• Breda  -  route
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 27 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 545536, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

De vakgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) is op zoek naar een collega die de sectie Defensie Economie op tijdelijke basis wil komen versterken. Deze vacature ontstaat vanwege een langdurige afwezigheid van een van onze collega's. De docent is belast met het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van reguliere onderwijsonderdelen, voornamelijk in het niet-wetenschappelijk onderwijs (KMA, KIM, IDL en ECLD) maar ook in de basisfase van de bachelorprogramma’s, om de leerdoelen van deze onderwijsonderdelen te realiseren.

Tot de hoofdtaken behoren:
- Het verzorgen van onderwijs aan cadetten, adelborsten en ook burgers;
- Het begeleiden van studenten tijdens de bacheloropleidingen binnen de sectie Defensie Economie;
- Het levert van een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling, -evaluatie en de organisatie van het onderwijs binnen de vakgroep en sectie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.
De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het  Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer prof. dr. R.J.M. Beeres, hoogleraar Defensie Economie 06-83123507

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

De heer J.C. Alewijnse, P&O adviseur 06-16142687

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Universitair docent Navigatie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

universitair docent militair management & organisatie

Ministerie van Defensie
 • Breda
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Onderwijskundig Lector

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Breda
 • Master/doctoraal
 • 19
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon