• Dordrecht
 • Bachelor - HBO
 • 24 uur
 • schaal 9
  €3.165 - €4.440 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51580, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Wil jij als leraar of trainer met onderwijsbevoegdheid straks gedetineerden helpen bij een succesvolle terugkeer in de maatschappij? Dat kan binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht. We zijn op zoek naar een nieuwe collega, die samen met collega’s van de afdeling Detentie en Re-integratie (D&R), een divers onderwijs- en trainingsaanbod verzorgt aan de gedetineerden.

Je komt te werken op de afdeling D&R en bent onderdeel van het Re-Integratie Centrum (RIC)-team. Bij het RIC kunnen gedetineerden terecht voor activiteiten die hen helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Collega’s waar jij het meest contact mee zult hebben zijn: de RIC-coördinator, collega re-integratietrainers en collega-leraar. Naast de collega’s op je eigen afdeling, werk je ook samen met de collega’s op de afdeling Arbeid.

Samen krijgen jullie de ruimte om het onderwijs- en trainingsaanbod uit te breiden. Dit doe je op zowel groeps- als individugericht om zo de kennis over te dragen aan onze gedetineerden. Zoals elk mens, werkt ook iedere gedetineerde daarbij op zijn eigen niveau. Je begeleidt hen bij het verwerven van kennis en stimuleert ze tot deelname aan een individueel onderwijstraject. Een groep bestaat uit ongeveer 6 a 8 gedetineerden die ieder een individueel programma volgen. Door de lessen en begeleiding die jij geeft, lever jij een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van de gedetineerden. Dit betekent dat jij in je functie ook een grote mate van zelfstandigheid hebt en dat is juist wat voor jou belangrijk is in jouw werk.

Jij zal je voornamelijk richten op het vormgeven van het opleidingsaanbod op mbo 2 niveau, waar vakken zoals Engels, Nederlands, rekenen en burgerschap centraal staan. Zo helpen wij gedetineerden aan het behalen van een startkwalificatie. Je begeleidt ook gedetineerden die al bezig zijn met een individuele (MBO/HBO) opleiding of hiermee willen beginnen. Indien een gedetineerde buiten al onderwijs volgde of gaat volgen, probeer je aansluiting te vinden bij de opleiding en in samenspraak te kijken wat er binnen de muren al gedaan kan worden. Je werkt samen met de afdeling arbeid en kijkt waar jij met theoretische lessen kunt aansluiten op de praktijk.

Daarnaast ben je ook trainer en verzorg je trainingen op het gebied van re-integratie. Denk bijvoorbeeld aan: de Basis Reintegratietraining, de training Sociaal Netwerk ; de Vitaliteitstraining en de training Werk & Inkomen.

Je hebt als doel zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de individuele gedetineerde. Zo werk je aan een persoonlijk trajectplan voor de gedetineerde. Je legt de voortgang van dit traject vast en bespreekt dit regelmatig met bijvoorbeeld de casemanager van de gedetineerde.

Je hoeft geen werk mee naar huis te nemen. Buiten de lestijden, maar wel binnen jouw aanstellingsuren, verzorg je de administratie en voorbereiding van je lessen. En je bent niet gebonden aan de schoolvakanties. Fijn toch?

De functie als leraar en re-integratietrainer bij de PI Dordrecht vraagt een grote zelfstandigheid. Je werkt weliswaar in een team, maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het verzorgen van de onderwijs- en trainingsactiviteiten. Je weet als geen ander hoe belangrijk het is om goede afwegingen te maken en op basis daarvan tot een realistisch oordeel te komen. Je bent je ervan bewust dat je werkt met gedetineerden en weet met jouw vaardigheden de gedetineerde een vakdiploma of (deel)certificaat te laten behalen waarmee de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daarnaast pak je de ruimte om gepaste gedragsinterventies voor gedetineerden te faciliteren. Dit doe je door dat je in staat bent om anderen te stimuleren en te betrekken, je didactische en pedagogische vaardigheden in te zetten en contact te onderhouden met interne en externe partijen over het onderwijs- trainingsaanbod.

Meer over de functiegroep Trainer

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht biedt onderdak aan gedetineerden in preventieve hechtenis in het Huis van Bewaring (HvB), (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis en gedetineerden in hun laatste fase van hun straf op de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) met regimair verlof. Tevens is er een afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV). PI Dordrecht heeft plaats voor 442 gedetineerden en zij kunnen geplaatst worden in een 1-persoonscel, 2-persoonscel of 6- persoonscel. Het gevangeniswezen is aan veranderingen onderhevig, daarom streeft onze vestiging om zoveel mogelijk mee te bewegen. Regionale binding speelt hierin een prominente rol.

Binnen onze PI kan er onder andere gebruik gemaakt worden van Telehoren, is er sprake van Zelfstandig Verplaatsen van Gedetineerden (ZVG) en hebben wij de beschikking over een gestroomlijnd Re-integratiecentrum (RIC). Verder is de afdeling D&R actief met Herstel Gericht Werken en is er een intensieve samenwerking met Avans Hogeschool Breda.

Je komt op de afdeling Detentie & Re-integratie werken. De afdeling D&R kent een grote diversiteit aan functies en rollen: casemanager, medewerker backoffice, instructeurs lichamelijke oefening, leraar, RIC-coördinator, re-integratietrainer en medeweker terugkeer- en herstelactviteiten. Deze afdeling valt onder de verantwoordelijkheid van een Management Team van 3 leden: één hoofd D&R en twee plaatsvervangend hoofden D&R.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw P. Uwamahoro, hoofd detentie en re-integratie

06-20408025

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marley Tel, corporate recruiter

06-14422282

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Leraar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Re-integratietrainer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktherapeut (Beeldend en Drama)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-28
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon