Eigenaarsadviseur JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 36
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD24/DEA/240173
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil jij het eerste aanspreekpunt en de adviseur zijn voor één of meerdere uitvoerende organisaties waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een intensieve relatie heeft? Krijg jij er energie van om knelpunten te signaleren en hierop samen met beleids- en stafcollega’s en collega’s bij de uitvoerende organisatie actie te ondernemen? Lees snel verder!

Als adviseur van de plaatsvervangend secretaris-generaal (de 'eigenaar') onderhoud je doorlopend contact met onze taakorganisaties. Deze taakorganisaties zijn zbo's, agentschappen of diensten van ons ministerie. Denk bijvoorbeeld aan de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële inrichtingen, de Raad voor Rechtsbijstand, de Immigratie en Naturalisatiedienst of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Je vervult een adviesrol en je voert regie op de relatie tussen het ministerie en deze organisaties. Je ontwikkelt een breed en scherp beeld van het functioneren van deze organisaties, in het bijzonder ten aanzien van de continuïteit en toekomstbestendigheid. Dit betekent dat je werkt aan een goede vertrouwensrelatie met je collega’s van zowel de taakorganisaties als de beleids- en stafdirecties.

Welke organisaties precies? Dat bepalen we in overleg, om zo tot een goede fit met jouw affiniteit, kwaliteiten en ambitie te komen.

Hoe ziet een dag eruit als adviseur bij onze directie Eigenaarsadvisering?

Jij start je dag met een overleg met je collega van FEZ en de beleidsdirectie over de bijzonderheden die je hebt gelezen in de rapportage van de taakorganisatie. Daarna kom je bijeen met enkele collega's van onze directie in het clusteroverleg waarin je samen bijpraat over ontwikkelingen op jullie vakgebied. Na het bijpraten met het team ga je vol energie het overleg in met je collega’s waarin je de plannen voor de vervanging van het nieuwe ICT-systeem van de taakorganisatie gaat bespreken. Je stelt de juiste vragen en je sluit af met actiepunten om na het overleg te delen. Je enthousiasme, analytische vaardigheden en verbinden vermogen zorgen ervoor dat iedereen met een betrokken gevoel het overleg verlaat.

Daarnaast neem je als accounthouder deel aan een strategisch overleg met je taakorganisatie. De bestuurders en verantwoordelijke topambtenaren bespreken in een informele setting de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom de organisatie, de impact op die organisatie, en eventuele risico’s hoe die in de onderlinge relatie kunnen worden beheerst. Je verzamelt informatie, agendeert eventuele knelpunten en je bewaakt de voortgang op onderwerpen. Denk aan een jaarplancyclus en begroting, de informatiestrategie of het duurzaam inzetten van personeel. Dankzij jou worden problemen snel en in een goede samenwerking opgelost. In de brede zin ben je verantwoordelijk voor een goede besturings- en financiële cyclus, maar ook voor het strategische gesprek en de zorg voor de uitvoering van de toekomst. Al met al een functie met veel verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling, waarin je concreet bijdraagt aan het succes van taakorganisaties als publieke dienstverleners van Nederland.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wie zijn wij: de directie Eigenaarsadvisering

Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werken we met verschillende organisaties samen om de maatschappelijke opgave, een veilig en rechtvaardig Nederland, voor elkaar te krijgen. Om de sturing van deze organisaties vorm te geven werken we met een sturingsmodel. Met dit sturingsmodel onderhouden we de relatie tussen het departement en de agentschappen, diensten en zelfstandige bestuursorganen (taakorganisaties) van het ministerie van JenV. In dit sturingsmodel onderscheiden we drie rollen: de eigenaar (plaatsvervangend secretaris-generaal), de opdrachtgever (Directeur-Generaal) en de opdrachtnemer (taakorganisatie).

De Directie Eigenaarsadvisering (DEA) zorgt ervoor dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. DEA is de directie die veel contacten vanuit het ministerie met elkaar verbindt, zowel met en binnen de Directoraten-Generaal als met de 27 taakorganisaties.

De Directie Eigenaarsadvisering (DEA), die organisatorisch is opgehangen binnen het SG-cluster van het ministerie van Justitie en Veiligheid, verbindt de visie en strategie van JenV aan de taakorganisaties. DEA houdt de driehoek eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer scherp in hun rollen in het nastreven van de missie van JenV. Ook ziet DEA toe op de kwaliteit en de transparantie van dit proces.
DEA voert regie op het (strategisch en politiek-bestuurlijke) besluitvormingsproces op het gebied van eigenaarsonderwerpen. Samen met directies als DI&I, DFEZ, DH&F en DP&O zorgt DEA dat integrale en zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt; ieder draagt hieraan bij vanuit de expertise van de eigen directie. Op die manier werken we aan het verminderen van verkokering en een betere samenwerking binnen JenV.

De opgave van DEA

De opgave en ambitie van DEA zijn om zich verder professioneel en zakelijk door te ontwikkelen als een brede adviseur op het gebied van continuïteit van taakorganisaties. Medewerkers moeten daarom goed ingevoerd zijn in de vraagstukken van opdrachtgevers en uitvoering en op (bestuurlijk) niveau om daarin zo nodig en adequaat te kunnen interveniëren. Zeven jaar na de oprichting van de directie is deze nog volop ontwikkeling.

De Directie Eigenaarsadvisering is een bevlogen en gezellige directie waar mensen werken vanuit verschillende achtergronden. Sinds de oprichting van de directie in 2017 is deze in omvang gegroeid tot 21 fte. Het werk bij DEA is afwisselend en volgt grotendeels het ritme van de planning & begrotingscyclus. Er is aandacht voor elkaar, elkaars werk en de belangrijke dingen in elkaars leven. Vanuit DEA krijg je een goed zicht op de werking van de taakorganisaties en het departement.

We werken hard maar vinden het belangrijk om oog voor elkaar te hebben. Je krijgt goede begeleiding op de inhoud, de vaardigheden en je loopbaan en daarnaast zijn er binnen het ministerie volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Elin Berfelo

06-29636896

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Loes de Cock (HR adviseur)

06-11281367

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature senior beleidscontroller, directie Financieel Economische Zaken (DFEZ)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidscontroller, directie Financieel Economische Zaken (DFEZ)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Architect Gemeenschappelijke Diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon