Econoom Tariefregulering Warmte (interim)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 15 juli
 • Vacaturenummer DGKE_20220623_12
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij ons krijg jij het neusje van de zalm binnen jouw vakgebied. Jij krijgt namelijk de kans om een geheel nieuwe methodiek te ontwikkelen binnen het vakgebied regulering van tarieven.

Jij komt als (interim) Econoom in ons projectteam 'Tariefregulering Warmte' te werken. Dit team bestaat, met jou erbij, uit vijf experts. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat de tarifering rond de wet collectieve warmtevoorziening vanaf het voorjaar van 2023 volledig op orde is. Het doel van deze wet is om het draagvlak voor het product warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte te vergroten. Binnen ons team hebben we hierin allemaal vanuit onze eigen expertise een rol. We werken daarbij op een prettige manier nauw samen om onze belangrijke opgave tot een succes te maken. Tegelijkertijd heb je bij ons veel ruimte en vrijheid om je functie en tijd op jouw manier in te vullen.

Het ministerie van EZK laat de komende periode een extern bureau onderzoeken hoe de tariefreguleringsmethodiek het beste kan worden ingericht. Als Econoom tariefregulering warmte (opdrachtnemer) begeleid je samen met de overige leden van het projectteam het bureau hierbij en je bent er vanuit ons ministerie voor verantwoordelijk dat de resultaten voldoen aan de onderzoeksopdracht. Bovendien zie jij met jouw kennis en ervaring kritisch toe op de kwaliteit van het onderzoek. Waar nodig stuur je bij. Je hebt daarbij op verschillende niveaus contact met alle betrokkenen op het gebied van de collectieve warmtevoorziening, zoals: de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en warmtebedrijven. Ook organiseer je de afstemming rond de totstandkoming van de nieuwe tariefregulering.

Is het onderzoek afgerond? Dan vertaalt de opdrachtnemer de uitkomsten in beleidsnotities die richting geven aan de uitwerking van de methodiek in de vereiste lagere wetgeving en je zorgt voor de benodigde besluitvorming. Je schept hiermee de kaders voor onze juristen en adviseert hen bij het uitwerken van de notities in kwalitatieve regelgeving. Al met al een verantwoordelijke interimfunctie met directe invloed op de verdere transitie naar duurzame collectieve warmte in ons land!

De opdrachtgevende directie Energiemarkt, projectteam Tariefregulering Warmte
Als onderdeel van het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), faciliteert de directie Energiemarkt een duurzame, betrouwbare en betaalbare gas- en elektriciteitsvoorziening in Nederland. We zorgen als directie voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context. Zo maken we de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk.

Onze voornaamste instrumenten zijn de ordening en regulering van de markten en stimulering van duurzame energieproductie. We richten ons daarbij op het realiseren van de ambitie uit het klimaatbeleid: CO2-reductie voor de energiesectoren. Samen met de andere directies in het directoraat-generaal werken we toe naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

N.B. We zoeken een Econoom die zichzelf aan ons wilt binden voor de duur van het project. Hierin zijn wij flexibel als het gaat om de contractvorm en ontdekken we graag samen met jou de mogelijkheden!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Groningen en Ondergrond
Samen met uiteenlopende partijen in de samenleving, zoals energiebedrijven en provincies, realiseert de directie Warmte en Ondergrond energieprojecten en -plannen. Denk hierbij aan projecten die in de publieke en politieke belangstelling staan, zoals grootschalige windparken en nieuwe hoogspanningsverbindingen. En aan plannen rondom warmte-infrastructuur, ondergrondse CO2-opslag, winning van delfstoffen, geothermie, restwarmte, aquathermie en groen gas. De ongeveer 130 collega’s staan met één been in de regio en één been in Den Haag. De onderlinge sfeer laat zich het beste omschrijven als informeel en collegiaal.

Bij de directie Warmte en Ondergrond (W&O) sta je aan de basis van de energietransitie in Nederland. De directie realiseert, samen met partijen in de samenleving, energieprojecten zoals grootschalige windparken en nieuwe hoogspanningsverbindingen. En werkt aan beleid en regelgeving voor warmte-infrastructuur, CO2 opvang, winning van delfstoffen en duurzame warmte zoals geothermie, restwarmte, aquathermie en groen gas. Onderwerpen die in de publieke en politieke belangstelling staan.

Je komt te werken in een team dat zich bezighoudt met de Warmtewet en valt onder het cluster Regulering warmte en energiebesparing dat uit ongeveer 12-15 collega's bestaat.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Het directoraat-generaal (DG) Klimaat en Energie richt zich op de klimaat- en energietransitie en problematiek rond de gaswinning in Groningen. In- en externe samenwerking is daarbij van groot belang.

Het DG bestaat naast een ondersteunend cluster Algemene Zaken uit drie directies:

 • directie Elektriciteit.
 • directie Groningen en Ondergrond.
 • directie Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Noortje de Vries, Programmamanager

06-31102735

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt a.i

06-29677903

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur Energiebeleid en warmte strategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectmanager maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon