• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 12 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer GT 23-20
 • Plaatsingsdatum 22 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de informatievoorziening (IV) van het ministerie van Financiën zijn we bezig met een verdere professionalisering. Als domeinarchitect weet jij wat je te doen staat. In een klein, hecht team werk je zo aan allerlei uitdagende thema’s zoals informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy. Jouw vakkennis is daarin heel waardevol. Want samen brengen we onze Enterprise Architectuur steeds weer een stap verder.

Effectieve IV-veranderingen
Als domeinarchitect draag je bij aan het doorvoeren van effectieve en samenhangende IV-veranderingen. Hierbij spelen de geldende (rijksbrede en departementale) kaders een belangrijke rol. Je werkt, als deelnemer van de architectuurboard, mee aan het samenstellen van deze kaders. Maar jouw belangrijkste taak zit in het toepassen ervan. Je stelt voor het Agentschap architectuurschetsen op en werkt de I-architectuur (applicaties, gegevensopslag en infrastructuren) verder uit. Dit doe je in overleg met business, IV-regie en (eventueel) leveranciers. Altijd zodat er vroegtijdig zicht komt op een globale oplossingsrichting. Daarnaast ga je onder andere aan de slag met het:

• adviseren van het management van het Agentschap en de (eind)gebruiker bij de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening.
• ontwikkelen en beheren van de huidige en toekomstige domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen inclusief richtinggevende principes.
• bijdragen aan de (door)ontwikkeling van Enterprise Architectuur op het niveau van het departement van Financiën.
• toetsen van en rapporteren over projectdeliverables en wijzigingsinitiatieven.
• bijdragen aan planvorming en rapportage over de architectuurfunctie van de (eind)gebruiker, informatieplanning, informatiestrategie en aan de vorming van I-Beleid.

Het team waarvan je onderdeel gaat uitmaken bestaat uit een informatiemanager, een business consultant, een informatiebeveiliger, en een datacoördinator. Jullie zijn verantwoordelijk voor de balans tussen ontwikkeling en verandering van de IT en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit van de systemen. De sfeer in het team is prettig en informeel. We helpen elkaar en staan altijd klaar om elkaar te ondersteunen.

Adviseren is een groot onderdeel van je werk. Gevoel hebben voor je omgeving en goed kunnen communiceren zijn daarbij belangrijk. Jij kunt je zowel schriftelijk als mondeling goed en helder uitdrukken. Ook heb je te maken met meerdere partijen waartussen dingen moeten worden afgestemd. Jij neemt hierbij initiatief en durft op te komen voor jouw ideeën. Verder breng je het volgende mee:

 • wo-werk- en -denkniveau.
 • meerdere jaren werkervaring. bij voorkeur op het gebied van IT-architectuur.
 • kennis van en ervaring met EAR, NORA, standaarden van het Forum Standaardisatie en marktonwikkelingen op het gebied van ICT in brede zin.
 • de vaardigheden om als TOGAF-practitioner te werken.
 • kennis en ervaring met ArchiMate en BizzDesign Enterprise Studio is een pre.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct! Eerst nog even verder praten over jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Bernd Klein Schiphorst (Afdelingshoofd CAR) via 06-50158662 of [email protected]
 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van het personeelsreglement Financiën. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling, is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met onze compliance officer via [email protected] onder vermelding van ‘(Generale Thesaurie, vacature Domeinarchitect).

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie (220 medewerkers), die zijn naam dankt aan het Franse woord voor
schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vijf directies.

 • directie Financieringen;
 • directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
 • het Agentschap;
 • de directie Financiële Markten;
 • Herstel en Veerkrachtplan (programmadirectie).

Meer over het Agentschap
Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we Rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief.

De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (CMK) is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor het Informatiemanagement van het Agentschap en voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling CAR is verantwoordelijk voor de IT-gerelateerde aangelegenheden van het Agentschap. Dit betekent dat CAR het functioneel beheer en de gebruikersondersteuning verzorgd. En ook, het oplossen van ICT-gerelateerde problemen of het coördineren daarvan, behoort tot de taken. Het deelnemen aan projecten volgt daar logischer wijs uit, als ook het toekennen van autorisaties aan gebruikers, het inrichten van applicaties en het adviseren over ICT-zaken.

Naast deze operationele IT-issues is CAR ook verantwoordelijk voor het informatiemanagement, systeemeigenaarschap, informatiebeveiliging business consultancy, de architectuur, privacy en requirementmanagement.

Daarnaast is de afdeling CAR verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording voor zowel de staatsschuld als het schatkistbankieren, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), het operationeel risicomanagement, en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses.
De afdeling CAR werkt in een omgeving met focus op verdere automatisering van processen. Het Agentschap investeert bovenal verder in automatisering van processen. De domeinarchitect speelt hierbij een belangrijke rol.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bernd Klein Schiphorst, Hoofd Afdeling CAR

06-50158662

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sharon Steenvoorden, Adviseur Werving & Selectie

06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Legal Counsel

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur Wet open overheid (Woo)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats 1
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon