• Oranjestad, St. Eustatius
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RCN/E/24/19, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De Domeinbeheer maakt onderdeel uit van de unit planning en beleid van de directie Economie, Natuur en Infrastructuur (ENI). De belangrijkste doelstelling van domeinbeheer is het verwerven, beheren, exploiteren, uitgeven en verkopen van gronden en onroerend goed in eigendom van het Openbaar Lichaam St. Eustatius. Domeinbeheer richt zich op het ontwikkelen van een efficiënt grondbeleid en het uitgeven van domeingronden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geplande ontwikkelingen en de financiële, sociale en economische doelstellingen. De dienst is vaak betrokken bij complexe integrale projecten met een politiek/maatschappelijk gevoelig karakter.

Hoofdtaken:?

 • Het verder professionaliseren van het werkveld van Domeinbeheer;
 • Adviezen toetsen met betrekking tot o.a. exploitatie van bouwkavels en erfpachtbesluiten;
 • Het toewijzen en beheren van domeingronden;
 • Het opstellen van begrotingen, jaarverslagen en kwartaalrapportages;
 • Het deelnemen aan en of leiden van complexe integrale projecten en overleg;
 • Het ontwikkelen van het grondbeleid en de bijbehorende instrumenten;
 • Is verantwoordelijk voor beleidsuitvoering en evaluatie.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Openbaar Lichaam St. Eustatius

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is een bijzonder orgaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een van de drie BES-eilanden, naast Bonaire en Saba, en sinds 1 januari 2011 hebben deze eilanden een bijzondere status die verschilt van de typische gemeentestructuur in Nederland. De bestuursstructuur van Sint Eustatius bestaat uit een eilandsbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. Hoewel vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten, maken de eilanden geen deel uit van een Nederlandse provincie.

Het lokale bestuur op Sint Eustatius wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, zoals het afgeven van vergunningen en het ondertekenen van overeenkomsten. Het bestuurscollege wordt ondersteund door een team van ambtenaren, waarbij de eiland secretaris aan het hoofd staat van deze ambtelijke organisatie. De eilandsraad daarentegen fungeert als de volksvertegenwoordiging en onderwerpt het bestuurscollege aan controle.

Verder is er een Rijksvertegenwoordiger die optreedt als liaison tussen de Nederlandse centrale overheid in Den Haag en de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vertegenwoordiging is gevestigd
op Bonaire en informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de situatie op de eilanden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel en Organisatie

+ (599) 318-2931?

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur – Bureau Bestuursondersteuning

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Maatschappelijk werker

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(English) Data monitoring Officer St Eustatius

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon