• Leeuwarden  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NN-24-027, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

Voldoende, schoon en gezond water, daar gaat Rijkswaterstaat voor! Daarom werken we, samen met andere waterbeheerders, hard aan veel maatregelen om het water-, natuur- en ecosysteem te verbeteren. Bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland heb jij als ecoloog of morfoloog een belangrijke rol in natuur- en waterdossiers van de Waddenzee, zoals het natuurherstel van de onderwaternatuur. Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Binnen de projecten in Noord-Nederland ben jij de deskundige morfoloog of ecoloog voor je beheergebied Waddenzee en Eems-Dollard. Jij stuurt het technisch management aan op het gebied van ontwikkeling van natuur in je beheergebied. Dit doe je volgens het Integraal Projectmanagement (IPM)-model in de rol van technisch manager.

Je helpt Rijkswaterstaat zich verder te ontwikkelen tot relevante natuurbeheerder in het Waddengebied. Je vervult een belangrijke, inhoudelijke rol binnen uitdagende en complexe projecten, zoals het natuurherstel project voor de onderwaternatuur van de Waddenzee. Dit is een project uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). We hebben ook projecten vanuit Natura2000, de Kaderichtlijn Water en het reguliere beheer.

De onderwerpen die je tegenkomt hebben vaak betrekking op maatregelen die gericht zijn op herstel en ontwikkeling van de natuurfuncties van de Waddenzee. Aspecten als de status van Werelderfgoed, het ‘vergroenen’ van de dijken langs de Waddenkust en andere maatregelen die de natuurontwikkeling en -beheer in ons beheergebied verbeteren, komen ook aan bod. Jij zorgt dat deze projecten inhoudelijk datgene doen waar ze voor zijn ontwikkeld, stuurt bij waar nodig en bent pas tevreden als resultaten behaald worden. Je schrijft notities en memo's ten behoeve van de beleidsmatige en bestuurlijke omgeving, om partners, opdrachtgevers (zoals PAGW) en partijen zoals provincies en ministeries aangesloten te houden.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij krijgt energie van het op inhoudelijk niveau koppelen van de belangen en ambities van Rijkswaterstaat aan die van andere betrokken partijen. Rijkswaterstaat werkt onder andere samen met andere overheden zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en gemeenten. Maar ook met andere beheerders zoals provinciale landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en met allerlei belangenorganisaties.

Je bent zo bekend met het werkveld dat je de meest kansrijke oplossingsrichtingen kent. Jij geeft inhoud aan de doelstellingen van het project, werkt voorstellen en ideeën uit en komt met haalbare scenario’s.

Wat wij aan jou waarderen
Je valt op binnen het werkveld door jouw gestructureerde, analytische manier van werken, vanuit een goede kennis van en ervaring met de specifieke Wadden-problematiek. Je bent meer een resultaatgedreven ‘doener’ dan een brede ‘onderzoeker’. Je houdt de project-doelstellingen scherp voor ogen.

Je komt in een ambitieus en enthousiast team dat samenwerkt met andere beheerders, zoals Natuurmonumenten. Samen met dit team geef je vorm aan het Rijkswaterstaat natuurbeheer volgens de principes van de ecosysteembenadering. Je bent hierbij een verbindende speler en kunt projecten integraal benaderen.

Je bent gewend om projectmatig te werken en je vindt samenwerken in een multidisciplinair team belangrijk en leuk. Je bent een intermediair tussen kennisontwikkeling en de toepassing in het beheer.

Meer weten?
Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie van morfoloog of ecoloog Waddenzee, bel of app met René van Breukel, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie, via 06-53428496. Hij staat jou graag te woord!

Kijk ook eens naar dit interessante filmpje; over ons natuurbeheer in de wadden. Of lees dit artikel over het werk als morfoloog bij Rijkswaterstaat.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkwaterstaat voor Noord-Nederland (NN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Hier valt ook een van de mooiste natuurgebieden van Nederland binnen: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed wordt er binnen NN ook gewerkt aan het Eems-Dollard gebied en onderhouden we:

 • 472 km weglengte
 • 730 kunstwerken
 • 1072 km beheerde vaarwegen
 • 2949 km2 water

In totaal werken er ongeveer 215 mensen binnen NN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Netwerkontwikkeling en Visie
De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere regionale uitwerking van de netwerkbeheervisie van RWS en houdt daarbij rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio.

De afdeling levert integrale en gebiedsgerichte adviezen over water, mobiliteit, ruimte en duurzaamheid. We volgen de actuele ontwikkelingen binnen de regio en op het gebied van wetgeving en beleid. Op basis van onze kennis adviseren we de directie over onder meer bestuurlijke en strategische lange termijn vraagstukken. Ook vertalen we actuele ontwikkelingen naar visies en strategieën binnen ons eigen organisatieonderdeel en naar de landelijke netwerkbeheervisie van Rijkswaterstaat. Ook dragen we bij aan de omgevingsvisies van onze partners in de regio. Om dit goed te kunnen doen, hebben we een breed netwerk binnen Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en andere partners.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

René van Breukel, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie 06-53428496

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Kirsten Schouten, adviseur Werving en Selectie 06-23098364

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch adviseur werktuigbouwkunde

Rijkswaterstaat
 • Assen
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Adviseur mariene ecologie

Rijkswaterstaat
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Toezichthouder

Rijkswaterstaat
 • Leeuwarden
 • MBO
 • 32
 • schaal 8
  €3.246 - €4.340 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon