Duurzaamheidscoördinator Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer WVL-23-148
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Om dit ook in de toekomst te waarborgen, willen we in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair en gebiedsgericht werken. Als duurzaamheidscoördinator water, verkeer en leefomgeving zorg jij er voor dat deze transitie door heel Rijkswaterstaat gesteund wordt met kennis vanuit de organisatie. Jij durft deze uitdaging aan te gaan. Gun jezelf Rijkswaterstaat en solliciteer direct!
Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als duurzaamheidscoördinator lever je een belangrijke bijdrage aan het implementeren van duurzaamheid binnen Rijkswaterstaat en help je mee om een sterke duurzaamheidscultuur te creëren.

Jouw opdracht is ervoor te zorgen dat onze rol en bijdrage aan de implementatie van de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infra inzichtelijk en actiegericht wordt. Samen met anderen help je bij de ontwikkeling van de advisering aan projecten in de vroege fase en in het doorvertalen van het ‘denken naar doen’. En het vervolgens verankeren van duurzaamheid in het asset managementproces van Rijkswaterstaat.

Jij weet wat je collega’s op duurzaamheid aan kennis kunnen bijdragen en kent de concrete behoefte in de organisatie. Vervolgens zorg je ervoor dat die kennis op de plek komt waar het nodig is en dat deze terug te vinden is in kaders en standaarden. Hiervoor heb je een relevant netwerk en sta je in goede verbinding met de sleutelfiguren binnen de kenniswereld van Rijkswaterstaat. Waar nodig verbind je de kennisbehoefte nu al aan het asset managementproces.

Jij kent de duurzaamheidscoördinatoren in de regio’s en zij kennen jou. Je neemt namelijk deel aan het coördinatorenoverleg, bent counterpart van de secretaris van de stuurgroep Duurzaamheid en Leefomgeving en onderhoudt actief contact met de domeintrekkers in het Programma Duurzaamheid en Leefomgeving. Op deze manier ben jij de verbindende schakel tussen onze afdeling en de rijksbrede uitvoeringspraktijk.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Betekenisvol werk, waarbij je zichtbaar bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland. Omdat werken aan een beter klimaat voor jou belangrijk is. Dat is precies wat jij als duurzaamheidscoördinator doet.

Mensen ontmoeten en mee samenwerken vanuit verbinding is wat goed bij jou past. Daartoe ben je veel op pad om contacten te onderhouden met je netwerk. Je realiseert je dat je impact maakt. Ook al lijken de stappen vooruit soms klein, jij verliest de koers en het hogere doel niet uit het oog. Je vindt het interessant om technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te volgen. Jij houdt van helderheid over wie wat doet. Je vraagt graag door en organiseert en verbetert waar nodig. Anderen activeren door zelf niet te veel over te nemen, beheers jij met tact en balans.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent mensgericht met gevoel voor techniek. Je bent nieuwsgierig, leergierig en analytisch scherp zodat je alle signalen uit je netwerk opvangt. Je bent een gewaardeerde gesprekspartner op alle niveau’s. Deze signalen zet jij om in goede analyses en advies. Je brengt je visie en standpunten overtuigend en verbindt mensen en partijen aan je.

Zowel schriftelijk als mondeling ben je sterk en heb je voldoende beïnvloedingsstijlen in huis om anderen in beweging te krijgen. Waar nodig kom je zelf in actie en initieer je of help je bij kennissessies of inspirerende bijeenkomsten om jouw opdracht snelheid te geven.

Het is mooi als je ervaring in asset management en duurzaamheid hebt. Maar je hoeft geen deskundige in duurzaamheid te zijn. Leren en verbeteren vind je belangrijk en daarin laat je ook zelfreflectie zien. Je evalueert je eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s.

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit!
Of alvast meer lezen? Neem dan eens een kijkje in het digitale Rijkswaterstaat magazine. Daarin lees je hoe duurzaamheid onderdeel van projecten wordt.

En heb je nog vragen over de inhoud van de functie? Bel dan vrijblijvend met Bram Segijn, afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid, via 06-52470276 of met Ranie Kapoerchan, manager Energie en Klimaat, via 06-10558815. Zij staan je graag te woord!

 • je hebt een opleiding afgerond waaruit je inzicht hebt opgedaan in organisatie en organisatieverandering, bijvoorbeeld bestuurskunde;
 • je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als adviseur in grote overheidsorganisaties.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Individueel Keuze Budget
Je krijgt een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris en een aantal IKB-uren. Je kunt je IKB-budget bijvoorbeeld laten uitbetalen op tijdstippen die je zelf wilt, extra IKB-verlofuren kopen, maar ook een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen. Je IKB-uren kun je opnemen, verkopen of opsparen voor een langere periode van verlof.

Vakantiedagen
Per jaar heb je recht op 144 vakantie-uren en 64 IKB-verlofuren, wanneer je 36 uur per week werkt. Werk je meer of minder? Dan worden deze uren naar verhouding berekend.

Reiskostenvergoeding
Je ontvangt een mobiliteitskaart waarmee je voor woon-werk verkeer 2e klas met de trein kunt reizen, een OV fiets kunt huren en gebruik kunt maken van Greenwheels. Ga je met de fiets naar het werk? Dan ontvang je per gefietste kilometer €0,21 aan reiskostenvergoeding. Alle andere reiskostenregelingen zijn terug te vinden in de CAO Rijk.

Verlofregelingen
Voor verschillende situaties kent het Rijk verschillende verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en adoptie-/pleegzorgverlof. Ontdek alle verlofregelingen bij de Rijksoverheid.

Duurzaamheid
1 keer per 5 jaar kun je met een werkgeversbijdrage van € 750 je woning verduurzamen of je thuiswerkplek inrichten. Deze vergoeding kun je aanvullen uit je IKB met € 750 extra waardoor je op een totaal van € 1.500 komt. Denk aan het isoleren van je vloeren of dak, het aanschaffen van zonnepanelen of een warmteboiler. Dit mogen ook tweedehands materialen zijn.

 • je standplaats is Utrecht, Rijswijk of Lelystad. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op 15 december 2023;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Regelgeving en duurzaamheid
De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid is onderdeel van de directie Leefomgeving binnen Water, Verkeer en Leefomgeving. Wij verbinden beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus ligt op de thema’s luchtkwaliteit, industriële luchtemissies, landbouw, afvalwater, en het Besluit risico’s zware ongevallen. Met deze thema’s levert de afdeling een belangrijke bijdrage aan het Informatiepunt Leefomgeving binnen Rijkswaterstaat.
Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-CO2-broeikasgassen en ozonaantastende gassen en de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montrealprotocol. Verder zijn we gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Internationaal zijn we onder meer actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot ondersteunen we de duurzaamheidsopgave van Rijkswaterstaat. Hiermee hebben we binnen als buiten Rijkswaterstaat een verbindende en kennisrijke adviserende taak richting klanten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Bram Segijn, afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil

06-52470276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chris van der Sloot, adviseur Werving en Selectie

06-40683652

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Capaciteitsmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk, Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Inkoopadviseur informatievoorziening

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoopadviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht en Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon