Energieke, inspirerende Senior Inspecteur Vleesketens & Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Agrarisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 48932
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Senior Inspecteur Voedselveiligheid binnen het Team Voedselveiligheid Vleesketens zoeken we specifiek naar iemand met interesse in voedselveiligheid en bekendheid met voedselketens en traceringssystemen, met een focus op de specifieke analyse van ketenprocessen en traceerbaarheidssystemen. Je bent innovatief, ruimdenkend en sterk in samenwerken. Als je maatschappelijk betrokken bent en deze eigenschappen bij jezelf herkent, nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

 

Bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) kom je terecht in het team dat zich richt op voedselveiligheid binnen de vleesketens. Samen met 20 collega's draag je zorg voor een effectieve bewaking van de voedselveiligheid in de vleesketens. Dit draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier, en diergezondheid te vergroten.

 

Wat ga je doen?
Als Senior Inspecteur Voedselveiligheid ben je, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor het toezicht op de voedselveiligheid tijdens de verwerking en distributie van vlees in slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen. Jij bent dé expert op het gebied van toezichtsvraagstukken binnen de vleesketen, met een specifieke focus op ketenanalyse en traceerbaarheidssystemen. Deze kennis deel je actief met je team en andere belanghebbenden.

 

Je geeft leiding aan projecten, fungeert als vraagbaak voor collega’s en externe partijen wanneer het over ketenanalyse en traceerbaarheid gaat. Daarnaast lever je een waardevolle bijdrage aan de inhoud van opleidingen en werkvoorschriften. Met een kritische blik schroom je niet om verbetervoorstellen te doen. Je onderhoudt contacten met diverse partijen, zowel nationaal als internationaal, en rapporteert aan je leidinggevenden.

 

In deze cruciale rol ben je een onmisbare schakel in het waarborgen van veilige voedselpraktijken in de vleesketens, met de specifieke focus op ketenanalyse en traceerbaarheidssystemen. Als sparringpartner fungeer je als adviseur voor collega's en externe stakeholders, waarbij je actief bijdraagt aan verbeteringsinitiatieven en strategische besluitvorming. Solliciteer nu en maak het verschil in het waarborgen van de voedselveiligheid!

In een omgeving waar maatschappelijke impact en politieke gevoeligheid samenkomen, ben jij een onafhankelijke denker en een bekwame communicator. Daarnaast ben je een vlotte schrijver, die snel een gemotiveerd advies of een nota kan schrijven. Je begrijpt de wisselwerking tussen NVWA en politiek-bestuurlijke factoren en weet hierin te manoeuvreren met vastberadenheid en diplomatie.

 

Om deze uitdagende rol te vervullen, beschik je over:

 • Een academische achtergrond op WO-niveau, bijvoorbeeld in bedrijfskunde, diergeneeskunde, levensmiddelentechnologie, voedingswetenschappen, toxicologie, chemie of microbiologie.
 • Ervaring in het analyseren van voedselketens, traceerbaarheidsaspecten en toezichtsvraagstukken, via inspecties, audits en administratieve controles.
 • Begrip van relevante wet- en regelgeving in relatie tot voedselveiligheid, of de bereidheid om je dit snel eigen te maken.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke verbanden in de vleesketen.
 • Bewustzijn van politiek-bestuurlijke dynamiek en het vermogen om effectief te navigeren.
 • Uitmuntende samenwerkingsvaardigheden en een natuurlijk vermogen om (internationale) netwerken op te bouwen en te onderhouden.

 

Competenties 

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Creativiteit 
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof, kun je uren verkopen voor geld of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, dan wordt het vaste contract allereerst voorafgegaan door een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt in beginsel na een jaar omzetting in een vast contract voor onbepaalde tijd.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, maar heb jij al een vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan behoud je dit vast dienstverband.
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA, o.a. bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 6 teams die zich richten op alle aspecten van met name de vleesketens, nationaal en internationaal. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Ten behoeve van het toezicht op de naleving, keuringswerkzaamheden en uniformiteit van werken, worden onderzoeken uitgevoerd (naleefmeting, evaluatie, marktverkenning), worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld en wordt de voorbereiding voor de uitvoering van het werk gedaan.
Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht. We dragen zo ook bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

 

Meer over jouw toekomstige team:
Het team Voedselveiligheid Vleesketens is verantwoordelijk voor het domein Vleesketen & Voedselveiligheid. Hierbij richten we ons op EU-erkende slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen die het vlees opslaan. 
Ook houdt de NVWA in dit domein toezicht op het vervoer en de handelsstromen van vers vlees. Dit alles om te voorkomen dat vlees dat niet gekeurd is en/of ongeschikt is verklaard voor menselijke consumptie, in de handel wordt gebracht.
Tot slot is het toezicht in dit domein met betrekking tot voedselveiligheid gericht op de producenten van de dieren (primaire sector). Hieronder valt onder andere het onderzoek op residuen en verboden stoffen in producten van dierlijke oorsprong van deze bedrijven, het Nationaal Plan Residuen.
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

E.J. (Esther) Kok, teamleider domein Voedselveiligheid Vleesketens

06-16539698

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

L.J.A. (Lieke) Kleisterlee, adviseur Werving & Selectie

06-25369168

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthoudend Dierenarts

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = woonplaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Expertise Meststoffen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Expertise Meststoffen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon