Docent volwassenenonderwijs

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 1 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 10701
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ook mensen die gedwongen zijn toevertrouwd aan de zorg van de overheid, hebben recht op onderwijs. Ben je het daarmee eens en zie je daar voor jezelf een rol in weggelegd? Dan wacht je een bijzondere uitdaging als docent bij onze penitentiaire inrichting Ter Apel. Je helpt volwassenen van verschillende nationaliteiten op weg.

In onze penitentiaire inrichting Ter Apel bereiden mensen zonder verblijfsrecht in Nederland zich voor op een nieuwe bestemming. Je krijgt te maken met circa zestig nationaliteiten, de voertaal is Engels. Als docent draag je bij aan de ontwikkeling van mensen die vaak langdurig in detentie zitten en aan een succesvolle terugkeer naar hun land ven herkomst.

Je geeft creatief en bevlogen les en ondersteuning. En je zoekt op eigen initiatief naar kansen en mogelijkheden om het onderwijs uit te breiden en te verbeteren. Als leraar ben je goed in staat om grenzen aan te geven en doorzie je ongewenst gedrag. Vanuit het besef dat gedetineerden zelf verantwoordelijk zijn voor hun terugkeer, vergroot je de zelfredzaamheid en weerbaarheid tijdens de detentie en in de samenleving waar ze naar terugkeren.

Je geeft zowel groepsonderwijs als individueel onderwijs. Omdat onze bewonersgroep voortdurend verandert, wisselt de vraag naar onderwijsmogelijkheden sterk. Vanuit je contacten met de bewoners breng je in kaart hoe we daar goed op kunnen aansluiten. Daarbij houd je rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze justitiële organisatie.

Jouw taken

 • Je geeft groeps- en individueel onderwijs aan justitiabelen.
 • Je activeert en stimuleert justitiabelen inzake het volgen van onderwijs en je formuleert in samenspraak met de justitiabele het onderwijstraject.
 • Je plant, coördineert en biedt lesactiviteiten aan, afgestemd op de behoeften, kennis en ervaring van justitiabelen en afgestemd op het dagprogramma binnen de vestiging.
 • Je stelt voortgangsrapportages op en neemt, waar mogelijk, deel aan het multidisciplinair overleg.
 • Je ontwikkelt op basis van vraag en aanbod nieuwe opleidingsmogelijkheden, zo mogelijk met externe opleidingsinstanties. Je legt en onderhoudt contacten daarvoor en coördineert de samenwerking met die instanties.
 • Je ziet toe op het totale onderwijsaanbod binnen de vestiging en doet voorstellen voor nieuwe onderwijsmethodieken en/of lesmaterialen.
 • Je levert een bijdrage aan het afdelingsjaarplan met bijbehorend activiteitenplan en begroting.

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je hebt een hbo-lerarenopleiding of een vergelijkbare didactische opleiding afgerond.
 • Je beschikt over een lesbevoegdheid in de Engelse taal.
 • Je hebt bij voorkeur praktijkervaring in het volwassenenonderwijs.
 • Je hebt kennis van en ervaring met interculturele communicatie.

Dit is jouw kracht

 • Je beschikt aantoonbaar over didactische en pedagogische vaardigheden.
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden. Je weet je adviezen zowel mondeling als schriftelijk overtuigend onder woorden te brengen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.824 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • Tijdens het sollicitatiegesprek vragen we je een pitch te geven in het Engels.
   

Meer over de functiegroep Medewerker Educatie en Vorming

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting Ter Apel is een gevangenis en een huis van bewaring voor mensen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben. De gedetineerden voor wie we verantwoordelijk zijn, hebben een strafbaar feit gepleegd. Velen zijn op de een of andere manier betrokken bij georganiseerde internationale misdaad. We zetten ons in voor een menswaardige tenuitvoerlegging van de straffen en het realiseren van vertrek uit Nederland tijdens of na de detentie. Onze inrichting heeft een capaciteit van 456 plaatsen en is een internationale en interculturele leefgemeenschap met ruim 60 nationaliteiten. Er is sprake van een gesloten en hoge graad van beveiliging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Thomas, plaatsvervangend Vestigingsdirecteur

06-29535692

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior casemanager Detentie & Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager medische dienstverlening / hoofd zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon