Engineer UAS (Unmanned Aircraft Systems)

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelliugn met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.430 - €5.475
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 28 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 580044
 • Plaatsingsdatum 31 maart 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Engineer UAS (Unmanned Aircraft Systems)!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Engineer UAS zorg je dat de onbemande systemen voldoen aan alle Nederlandse, militaire eisen op het gebied van luchtwaardigheid én vliegveiligheid.

Wat ga je doen?

Als Luchtvaartengineer vervul je een belangrijke rol bij het luchtwaardig verklaren en in stand houden van militaire luchtvaartsystemen binnen de Afdeling Luchtvaartsystemen (LVS). Deze vacature is bedoeld voor de ondersteuning van de kleinere drones, die veelvuldig worden ingezet bij Defensie. Doordat deze markt nog in ontwikkeling is, worden er meerdere typen aangeschaft in verschillende aantallen. Je zorgt voor de veiligheid en luchtwaardigheid van de drones tot 25 kg. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de vereiste functionaliteit van het systeemontwerp, in afstemming met de opdrachtgever en het management. Je bent betrokken bij het onderzoeken van betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid en initieert en ondersteunt modificaties indien nodig. Operationele gebruikers dragen er zorg voor dat dit wordt vastgelegd in de configuratie. De randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn, worden vastgelegd in normstellende documenten voor het gebruik en onderhoud. Je zal ook een bijdrage leveren om de overeengekomen en geautoriseerde beschikbaarheid van het wapensysteem tegen zo laag mogelijke levensduurkosten te realiseren.

Een uiteenlopend takenpakket maakt het werk als Engineer UAS erg divers en uitdagend!

Meer over jouw toekomstige afdeling

COMMIT ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Waar ga je werken?

Het bureau UAS is belast met het verkrijgen en behouden van het typecertificaat voor alle UAS’n die in gebruik zijn bij defensie. Voor sommige kleine types wordt volstaan met een keuring. Het bureau UAS stelt normen voor gebruik en onderhoud, analyseert en behandelt interne en externe meldingen van tekortkomingen en incidenten, voorziet in met name luchtvaart technische documentatie en ontwikkelt (of begeleid de ontwikkeling van) ontwerpwijzigingen en reparaties. Verder is het bureau belast met het bijdragen aan systeem- en ILS-plannen en de BPB-cyclus. Als onderdeel van de wapensysteemdriehoek worden aanwijzingen en gerichte adviezen uitgebracht, worden diensten verleend aan gebruikers- en onderhoudsorganisaties en wordt opgetreden als vraagbaak op het eigen aandachtsgebied. Ook levert het bureau Typemanagement projectondersteuning aan de Directie Projecten, zowel voor voorzien-in als afstotingsprojecten.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Commando Materieel en IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 70.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Engineer EOV (Elektronische Oorlogvoering)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Medewerker Techniek Grondluchtverdediging

Ministerie van defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Word Engineer C-130!

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon