda staan. Daarbij zorg je voor een gezonde balans in het werkpakket van de afdelingen en daarmee van de medewerkers. Als lid van het managementteam Handhaven ben je samen verantwoordelijk voor het toezicht op ruim twintig domeinen, de realisatie van het jaarplan van de directie en draag je bij aan de strategische doelen van de hele NVWA.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?
Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
‘De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.’

Integriteit
‘De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.’

Reflectie
‘De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Samenvattend:

 • Je koppelt academisch niveau bij voorkeur aan affiniteit of ervaring met het werk van laboratoria.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in complexe, omvangrijke (ambtelijke) organisaties.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als verandermanager met complexe veranderprocessen.
 • Je hebt gevoel voor en affiniteit met de interactie tussen beleid en uitvoering.
 • Je combineert politiek-bestuurlijke sensitiviteit met strategisch inzicht.
 • Je hebt analytische scherpte, treedt gezaghebbend op en bent resultaatgericht.
 • Je hebt ervaring in samenwerking met andere partijen, zoals het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal.
 • Je bent een teamspeler, zowel intern als extern.
 • Je bent verbindend en inspirerend, werkt bij voorkeur van ‘buiten naar binnen’ en opereert met tact, toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel.
 • Je bent omgevingsbewust en een uitstekende netwerker met een sterke in- en externe oriëntatie.
 • Je bent een coachend leider, stimuleert medewerkers tot persoonlijke ontwikkeling en draagt zo bij aan een effectieve en resultaatgerichte werkcultuur.
 • Je bent daadkrachtig en vernieuwend in denken en werkvormen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Als manager verwachten we van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. We raden je daarom aan om de tekst te downloaden en op te slaan, nadat je hebt gesolliciteerd.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Handhaven
De directie Handhaven houdt toezicht binnen de publieke domeinen voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, plantgezondheid en natuur. Toezicht willen we dáár inzetten waar de risico’s het grootst zijn. Dit betekent dat we inzicht moeten hebben in de naleving, hoe het nalevingsgedrag kan worden verklaard en hoe we effectief de naleving kunnen bevorderen.

De directie Handhaven bestaat uit vijf divisies: Regie en Expertise (R&E), Inspectie, Laboratoria, Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Klant, Bedrijf en Consument.

Divisie Laboratoria
De divisie Laboratoria levert als een hoogwaardige, onafhankelijke en betrouwbare partner in de NVWA-toezichtsketen kwalitatief excellent en geaccrediteerd monsteronderzoek, methodiekontwikkeling, ondersteuning en advies vanuit alle laboratoriumdisciplines. In zijn expertisegebied is de divisie Laboratoria een autoriteit binnen Europa.

De duurzame beschikbaarheid van en toegang tot expertise en dienstverlening op het gebied van laboratoriummethodieken en -diagnostiek en kwalitatief hoogwaardige analysecapaciteit zijn voor de NVWA van groot belang. Het (laten) uitvoeren van (specialistische) analyses op de genomen monsters en het (her)bevestigen van resultaten van externe laboratoria is een belangrijk onderdeel van het toezicht- en keuringswerk van de NVWA. Daarnaast is de functie die de laboratoria hebben als Nationaal Referentielaboratorium en/of Europees Referentielaboratorium intrinsiek onderdeel van het systeem van — en daarmee eveneens van cruciaal belang voor — de autoriteitspositie van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

De minister van LNV heeft de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ en het daarop volgende realisatieplan uitgebracht. Meer informatie over de visie van LNV vind je hier.

Anders kijken. Meer zien.
Het ministerie van LNV streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Bij de NVWA loopt een herbezinningstraject, waarbij langs vier sporen gekeken wordt hoe de NVWA de doelen kan bereiken. Meer informatie over het Herbezinningstraject is te vinden in de Kamerbrieven van 12 juli 2019 en 21 november 2019.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw Loes de Maat, directeur Handhaven

06-29420605

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief medewerker monsteradministratie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 16-18
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider Cultuur, Leren en Organisatieontwikkeling

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon